Παρακολούθηση
Apollon Zygomalas, MD, MSc, PhD, FACS
Apollon Zygomalas, MD, MSc, PhD, FACS
OLYMPION Gen. Clinic Of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sleeve gastrectomy: have we finally found the holy grail of bariatric surgery? A review of the literature
I Kehagias, A Zygomalas, D Karavias, S Karamanakos
Eur Rev Med Pharmacol Sci 20 (23), 4930-4942, 2016
552016
Diagnosis and treatment of mucinous appendiceal neoplasm presented as acute appendicitis
I Kehagias, A Zygomalas, G Markopoulos, T Papandreou, P Kraniotis
Case Reports in Oncological Medicine 2016, 2016
312016
Miniature surgical robots in the era of NOTES and LESS: dream or reality?
A Zygomalas, I Kehagias, K Giokas, D Koutsouris
Surgical Innovation 22 (1), 97-107, 2015
302015
Totally laparoscopic management of gallstone ileus—technical report and review of the literature
A Zygomalas, S Karamanakos, I Kehagias
Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 22 (3), 265-268, 2012
242012
Computer-assisted liver tumor surgery using a novel semiautomatic and a hybrid semiautomatic segmentation algorithm
A Zygomalas, D Karavias, D Koutsouris, I Maroulis, DD Karavias, ...
Medical & biological engineering & computing 54, 711-721, 2016
152016
Up-to-date intraoperative computer assisted solutions for liver surgery
A Zygomalas, I Kehagias
World journal of gastrointestinal surgery 11 (1), 1, 2019
102019
Insertion of central venous catheters for hemodialysis using angiographic techniques in patients with previous multiple catheterizations
I Kotsikoris, A Zygomalas, T Papas, D Maras, P Pavlidis, M Andrikopoulou, ...
European Journal of Radiology 81 (9), 2270-2272, 2012
92012
Sentinel node biopsy in male breast carcinoma: is the “female” approach justified?
D Koukouras, C Spyropoulos, A Zygomalas, E Tzoracoleftherakis
European Journal of Gynaecological Oncology 33 (3), 255-256, 2012
72012
In Silico Investigation of a Surgical Interface for Remote Control of Modular Miniature Robots in Minimally Invasive Surgery
A Zygomalas, K Giokas, D Koutsouris
Minimally Invasive Surgery 2014 (307641), 5, 2014
62014
In silico development and simulation of a modular reconfigurable assembly micro-robot for use in natural orifice transluminal endoscopic surgery
A Zygomalas, K Gkiokas, DD Koutsouris
Hellenic Journal of Surgery 83, 190-196, 2011
62011
Modular assembly micro-robots for Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, the future of minimal invasive surgery
A Zygomalas, K Giokas, D Koutsouris
International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH) 1 (4), 43-55, 2012
42012
Minimally Invasive Management of Acute Cholecystitis and Frailty Assessment in Geriatric Patients
AN Zygomalas, K Katsanos, G Skroubis
Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques 32 (1), 119-123, 2022
22022
Corrigendum to “Diagnosis and Treatment of Mucinous Appendiceal Neoplasm Presented as Acute Appendicitis”
I Kehagias, A Zygomalas, G Markopoulos, T Papandreou, P Kraniotis
Case Reports in Oncological Medicine 2016, 2016
22016
A hybrid segmentation approach for rapid and reliable liver volumetric analysis in daily clinical practice
Z Apollon, K Dionissios, K Dimitrios, M Ioannis, KD Dimitrios, ...
2015 IEEE 15th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering …, 2015
22015
Aortoenteric fistulas: is there a place for parenteral nutrition?
I Kotsikoris, A Zygomalas, D Maras, T Papas, M Andrikopoulou, ...
Nutrition & Dietetics 70 (1), 16-20, 2013
22013
Robotics in surgical techniques robotics in surgical techniques: present and future trends
V Costarides, A Zygomalas, K Giokas, D Koutsouris
Biomedical Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications …, 2018
12018
Robotics in Surgical Techniques: Present and Future Trends
V Costarides, A Zygomalas, K Giokas, D Koutsouris
Design, Development, and Integration of Reliable Electronic Healthcare …, 2017
12017
Performing Intraoperative Computer Assisted Risk Analysis for Oncologic Liver Surgery in Clinical Practice
A Zygomalas, D Karavias, D Koutsouris, I Maroulis, DD Karavias, ...
XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2016
12016
Debating chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis
I Kotsikoris, A Zygomalas, S Papoutsi, D Maras, P Pavlidis, T Papas, ...
Hellenic Journal of Surgery 85, 153-159, 2013
12013
Fever of Unknown Origin Associated with Intrabdominal Lymphadenopathy, the Efficiency of Laparoscopic Biopsy
S Karamanakos, A Zygomalas, R Makri, I Kehagias
Journal of Medical Diagnostic Methods, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20