Παρακολούθηση
Carlo G. Riva
Carlo G. Riva
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluation of statistical models for clear‐air scintillation prediction using olympus satellite measurements
G Peeters, FS Marzano, G d'Auria, C Riva, D Vanhoenacker‐Janvier
International journal of satellite communications 15 (2), 73-88, 1997
1271997
A new prediction model of rain attenuation that separately accounts for stratiform and convective rain
C Capsoni, L Luini, A Paraboni, C Riva, A Martellucci
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 57 (1), 196-204, 2009
1052009
Rain attenuation statistics from rain cell diameters and heights
GH Bryant, I Adimula, C Riva, G Brussaard
International journal of satellite Communications 19 (3), 263-283, 2001
972001
Relationship between scintillation and rain attenuation at 19.77 GHz
E Matricciani, M Mauri, C Riva
Radio Science 31 (02), 273-279, 1996
851996
Satellite communication and propagation experiments through the alphasat Q/V band Aldo Paraboni technology demonstration payload
T Rossi, M De Sanctis, M Ruggieri, C Riva, L Luini, G Codispoti, E Russo, ...
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 31 (3), 18-27, 2016
802016
A new method for the prediction of fade duration statistics in satellite links above 10 GHz
A Paraboni, C Riva
International journal of satellite communications 12 (4), 387-394, 1994
741994
Seasonal and diurnal variations of total attenuation measured with the ITALSAT satellite at Spino d'Adda at 18.7, 39.6 and 49.5 GHz
C Riva
International Journal of Satellite Communications and Networking 22 (4), 449-476, 2004
722004
ITALSAT propagation experiment at 18.7, 39.6 and 49.5 GHz at Spino D'Adda: three years of CPA statistics
R Polonio, C Riva
IEEE transactions on antennas and propagation 46 (5), 631-635, 1998
641998
The challenge of using the W band in satellite communication
C Riva, C Capsoni, L Luini, M Luccini, R Nebuloni, A Martellucci
International Journal of Satellite Communications and Networking 32 (3), 187-200, 2014
622014
The search for the most reliable long-term rain attenuation CDF of a slant path and the impact on prediction models
E Matricciani, C Riva
IEEE Transactions on antennas and Propagation 53 (9), 3075-3079, 2005
582005
Attenuation in nonrainy conditions at millimeter wavelengths: Assessment of a procedure
L Luini, C Riva, C Capsoni, A Martellucci
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 45 (7), 2150-2157, 2007
482007
Stratiform and Convective Rain Discrimination Deduced From Local
C Capsoni, L Luini, A Paraboni, C Riva
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 54 (11), 3566-3569, 2006
482006
Development and validation of time‐series synthesizers of rain attenuation for Ka‐band and Q/V‐band satellite communication systems
J Lemorton, L Castanet, F Lacoste, C Riva, E Matricciani, UC Fiebig, ...
International Journal of Satellite Communications and Networking 25 (6), 575-601, 2007
472007
Meteorology-driven optimum control of a multibeam antenna in satellite telecommunications
A Paraboni, M Buti, C Capsoni, D Ferraro, C Riva, A Martellucci, ...
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 57 (2), 508-519, 2009
442009
Large‐scale site diversity for satellite communication networks
M Luglio, R Mancini, C Riva, A Paraboni, F Barbaliscia
International journal of satellite communications 20 (4), 251-260, 2002
382002
18.7 GHz tropospheric scintillation and simultaneous rain attenuation measured at Spino d'Adda and Darmstadt with Italsat
E Matricciani, C Riva
Radio Science 43 (01), 1-13, 2008
372008
A novel method for the statistical prediction of rain attenuation in site diversity systems: Theory and comparative testing against experimental data
AV Bosisio, C Riva
International journal of satellite communications 16 (1), 47-52, 1998
361998
Characterization and modelling of time diversity statistics for satellite communications from 12 to 50 GHz
V Fabbro, L Castanet, S Croce, C Riva
International Journal of Satellite Communications and Networking 27 (2), 87-101, 2009
312009
The physical basis of atmospheric depolarization in slant paths in the V band: theory, Italsat experiment and models
A Paraboni, A Martellucci, C Capsoni, CG Riva
IEEE transactions on antennas and propagation 59 (11), 4301-4314, 2011
292011
Weather radar data for site diversity predictions and evaluation of the impact of rain field advection
L Luini, N Jeannin, C Capsoni, A Paraboni, C Riva, L Castanet, ...
International Journal of satellite communications and networking 29 (1), 79-96, 2011
292011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20