Παρακολούθηση
Thomas Hase
Thomas Hase
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα warwick.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measurements and their uncertainties: a practical guide to modern error analysis
I Hughes, T Hase
OUP Oxford, 2010
6502010
Anomalously large intermixing in aluminum–transition-metal bilayers
JDR Buchanan, TPA Hase, BK Tanner, PJ Chen, L Gan, CJ Powell, ...
Physical Review B 66 (10), 104427, 2002
792002
The interfacial nature of proximity-induced magnetism and the Dzyaloshinskii-Moriya interaction at the Pt/Co interface
RM Rowan-Robinson, AA Stashkevich, Y Roussigné, M Belmeguenai, ...
Scientific reports 7 (1), 1-11, 2017
782017
Giant magnetoresistance and oscillatory exchange coupling in disordered Co/Cu multilayers
CH Marrows, N Wiser, BJ Hickey, TPA Hase, BK Tanner
Journal of Physics: Condensed Matter 11 (1), 81, 1999
661999
Long-range magnetic interactions and proximity effects in an amorphous exchange-spring magnet
F Magnus, ME Brooks-Bartlett, R Moubah, RA Procter, G Andersson, ...
Nature communications 7 (1), 1-7, 2016
582016
Soft-x-ray resonant magnetic diffuse scattering from strongly coupled Cu/Co multilayers
TPA Hase, I Pape, BK Tanner, H Dürr, E Dudzik, G van der Laan, ...
Physical Review B 61 (6), R3792, 2000
552000
The influence of the molecular weight on the thermotropic alignment and self-organized structure formation of branched side chain hairy-rod polyfluorene in thin films
M Knaapila, R Stepanyan, BP Lyons, M Torkkeli, TPA Hase, R Serimaa, ...
Macromolecules 38 (7), 2744-2753, 2005
542005
Analysis of grazing incidence X-ray diffuse scatter from Co–Cu multilayers
I Pape, TPA Hase, BK Tanner, M Wormington
Physica B: Condensed Matter 253 (3-4), 278-289, 1998
511998
Weak magnetic moment on IrMn exchange bias pinning layers
TPA Hase, BD Fulthorpe, SB Wilkins, BK Tanner, CH Marrows, BJ Hickey
Applied Physics Letters 79 (7), 985-987, 2001
432001
RASOR: An advanced instrument for soft x-ray reflectivity and diffraction
TAW Beale, TPA Hase, T Iida, K Endo, P Steadman, AR Marshall, ...
Review of Scientific Instruments 81 (7), 073904, 2010
422010
Crystallographic texture and interface structure in Co/Cu multilayer films
DE Joyce, CA Faunce, PJ Grundy, BD Fulthorpe, TPA Hase, I Pape, ...
Physical Review B 58 (9), 5594, 1998
421998
Determination of the thickness of barriers in magnetic tunnel junctions
JDR Buchanan, TPA Hase, BK Tanner, ND Hughes, RJ Hicken
Applied physics letters 81 (4), 751-753, 2002
402002
Large uniaxial magnetostriction with sign inversion at the first order phase transition in the nanolaminated Mn2GaC MAX phase
IP Novoselova, A Petruhins, U Wiedwald, ÁS Ingason, T Hase, F Magnus, ...
Scientific reports 8 (1), 1-11, 2018
392018
Tunable giant magnetic anisotropy in amorphous SmCo thin films
F Magnus, R Moubah, AH Roos, A Kruk, V Kapaklis, T Hase, ...
Applied Physics Letters 102 (16), 162402, 2013
382013
Thermal transitions in nano-patterned XY-magnets
UB Arnalds, M Ahlberg, MS Brewer, V Kapaklis, ET Papaioannou, ...
Applied Physics Letters 105 (4), 042409, 2014
362014
Influence of Molecular Weight on the Surface Morphology of Aligned, Branched Side‐Chain Polyfluorene
M Knaapila, BP Lyons, TPA Hase, C Pearson, MC Petty, L Bouchenoire, ...
Advanced Functional Materials 15 (9), 1517-1522, 2005
362005
Local control of magnetic damping in ferromagnetic/non-magnetic bilayers by interfacial intermixing induced by focused ion-beam irradiation
JA King, A Ganguly, DM Burn, S Pal, EA Sallabank, TPA Hase, ...
Applied physics letters 104 (24), 242410, 2014
332014
The relationship between interface structure, conformality and perpendicular anisotropy in CoPd multilayers
ASH Rozatian, CH Marrows, TPA Hase, BK Tanner
Journal of Physics: Condensed Matter 17 (25), 3759, 2005
312005
Development of low temperature approaches to device quality CdS: A modified geometry for solution growth of thin films and their characterisation
MD Archbold, DP Halliday, K Durose, TPA Hase, DS Boyle, S Mazzamuto, ...
Thin Solid Films 515 (5), 2954-2957, 2007
302007
Proximity effects on dimensionality and magnetic ordering in Pd/Fe/Pd trialyers
TPA Hase, MS Brewer, UB Arnalds, M Ahlberg, V Kapaklis, M Björck, ...
Physical Review B 90 (10), 104403, 2014
292014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20