Παρακολούθηση
Pierre-André Savalle
Pierre-André Savalle
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cisco.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling local and global deformations in deep learning: Epitomic convolution, multiple instance learning, and sliding window detection
G Papandreou, I Kokkinos, PA Savalle
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
2062015
Estimation of simultaneously sparse and low rank matrices
E Richard, PA Savalle, N Vayatis
arXiv preprint arXiv:1206.6474, 2012
1902012
Deformable part models with cnn features
PA Savalle, S Tsogkas, G Papandreou, I Kokkinos
European Conference on Computer Vision, Parts and Attributes Workshop, 2014
622014
Untangling local and global deformations in deep convolutional networks for image classification and sliding window detection
G Papandreou, I Kokkinos, PA Savalle
arXiv preprint arXiv:1412.0296, 2014
532014
Estimation of simultaneously sparse and low rank matrices
PA Savalle, E Richard, N Vayatis
ICML, 2012
162012
Detection of correlations with adaptive sensing
RM Castro, G Lugosi, PA Savalle
IEEE Transactions on Information Theory 60 (12), 7913-7927, 2014
142014
Interactions between rank and sparsity in penalized estimation, and detection of structured objects
PA Savalle
Ecole Centrale Paris, 2014
12014
Bandit problems with fidelity rewards
G Lugosi, C Pike-Burke, PA Savalle
arXiv preprint arXiv:2111.13026, 2021
2021
Interactions entre rang et parcimonie en estimation pénalisée, et détection d'objets structurés
PA Savalle
Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris, 2014
2014
Graph Prediction in a Low-Rank and Autoregressive Setting
E Richard, PA Savalle, N Vayatis
arXiv preprint arXiv:1205.1406, 2012
2012
Semi-algebraic approaches to doubly sparse problems
J Bolte, V Perchet, E Richard, PA Savalle, N Vayatis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11