Παρακολούθηση
Oleg Shpyrko
Oleg Shpyrko
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.ucsd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synchrotron X-ray analytical techniques for studying materials electrochemistry in rechargeable batteries
F Lin, Y Liu, X Yu, L Cheng, A Singer, OG Shpyrko, HL Xin, N Tamura, ...
Chemical reviews 117 (21), 13123-13186, 2017
4312017
Topological defect dynamics in operando battery nanoparticles
A Ulvestad, A Singer, JN Clark, HM Cho, JW Kim, R Harder, J Maser, ...
Science 348 (6241), 1344, 2015
3582015
Nucleation of dislocations and their dynamics in layered oxide cathode materials during battery charging
A Singer, M Zhang, S Hy, D Cela, C Fang, TA Wynn, B Qiu, Y Xia, Z Liu, ...
Nature Energy 3 (8), 641-647, 2018
3052018
Bright circularly polarized soft X-ray high harmonics for X-ray magnetic circular dichroism
T Fan, P Grychtol, R Knut, C Hernández-García, DD Hickstein, D Zusin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (46), 14206-14211, 2015
2912015
Surface crystallization in a liquid AuSi alloy
OG Shpyrko, R Streitel, VSK Balagurusamy, AY Grigoriev, M Deutsch, ...
Science 313 (5783), 77-80, 2006
2252006
Infrared spectroscopy and nano-imaging of the insulator-to-metal transition in vanadium dioxide
MM Qazilbash, M Brehm, GO Andreev, A Frenzel, PC Ho, BG Chae, ...
Physical Review B 79 (7), 075107, 2009
2202009
Direct measurement of antiferromagnetic domain fluctuations
OG Shpyrko, ED Isaacs, JM Logan, Y Feng, G Aeppli, R Jaramillo, ...
Nature 447 (7140), 68-71, 2007
2092007
Surface structure of liquid metals and the effect of capillary waves: X-ray studies on liquid indium
H Tostmann, E DiMasi, PS Pershan, BM Ocko, OG Shpyrko, M Deutsch
Physical Review B 59 (2), 783, 1999
1861999
X-ray photon correlation spectroscopy
OG Shpyrko
Journal of synchrotron radiation 21 (5), 1057-1064, 2014
1722014
Nanoscale imaging of the electronic and structural transitions in vanadium dioxide
MM Qazilbash, A Tripathi, AA Schafgans, BJ Kim, HT Kim, Z Cai, MV Holt, ...
Physical Review B 83 (16), 165108, 2011
1352011
Dichroic coherent diffractive imaging
A Tripathi, J Mohanty, SH Dietze, OG Shpyrko, E Shipton, EE Fullerton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (33), 13393-13398, 2011
1232011
Single particle nanomechanics in operando batteries via lensless strain mapping
A Ulvestad, A Singer, HM Cho, JN Clark, R Harder, J Maser, YS Meng, ...
Nano letters 14 (9), 5123-5127, 2014
1212014
X-ray study of the liquid potassium surface: Structure and capillary wave excitations
O Shpyrko, P Huber, A Grigoriev, P Pershan, B Ocko, H Tostmann, ...
Physical Review B 67 (11), 115405, 2003
1042003
Quantitative nanoscale imaging of lattice distortions in epitaxial semiconductor heterostructures using nanofocused X-ray Bragg projection ptychography
SO Hruszkewycz, MV Holt, CE Murray, J Bruley, J Holt, A Tripathi, ...
Nano letters 12 (10), 5148-5154, 2012
922012
Nonequilibrium Structural Dynamics of Nanoparticles in LiNi1/2Mn3/2O4 Cathode under Operando Conditions
A Singer, A Ulvestad, HM Cho, JW Kim, J Maser, R Harder, YS Meng, ...
Nano letters 14 (9), 5295-5300, 2014
892014
Avalanching strain dynamics during the hydriding phase transformation in individual palladium nanoparticles
A Ulvestad, MJ Welland, SSE Collins, R Harder, E Maxey, J Wingert, ...
Nature communications 6 (1), 10092, 2015
872015
Anomalous layering at the liquid Sn surface
OG Shpyrko, AY Grigoriev, C Steimer, PS Pershan, B Lin, M Meron, ...
Physical Review B 70 (22), 224206, 2004
872004
3D Imaging of twin domain defects in gold nanoparticles
A Ulvestad, JN Clark, R Harder, IK Robinson, OG Shpyrko
Nano letters 15 (6), 4066-4070, 2015
822015
Microscopic structure of the wetting film at the surface of liquid Ga-Bi alloys
H Tostmann, E DiMasi, OG Shpyrko, PS Pershan, BM Ocko, M Deutsch
Physical review letters 84 (19), 4385, 2000
792000
Ptychographic overlap constraint errors and the limits of their numerical recovery using conjugate gradient descent methods
A Tripathi, I McNulty, OG Shpyrko
Optics Express 22 (2), 1452-1466, 2014
782014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20