Παρακολούθηση
Giorgos Stoilos
Giorgos Stoilos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HermiT: an OWL 2 reasoner
B Glimm, I Horrocks, B Motik, G Stoilos, Z Wang
Journal of automated reasoning 53, 245-269, 2014
8252014
A string metric for ontology alignment
G Stoilos, G Stamou, S Kollias
The Semantic Web–ISWC 2005: 4th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2005
6182005
Fuzzy OWL: Uncertainty and the semantic web
G Stoilos, G Stamou, V Tzouvaras, JZ Pan, I Horrocks
Proc. of the International Workshop on OWL: Experiences and Directions 280, 2005
2612005
Reasoning with very expressive fuzzy description logics
G Stoilos, G Stamou, JZ Pan, V Tzouvaras, I Horrocks
Journal of Artificial Intelligence Research 30, 273-320, 2007
2512007
Uncertainty and the semantic web
G Stoilos, N Simou, G Stamou, S Kollias
IEEE Intelligent Systems 21 (5), 84-87, 2006
1862006
Reasoning with the fuzzy description logic f-: Theory, practice and applications
G Stoilos, G Stamou, JZ Pan, N Simou, V Tzouvaras
International Workshop on Uncertainty Reasoning For the Semantic Web, 262-281, 2005
1852005
A novel approach to ontology classification
B Glimm, I Horrocks, B Motik, R Shearer, G Stoilos
Journal of Web Semantics 14, 84-101, 2012
1182012
Fuzzy extensions of OWL: Logical properties and reduction to fuzzy description logics
G Stoilos, G Stamou, JZ Pan
International journal of approximate reasoning 51 (6), 656-679, 2010
1112010
Scalable querying services over fuzzy ontologies
JZ Pan, G Stamou, G Stoilos, S Taylor, E Thomas
Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, 575-584, 2008
1032008
General concept inclusions in fuzzy description logics
G Stoilos, U Straccia, G Stamou, JZ Pan
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 141, 457, 2006
1022006
f-SWRL: A fuzzy extension of SWRL
JZ Pan, G Stoilos, G Stamou, V Tzouvaras, I Horrocks
Journal on Data Semantics VI, 28-46, 2006
872006
A fuzzy description logic for multimedia knowledge representation
G Stoilos, G Stamou, V Tzouvaras, JZ Pan, I Horrocks
Proc. of the International Workshop on Multimedia and the Semantic Web, 12-19, 2005
712005
Optimising resolution-based rewriting algorithms for OWL ontologies
D Trivela, G Stoilos, A Chortaras, G Stamou
Journal of Web Semantics 33, 30-49, 2015
702015
Expressive Querying over Fuzzy DL-Lite Ontologies.
JZ Pan, GB Stamou, G Stoilos, E Thomas
Description Logics 250, 2007
682007
Optimising ontology classification
B Glimm, I Horrocks, B Motik, G Stoilos
The Semantic Web–ISWC 2010: 9th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2010
662010
Image indexing and retrieval using expressive fuzzy description logics
N Simou, T Athanasiadis, G Stoilos, S Kollias
Signal, Image and Video Processing 2, 321-335, 2008
592008
Extending Fuzzy Description Logics for the Semantic Web.
G Stoilos, GB Stamou
OWLED 258, 2007
582007
Handling imprecise knowledge with fuzzy description logic
G Stoilos, G Stamou, JZ Pan
Proc. 2006 Internat. Workshop on Description Logics (DL 2006), 119-126, 2006
542006
How incomplete is your semantic web reasoner?
G Stoilos, BC Grau, I Horrocks
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 24 (1), 1431-1436, 2010
452010
Query extensions and incremental query rewriting for OWL 2 QL ontologies
T Venetis, G Stoilos, G Stamou
Journal on Data Semantics 3, 1-23, 2014
432014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20