Παρακολούθηση
Luo Si
Luo Si
Alibaba Group Inc, Purdue Univ, Carnegie Mellon Univ
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.purdue.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flexible mixture model for collaborative filtering
L Si, R Jin
Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2003
4172003
An automatic weighting scheme for collaborative filtering
R Jin, JY Chai, L Si
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
4042004
Expertise Retrieval
B Krisztian, Y Fang, M de Rijke, P Serdyukov, L Si
Foundations and Trends® in Information Retrieval 6 (2-3), 127-256, 2012
323*2012
A statistical model for scientific readability
L Si, J Callan
Proceedings of the tenth international conference on Information and …, 2001
3082001
Relevant document distribution estimation method for resource selection
L Si, J Callan
Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on …, 2003
2912003
Composite hashing with multiple information sources
D Zhang, F Wang, L Si
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
2282011
Structbert: Incorporating language structures into pre-training for deep language understanding
W Wang, B Bi, M Yan, C Wu, Z Bao, J Xia, L Peng, L Si
arXiv preprint arXiv:1908.04577, 2019
210*2019
A semisupervised learning method to merge search engine results
L Si, J Callan
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 21 (4), 457-491, 2003
2032003
Federated search
M Shokouhi, L Si
Foundations and trends® in information retrieval 5 (1), 1-102, 2011
2022011
Federated search
M Shokouhi, L Si
Foundations and trends® in information retrieval 5 (1), 1-102, 2011
2022011
A language modeling framework for resource selection and results merging
L Si, R Jin, J Callan, P Ogilvie
Proceedings of the eleventh international conference on Information and …, 2002
1912002
Effective automatic image annotation via a coherent language model and active learning
R Jin, JY Chai, L Si
Proceedings of the 12th annual ACM international conference on Multimedia …, 2004
1732004
Knowing what, how and why: A near complete solution for aspect-based sentiment analysis
H Peng, L Xu, L Bing, F Huang, W Lu, L Si
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05), 8600-8607, 2020
1542020
A probabilistic discriminative model for android malware detection with decompiled source code
L Cen, CS Gates, L Si, N Li
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 12 (4), 400-412, 2014
1512014
Mining contrastive opinions on political texts using cross-perspective topic model
Y Fang, L Si, N Somasundaram, Z Yu
Proceedings of the fifth ACM international conference on Web search and data …, 2012
1482012
Collaborative filtering with decoupled models for preferences and ratings
R Jin, L Si, CX Zhai, J Callan
Proceedings of the twelfth international conference on Information and …, 2003
1442003
Hercule: Attack story reconstruction via community discovery on correlated log graph
K Pei, Z Gu, B Saltaformaggio, S Ma, F Wang, Z Zhang, L Si, X Zhang, ...
Proceedings of the 32Nd Annual Conference on Computer Security Applications …, 2016
1432016
A bayesian approach toward active learning for collaborative filtering
R Jin, L Si
arXiv preprint arXiv:1207.4146, 2012
1422012
A study of mixture models for collaborative filtering
R Jin, L Si, C Zhai
Information Retrieval 9 (3), 357-382, 2006
1402006
Using sampled data and regression to merge search engine results
L Si, J Callan
Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on …, 2002
1192002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20