Παρακολούθηση
Michael Gygli
Michael Gygli
Co-founder & CTO @ Cerrion. Previously: PhD @ ETH & Research Scientist @ Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cerrion.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Creating Summaries From User Videos
M Gygli, H Grabner, H Riemenschneider, L Van Gool
ECCV, 2014
5782014
Video Summarization by Learning Submodular Mixtures of Objectives
M Gygli, H Grabner, L Van Gool
CVPR, 2015
3982015
Deep convolutional neural networks and data augmentation for acoustic event detection
N Takahashi, M Gygli, B Pfister, L Van Gool
arXiv preprint arXiv:1604.07160, 2016
2132016
The Interestingness of Images
M Gygli, H Grabner, H Riemenschneider, F Nater, L Van Gool
ICCV, 2013
2022013
Aenet: Learning deep audio features for video analysis
N Takahashi, M Gygli, L Van Gool
IEEE Transactions on Multimedia 20 (3), 513-524, 2017
1472017
Video2gif: Automatic generation of animated gifs from video
M Gygli, Y Song, L Cao
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1202016
Ridiculously fast shot boundary detection with fully convolutional neural networks
M Gygli
2018 International conference on content-based multimedia indexing (CBMI), 1-4, 2018
752018
Query-adaptive video summarization via quality-aware relevance estimation
AB Vasudevan, M Gygli, A Volokitin, L Van Gool
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 582-590, 2017
722017
PathTrack: Fast Trajectory Annotation with Path Supervision
S Manen, M Gygli, D Dai, L Van Gool
2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 290-299, 2017
562017
Deep value networks learn to evaluate and iteratively refine structured outputs
M Gygli, M Norouzi, A Angelova
International Conference on Machine Learning, 1341-1351, 2017
542017
Mediaeval 2017 predicting media interestingness task
CH Demarty, M Sjöberg, B Ionescu, TT Do, M Gygli, N Duong
MediaEval workshop, 2017
452017
Interactive video object segmentation in the wild
A Benard*, M Gygli*
arXiv preprint arXiv:1801.00269, 2017
382017
Analyzing and predicting GIF interestingness
M Gygli, M Soleymani
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 122-126, 2016
272016
Factors of influence for transfer learning across diverse appearance domains and task types
T Mensink, J Uijlings, A Kuznetsova, M Gygli, V Ferrari
arXiv preprint arXiv:2103.13318, 2021
242021
Continuous adaptation for interactive object segmentation by learning from corrections
T Kontogianni*, M Gygli*, J Uijlings, V Ferrari
European Conference on Computer Vision, 579-596, 2020
242020
Sparse Quantization for Patch Description
X Boix, M Gygli, G Roig, L Van Gool
CVPR, 2013
212013
Phd-gifs: personalized highlight detection for automatic gif creation
A Garcia del Molino, M Gygli
Proceedings of the 26th ACM international conference on Multimedia, 600-608, 2018
182018
Predicting When Saliency Maps are Accurate and Eye Fixations Consistent
A Volokitin, M Gygli, X Boix
CVPR, 2016
152016
Automatic video segment selection method and apparatus
Y Song, M Gygli, L Cao
US Patent 10,565,771, 2020
92020
Navigation using Special Buildings as Signposts
J Weissenberg, M Gygli, H Riemenschneider, L Van Gool
ACM SIGSPATIAL International Workshop on MapInteraction, 2014
92014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20