Παρακολούθηση
Lambros Karvunis
Lambros Karvunis
Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΔΙΒΕΑ
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interactive Videoconferencing for collaborative learning at a distance in the school of 21st century: A case study in elementary schools in Greece
PS Anastasiades, G Filippousis, L Karvunis, S Siakas, A Tomazinakis, ...
Computers & Education 54 (2), 321-339, 2010
1902010
Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ
Π Αναστασιάδης, Λ Καρβούνης
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2010
132010
The Importance of" Teaching Presence" and the New Role of the Teacher in Contemporary Learning Environments Focusing on Pedagogical Exploitation of Interactive Videoconferencing
ΛΑ Καρβούνης, Π Αναστασιάδης
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2019
102019
Interactive Videoconferencing for Collaborative Distance Learning in the school of 21st Century: from theory to Practice–a case study in elementary schools in Greece
P Anastasiades, G Filippousis, L Karvunis, S Siakas, A Tomazinakis, ...
Computers & Education 54 (2010), 321-339, 2010
62010
Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη:«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009: Περιβάλλον–Μεσόγειος Θάλασσα …
Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ε ΜΑΝΟΥΣΟΥ, Γ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ, Σ ΣΙΑΚΑΣ, ...
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 5 (1A), 111-124, 2009
42009
Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης και η Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για την εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση πάνω στο Νέο Ρόλο του Εκπαιδευτικού και τη …
Λ Καρβούνης, Π Αναστασιάδης
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 10 (3A), 120-132, 2019
32019
Το ηλεκρονικό περιβάλλον μάθησης της ιστορίας του συνδυαστικού δυναμικού μοντέλου γλωσσικής μάθησης (ΣΔΜΓΜ) του ΕΔΙΑΜΜΕ
Α Χουρδάκης, Ι Σπαντιδάκης, Α Πολύζου, Δ Βασαρμίδου, Λ Καρβούνης
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 7 (4A), 2013
12013
Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο δημοτικό σχολείο: το περιβάλλον αλληλεπίδρασης
Π Αναστασιάδης, E Μανούσου, Λ Καρβούνης, Γ Φιλιππούσης, Σ Σιάκας, ...
Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας …, 2012
12012
Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική πράξη. 5ο Συνέδριο ΕΤΠΕ
Π Αναστασιάδης, Ν Γκερτσάκης, Γ Μαρινάτος, Λ Καρβούνης
Θεσσαλονίκη, 2006
12006
Η σημασία της «διδακτικής παρουσίας» και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα με έμφαση στην παιδαγωγική αξιοποίηση της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης
Λ Καρβούνης
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής …, 2018
2018
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2013»: ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Από την Θεωρία στην Πράξη
Π Αναστασιάδης, Γ Φιλιππούσης, Α Τομαζινάκης, Π Γκίζα, Ε Μαστοράκη, ...
Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας …, 2014
2014
Videoconferce and collaborative knowledge construction. From Theory to Practice:" ODYSSEUS 2011: Environment-Mediterranean Sea" ΚAPETAN SOS" Energy revolution-Renewable Energy"
Π Αναστασιάδης, Ε Μανούσου, ΣΘ Σιάκας, Γ Φιλιππούσης, Ν Κουκούλης, ...
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 6 (1Α), 2011
2011
Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο σύγχρονο σχολείο. Το Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010: Περιβάλλον–Μεσόγειος Θάλασσα-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Π Αναστασιάδης, Γ Φιλιππούσης, Ν Κουκούλης, Ε Ρούσσου, Θ Λορέντζος, ...
Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας …, 2010
2010
Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από την Θεωρία στην Πράξη «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008»: Καπετάν …
Π Αναστασιάδης, Ε Μανούσου, Ν Κουκούλης, Α Σπανουδάκης, ...
Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας …, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14