Παρακολούθηση
James Selfe
James Selfe
Professor of Physiotherapy, Manchester Metropolitan University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mmu.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Incidence and prevalence of patellofemoral pain: a systematic review and meta-analysis
BE Smith, J Selfe, D Thacker, P Hendrick, M Bateman, F Moffatt, ...
PloS one 13 (1), e0190892, 2018
5162018
The effects of patellar taping on knee joint proprioception
MJ Callaghan, J Selfe, PJ Bagley, JA Oldham
Journal of athletic training 37 (1), 19, 2002
3422002
The Delphi method: a useful tool for the allied health researcher
AM Walker, J Selfe
British Journal of Therapy and Rehabilitation 3 (12), 677-681, 1996
3141996
Thermographic imaging in sports and exercise medicine: A Delphi study and consensus statement on the measurement of human skin temperature
DG Moreira, JT Costello, CJ Brito, JG Adamczyk, K Ammer, AJE Bach, ...
Journal of Thermal Biology 69, 155-162, 2017
3122017
Impairments, activity limitations and participation restrictions 6 and 12 months after breast cancer operation
A Kärki, R Simonen, E Mälkiä, J Selfe
Journal of rehabilitation medicine: official journal of the UEMS European …, 2005
2952005
Anterior knee pain in younger adults as a precursor to subsequent patellofemoral osteoarthritis: a systematic review
MJ Thomas, L Wood, J Selfe, G Peat
BMC musculoskeletal disorders 11 (1), 1-8, 2010
2562010
Effects of patellar taping on knee joint proprioception in patients with patellofemoral pain syndrome
MJ Callaghan, J Selfe, A McHenry, JA Oldham
Manual therapy 13 (3), 192-199, 2008
2442008
Cooling efficiency of 4 common cryotherapeutic agents
J Kennet, N Hardaker, S Hobbs, J Selfe
Journal of Athletic Training 42 (3), 343, 2007
1842007
A blinded, randomized, controlled trial assessing conservative management strategies for frozen shoulder
S Russell, A Jariwala, R Conlon, J Selfe, J Richards, M Walton
Journal of shoulder and elbow surgery 23 (4), 500-507, 2014
1732014
The use of thermal imaging in assessing skin temperature following cryotherapy: a review
JT Costello, CD McInerney, CM Bleakley, J Selfe, AE Donnelly
Journal of Thermal Biology 37 (2), 103-110, 2012
1642012
Muscle, skin and core temperature after− 110 C cold air and 8 C water treatment
JT Costello, K Culligan, J Selfe, AE Donnelly
PloS one 7 (11), e48190, 2012
1632012
Patellar taping for patellofemoral pain syndrome in adults
MJ Callaghan, J Selfe
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012
1572012
Should exercises be painful in the management of chronic musculoskeletal pain? A systematic review and meta-analysis
BE Smith, P Hendrick, TO Smith, M Bateman, F Moffatt, MS Rathleff, ...
British journal of sports medicine 51 (23), 1679-1687, 2017
1562017
International framework for red flags for potential serious spinal pathologies
LM Finucane, A Downie, C Mercer, SM Greenhalgh, WG Boissonnault, ...
journal of orthopaedic & sports physical therapy 50 (7), 350-372, 2020
1552020
Are there three main subgroups within the patellofemoral pain population? A detailed characterisation study of 127 patients to help develop targeted intervention (TIPPs)
J Selfe, J Janssen, M Callaghan, E Witvrouw, C Sutton, J Richards, ...
British journal of sports medicine 50 (14), 873-880, 2016
1282016
Has the incidence or prevalence of patellofemoral pain in the general population in the United Kingdom been properly evaluated?
MJ Callaghan, J Selfe
Physical therapy in Sport 8 (1), 37-43, 2007
1262007
An exploratory thermographic investigation of the effects of connective tissue massage on autonomic function
LA Holey, J Dixon, J Selfe
Journal of manipulative and physiological therapeutics 34 (7), 457-462, 2011
1162011
The effect of three different (-135 C) whole body cryotherapy exposure durations on elite rugby league players
J Selfe, J Alexander, JT Costello, K May, N Garratt, S Atkins, S Dillon, ...
PLoS One 9 (1), e86420, 2014
1002014
The effect of proprioceptive knee bracing on knee stability during three different sport related movement tasks in healthy subjects and the implications to the management of …
I Hanzlíková, J Richards, M Tomsa, A Chohan, K May, D Smekal, J Selfe
Gait & posture 48, 165-170, 2016
932016
The experience of living with patellofemoral pain—loss, confusion and fear-avoidance: a UK qualitative study
BE Smith, F Moffatt, P Hendrick, M Bateman, MS Rathleff, J Selfe, ...
BMJ open 8 (1), e018624, 2018
852018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20