Παρακολούθηση
Thomas Hase
Thomas Hase
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα warwick.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measurements and their uncertainties: a practical guide to modern error analysis
I Hughes, T Hase
OUP Oxford, 2010
7632010
The interfacial nature of proximity-induced magnetism and the Dzyaloshinskii-Moriya interaction at the Pt/Co interface
RM Rowan-Robinson, AA Stashkevich, Y Roussigné, M Belmeguenai, ...
Scientific reports 7 (1), 16835, 2017
892017
Anomalously large intermixing in aluminum–transition-metal bilayers
JDR Buchanan, TPA Hase, BK Tanner, PJ Chen, L Gan, CJ Powell, ...
Physical Review B 66 (10), 104427, 2002
762002
Long-range magnetic interactions and proximity effects in an amorphous exchange-spring magnet
F Magnus, ME Brooks-Bartlett, R Moubah, RA Procter, G Andersson, ...
Nature communications 7 (1), ncomms11931, 2016
712016
Giant magnetoresistance and oscillatory exchange coupling in disordered Co/Cu multilayers
CH Marrows, N Wiser, BJ Hickey, TPA Hase, BK Tanner
Journal of Physics: Condensed Matter 11 (1), 81, 1999
671999
Soft-x-ray resonant magnetic diffuse scattering from strongly coupled Cu/Co multilayers
TPA Hase, I Pape, BK Tanner, H Dürr, E Dudzik, G Van Der Laan, ...
Physical Review B 61 (6), R3792, 2000
602000
The influence of the molecular weight on the thermotropic alignment and self-organized structure formation of branched side chain hairy-rod polyfluorene in thin films
M Knaapila, R Stepanyan, BP Lyons, M Torkkeli, TPA Hase, R Serimaa, ...
Macromolecules 38 (7), 2744-2753, 2005
532005
Analysis of grazing incidence X-ray diffuse scatter from Co–Cu multilayers
I Pape, TPA Hase, BK Tanner, M Wormington
Physica B: Condensed Matter 253 (3-4), 278-289, 1998
521998
Large uniaxial magnetostriction with sign inversion at the first order phase transition in the nanolaminated Mn2GaC MAX phase
IP Novoselova, A Petruhins, U Wiedwald, ÁS Ingason, T Hase, F Magnus, ...
Scientific reports 8 (1), 2637, 2018
492018
Weak magnetic moment on IrMn exchange bias pinning layers
TPA Hase, BD Fulthorpe, SB Wilkins, BK Tanner, CH Marrows, BJ Hickey
Applied Physics Letters 79 (7), 985-987, 2001
452001
Determination of the thickness of barriers in magnetic tunnel junctions
JDR Buchanan, TPA Hase, BK Tanner, ND Hughes, RJ Hicken
Applied physics letters 81 (4), 751-753, 2002
442002
Tunable giant magnetic anisotropy in amorphous SmCo thin films
F Magnus, R Moubah, AH Roos, A Kruk, V Kapaklis, T Hase, ...
Applied Physics Letters 102 (16), 2013
432013
RASOR: An advanced instrument for soft x-ray reflectivity and diffraction
TAW Beale, TPA Hase, T Iida, K Endo, P Steadman, AR Marshall, ...
Review of Scientific Instruments 81 (7), 2010
432010
Thermal transitions in nano-patterned XY-magnets
UB Arnalds, M Ahlberg, MS Brewer, V Kapaklis, ET Papaioannou, ...
Applied Physics Letters 105 (4), 2014
412014
Crystallographic texture and interface structure in Co/Cu multilayer films
DE Joyce, CA Faunce, PJ Grundy, BD Fulthorpe, TPA Hase, I Pape, ...
Physical Review B 58 (9), 5594, 1998
411998
Ferroelectric incommensurate spin crystals
D Rusu, JJP Peters, TPA Hase, JA Gott, GAA Nisbet, J Strempfer, ...
Nature 602 (7896), 240-244, 2022
392022
Local control of magnetic damping in ferromagnetic/non-magnetic bilayers by interfacial intermixing induced by focused ion-beam irradiation
JA King, A Ganguly, DM Burn, S Pal, EA Sallabank, TPA Hase, ...
Applied physics letters 104 (24), 2014
392014
Influence of Molecular Weight on the Surface Morphology of Aligned, Branched Side‐Chain Polyfluorene
M Knaapila, BP Lyons, TPA Hase, C Pearson, MC Petty, L Bouchenoire, ...
Advanced Functional Materials 15 (9), 1517-1522, 2005
392005
Development of low temperature approaches to device quality CdS: A modified geometry for solution growth of thin films and their characterisation
MD Archbold, DP Halliday, K Durose, TPA Hase, DS Boyle, S Mazzamuto, ...
Thin Solid Films 515 (5), 2954-2957, 2007
362007
Proximity effects on dimensionality and magnetic ordering in Pd/Fe/Pd trialyers
TPA Hase, MS Brewer, UB Arnalds, M Ahlberg, V Kapaklis, M Björck, ...
Physical Review B 90 (10), 104403, 2014
352014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20