Παρακολούθηση
Giorgos Stoilos
Giorgos Stoilos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HermiT: an OWL 2 reasoner
B Glimm, I Horrocks, B Motik, G Stoilos, Z Wang
Journal of Automated Reasoning 53, 245-269, 2014
6992014
A string metric for ontology alignment
G Stoilos, G Stamou, S Kollias
The Semantic Web–ISWC 2005: 4th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2005
5982005
Fuzzy OWL: Uncertainty and the semantic web
G Stoilos, G Stamou, V Tzouvaras, JZ Pan, I Horrocks
Proc. of the International Workshop on OWL: Experiences and Directions 280, 2005
2562005
Reasoning with very expressive fuzzy description logics
G Stoilos, G Stamou, JZ Pan, V Tzouvaras, I Horrocks
Journal of Artificial Intelligence Research 30, 273-320, 2007
2402007
Uncertainty and the semantic web
G Stoilos, N Simou, G Stamou, S Kollias
IEEE Intelligent Systems 21 (5), 84-87, 2006
1832006
The Fuzzy Description Logic f-SHIN.
G Stoilos, GB Stamou, V Tzouvaras, JZ Pan, I Horrocks
ISWC-URSW, 67-76, 2005
1692005
A novel approach to ontology classification
B Glimm, I Horrocks, B Motik, R Shearer, G Stoilos
Journal of Web Semantics 14, 84-101, 2012
1112012
Fuzzy extensions of OWL: Logical properties and reduction to fuzzy description logics
G Stoilos, G Stamou, JZ Pan
International journal of approximate reasoning 51 (6), 656-679, 2010
1102010
Scalable querying services over fuzzy ontologies
JZ Pan, G Stamou, G Stoilos, S Taylor, E Thomas
Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, 575-584, 2008
1022008
General concept inclusions in fuzzy description logics
G Stoilos, U Straccia, G Stamou, JZ Pan
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 141, 457, 2006
1002006
f-SWRL: A fuzzy extension of SWRL
JZ Pan, G Stoilos, G Stamou, V Tzouvaras, I Horrocks
Journal on Data Semantics VI, 28-46, 2006
842006
A fuzzy description logic for multimedia knowledge representation
G Stoilos, G Stamou, V Tzouvaras, JZ Pan, I Horrocks
Proc. of the International Workshop on Multimedia and the Semantic Web, 12-19, 2005
712005
Optimising resolution-based rewriting algorithms for OWL ontologies
D Trivela, G Stoilos, A Chortaras, G Stamou
Journal of Web Semantics 33, 30-49, 2015
692015
Expressive Querying over Fuzzy DL-Lite Ontologies.
JZ Pan, GB Stamou, G Stoilos, E Thomas
Description Logics, 2007
672007
Optimising ontology classification
B Glimm, I Horrocks, B Motik, G Stoilos
The Semantic Web–ISWC 2010: 9th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2010
642010
Image indexing and retrieval using expressive fuzzy description logics.
N Simou, T Athanasiadis, G Stoilos, SD Kollias
Signal Image Video Process. 2 (4), 321-335, 2008
572008
Extending Fuzzy Description Logics for the Semantic Web.
G Stoilos, GB Stamou
OWLED 258, 2007
572007
Handling imprecise knowledge with fuzzy description logic
G Stoilos, G Stamou, JZ Pan
Proc. 2006 Internat. Workshop on Description Logics (DL 2006), 119-126, 2006
492006
How incomplete is your semantic web reasoner?
G Stoilos, BC Grau, I Horrocks
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 24 (1), 1431-1436, 2010
452010
Completeness guarantees for incomplete ontology reasoners: Theory and practice
BC Grau, B Motik, G Stoilos, I Horrocks
Journal of Artificial Intelligence Research 43, 419-476, 2012
422012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20