Παρακολούθηση
Ștefan Bucur
Ștefan Bucur
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uaic.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chemical and physical methods for multifunctional nanostructured interface fabrication
IV Tudose, F Comanescu, P Pascariu, S Bucur, L Rusen, F Iacomi, ...
Functional nanostructured interfaces for environmental and biomedical …, 2019
582019
SnO2 and Ni doped SnO2/polythiophene nanocomposites for gas sensing applications
P Pascariu, IV Tudose, D Vernardou, E Koudoumas, ON Ionescu, S Bucur, ...
Solid State Electronics Letters 2, 85-91, 2020
142020
Tuning electrical properties of polythiophene/nickel nanocomposites via fabrication
P Pascariu, D Vernardou, MP Suchea, A Airinei, L Ursu, S Bucur, ...
Materials & Design 182, 108027, 2019
122019
Electrospun TiO2-based nanofiber composites and their bio-related and environmental applications
P Pascariu, A Airinei, F Iacomi, S Bucur, MP Suchea
Functional Nanostructured Interfaces for Environmental and Biomedical …, 2019
82019
Nanostructured ZnO-based materials for biomedical and environmental applications
IV Tudose, N Vrinceanu, C Pachiu, S Bucur, P Pascariu, L Rusen, ...
Functional Nanostructured Interfaces for Environmental and Biomedical …, 2019
72019
Trends in bond dissociation energies of brominated flame retardants from density functional theory
D Maftei, DL Isac, M Dumitraș, Ș Bucur, AC Dîrțu
Structural Chemistry 29, 921-927, 2018
72018
Nanoparticle/biopolymer-based coatings for functionalization of textiles: recent developments (a minireview)
N Vrinceanu, S Bucur, CM Rimbu, S Neculai-Valeanu, S Ferrandiz Bou, ...
Textile Research Journal 92 (19-20), 3889-3902, 2022
62022
Bisphenol A adsorption on silica particles modified with beta-cyclodextrins
S Bucur, A Diacon, I Mangalagiu, A Mocanu, F Rizea, A Dinescu, ...
Nanomaterials 12 (1), 39, 2021
62021
Novel chemical architectures based on beta-cyclodextrin derivatives covalently attached on polymer spheres
S Bucur, I Mangalagiu, A Diacon, A Mocanu, F Rizea, R Somoghi, ...
Polymers 13 (14), 2338, 2021
32021
A Simple Synthesis Route for Selectively Methylated β-Cyclodextrin Using a Copper Complex Sandwich Protecting Strategy
S Bucur, M Niculaua, CI Ciobanu, NC Lungu, I Mangalagiu
Molecules 26 (18), 5669, 2021
12021
Multifunctional nanostructured interfaces: origin and challenges for biomedical and environmental applications
MP Suchea, IV Tudose, S Bucur, V Dinca, L Rusen
Functional Nanostructured Interfaces for Environmental and Biomedical …, 2019
12019
P 43. Suitable methylated β-cyclodextrins as drug solubilizers for bis-pyridazine derivatives
S Bucur, M Niculaua, D Mantu, NC Lungu, I Mangalagiu
“Alexandru Ioan Cuza” University Days, 66, 0
P 33. Graphene-metal oxide based composite material for electromagnetic shielding applications
MP Suchea, IV Tudose, S Bucur, F Iacomi, E Koudoumas
“Alexandru Ioan Cuza” University Days, 56, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13