Παρακολούθηση
Argyro Asvesta
Argyro Asvesta
Associate Professor of Geology, University of Western Macedonia, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fly ash–airborne particles from Ptolemais–Kozani area, northern Greece, as determined by ESEM-EDX
A Iordanidis, J Buckman, AG Triantafyllou, A Asvesta
International Journal of Coal Geology 73 (1), 63-73, 2008
612008
ESEM–EDX characterisation of airborne particles from an industrialised area of northern Greece
A Iordanidis, J Buckman, AG Triantafyllou, A Asvesta
Environmental Geochemistry and Health 30, 391-405, 2008
422008
Facies architecture of a Triassic rift-related Silicic Volcano-Sedimentary succession in the Tethyan realm, Peonias subzone, Vardar (Axios) Zone, northern Greece; Regional …
A Asvesta, S Dimitriadis
Journal of Volcanology and Geothermal Research 193 (3-4), 245-269, 2010
352010
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in fine and coarse particles
V Evagelopoulos, TA Albanis, A Asvesta, S Zoras
Global NEST Journal 12 (1), 63-70, 2010
262010
Combustion behaviour of different types of solid wastes and their blends with lignite
A Iordanidis, A Asvesta, A Vasileiadou
Thermal Science 22 (2), 1077-1088, 2018
222018
Characterisation of airborne particles collected proximal to lignite mines and power plants of Ptolemais-Kozani area, northern Greece
A Iordanidis, S Zoras, AG Triantafyllou, J Buckman, A Asvesta, ...
Fresenius Environmental Bulletin 17 (3), 378-398, 2008
82008
Magmatism and associated sedimentation during the first stage of the opening of the Vardar oceanic basin in Triassic times
A Asvesta
Greek with English abstract)(Ph. D. thesis). University of Thessaloniki, Greece, 1992
81992
A comprehensive analytical characterization of Greek lignite bottom ash samples
A Iordanidis, A Asvesta, I Kapageridis, A Vasileiadou, K Koios, ...
Thermal Science 25 (3 Part A), 1879-1889, 2021
72021
water qUality assessment of the polyfyto laKe in western macedonia, Greece
KI Vatalis, G Charalampides, O Manoliadis, C Akratos, A Asvesta
J Environ Prot Ecol 9 (3), 540, 2008
72008
Particulate matter concentrations and elemental analysis in four cities of Northwestern Greece
AG Triantafyllou, S Garas, S Zoras, V Evagelopoulos, A Asvesta
Fresenius Environmental Bulletin 16 (5), 508-516, 2007
72007
Magma-sediment interaction during the emplacement of syn-sedimentary silicic and mafic intrusions and lavas into and onto Triassic strata (Circum-Rhodope Belt, Northern Greece)
A Asvesta, S Dimitriadis
Geologica Carpathica 64 (3), 181, 2013
62013
Sedimentation and magmatism related to the opening of a Mesozoic oceanic basin in the Axios (Vardar) zone
A Asvesta, S Dimitriadis
6th congress of the geological society, Athens, Greece, 10-11, 1992
61992
Temporal variation in the compositional and thermal characteristics of Greek lignite bottom ash samples
A Iordanidis, A Asvesta, I Kapageridis, A Vasileiadou, K Koios, ...
Solid Fuel Chemistry 54, 427-435, 2020
52020
Application of μRaman microscopy to the identification of individual airborne particles: Preliminary results from Kozani's Area, Northern Greece
A Iordanidis, J Garcia-Guinea, S Garas, A Asvesta, AG Triantafyllou
Particulate Science and Technology 32 (4), 355-359, 2014
42014
Atlas of airborne particles from Kozani area, Northern Greece
J Buckman
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 40 (3), 1421-1432, 2007
42007
Characterisation of Greek fly ash using Environmental SEM
Α Iordanidis, J Buckman, D Mitrou, Α Asvesta
Proc. Of the International Wo^ hop in Geoenvironment and Geotechnics, 12-14 …, 2005
32005
The Nea Santa submarine rhyolite dome of the Triassic silicic volcano-sedimentary succession, Circum-Rhodope Belt, northern Greece
A Asvesta, S Dimitriadis
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki …, 2010
22010
Characterization of the coarse fraction of lignite bottom ash samples from Greece
A Iordanidis, A Asvesta, I Kapageridis, A Vasileiadou, K Koios, ...
DIM 80, 100, 2020
12020
Granulometric, Chemical, and Mineralogical Evaluation of Greek Lignite Bottom Ash for Potential Utilization in Concrete Manufacturing
A Asvesta, I Kapageridis, A Vasileiadou, K Koios, N Kantiranis
Materials Proceedings 15 (1), 50, 2023
2023
Framework for the Development of a Mineral Resource Digital Twin
A Patra, I Kapageridis, A Asvesta, I Sinatkas
16th International Congress of the Geological Society of Greece, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20