Παρακολούθηση
Rajen Chatterjee
Rajen Chatterjee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2017 conference on machine translation (wmt17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
Association for Computational Linguistics, 2017
13802017
Findings of the 2015 Workshop on Statistical Machine Translation
MT Ondřej Bojar, Rajen Chatterjee, Christian Federmann, Barry Haddow ...
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 1–46, 2015
1229*2015
EGLN1 involvement in high-altitude adaptation revealed through genetic analysis of extreme constitution types defined in Ayurveda
S Aggarwal, S Negi, P Jha, PK Singh, T Stobdan, MAQ Pasha, S Ghosh, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (44), 18961-18966, 2010
1982010
Findings of the 2021 conference on machine translation (WMT21)
A Farhad, A Arkady, B Magdalena, B Ondřej, C Rajen, C Vishrav, ...
Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation, 1-88, 2021
1602021
Visual inspection with acetic acid and cytology in the early detection of cervical neoplasia in Kolkata, India
PS Basu, R Sankaranarayanan, R Mandal, C Roy, P Das, D Choudhury, ...
International Journal of Gynecologic Cancer 13 (5), 2003
1482003
Findings of the WMT 2019 Shared Task on Automatic Post-Editing.
R Chatterjee, C Federmann, M Negri, M Turchi
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 3 …, 2019
1112019
ESCAPE: a large-scale synthetic corpus for automatic post-editing
M Negri, M Turchi, R Chatterjee, N Bertoldi
arXiv preprint arXiv:1803.07274, 2018
842018
Guiding neural machine translation decoding with external knowledge
R Chatterjee, M Negri, M Turchi, M Federico, L Specia, F Blain
Proceedings of the second conference on machine translation, 157-168, 2017
762017
Exploring the planet of the apes: a comparative study of state-of-the-art methods for mt automatic post-editing
R Chatterjee, M Weller, M Negri, M Turchi
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
622015
Sata-Anuvadak: Tackling Multiway Translation of Indian Languages
A Kunchukuttan, A Mishra, R Chatterjee, R Shah, P Bhattacharyya
LREC 2014, Language Resources and Evaluation Conference, 2014
532014
Multi-source Neural Automatic Post-Editing: FBK’s participation in the WMT 2017 APE shared task
R Chatterjee, MA Farajian, M Negri, M Turchi, A Srivastava, S Pal
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, 630-638, 2017
412017
No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title
SL Priestnall, N Okumbe, L Orengo, R Okoth, S Gupta, NN Gupta, ...
Endocrine 9 (6), 2020
402020
The IIT Bombay Hindi⇔ English Translation System at WMT 2014
P Dungarwal, R Chatterjee, A Mishra, A Kunchukuttan, R Shah, ...
WMT 2014, Workshop on Statistical Machine Translation, 90, 2014
372014
Selecting machine-translated data for quick bootstrapping of a natural language understanding system
J Gaspers, P Karanasou, R Chatterjee
arXiv preprint arXiv:1805.09119, 2018
242018
Empirical evaluation of active learning techniques for neural MT
X Zeng, S Garg, R Chatterjee, U Nallasamy, M Paulik
Proceedings of the 2nd Workshop on Deep Learning Approaches for Low-Resource …, 2019
212019
The fbk participation in the wmt15 automatic post-editing shared task
R Chatterjee, M Turchi, M Negri
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 210-215, 2015
202015
The FBK Participation in the WMT 2016 Automatic Post-editing Shared Task
MT Rajen Chatterjee, José G. C. de Souza, Matteo Negri
First Conference on Machine Translation (WMT16, 2016
19*2016
Online automatic post-editing for MT in a multi-domain translation environment
R Chatterjee, G Gebremelak, M Negri, M Turchi
Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the …, 2017
182017
Effect of different doses of nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium and iron on growth and development in chilli.
A Roychoudhury, R Chatterjee, SK Mitra
Indian Cocoa, Arecanut and Spices Journal 13 (3), 96-99, 1990
181990
Combining quality estimation and automatic post-editing to enhance machine translation output
R Chatterjee, M Negri, M Turchi, F Blain, L Specia
Proceedings of the 13th Conference of the Association for Machine …, 2018
162018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20