Παρακολούθηση
Michael M. Bech
Michael M. Bech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα et.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Random modulation techniques with fixed switching frequency for three-phase power converters
MM Bech, F Blaabjerg, JK Pedersen
IEEE Transactions on power electronics 15 (4), 753-761, 2000
2492000
Analysis of power and power spectral density in PWM inverters with randomized switching frequency
RL Kirlin, MM Bech, AM Trzynadlowski
IEEE Transactions on Industrial Electronics 49 (2), 486-499, 2002
1252002
Control in power electronics: selected problems
JD Irwin
Elsevier, 2002
77*2002
A methodology for true comparison of analytical and measured frequency domain spectra in random PWM converters
MM Bech, JK Pedersen, F Blaabjerg, AM Trzynadlowski
IEEE Transactions on Power Electronics 14 (3), 578-586, 1999
721999
Optimization of switching frequencies in the limited-pool random space vector PWM strategy for inverter-fed drives
AM Trzynadlowski, MM Bech, F Blaabjerg, JK Pedersen, RL Kirlin, ...
IEEE Transactions on Power Electronics 16 (6), 852-857, 2001
56*2001
Optimum design of a moving coil actuator for fast-switching valves in digital hydraulic pumps and motors
DB Roemer, MM Bech, P Johansen, HC Pedersen
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 20 (6), 2761-2770, 2015
542015
Reduction of the electromagnetic interference conducted to mains in inverter-fed AC drives using random pulse width modulation
AM Trzynadlowski, M Zigliotto, S Bolognani, MM Bech
Conference Record of 1998 IEEE Industry Applications Conference. Thirty …, 1998
511998
Field-oriented control of an induction motor using random pulsewidth modulation
MM Bech, JK Pedersen, F Blaabjerg
IEEE Transactions on industry applications 37 (6), 1777-1785, 2001
502001
Accurate torque control of saturated interior permanent magnet synchronous motors in the field-weakening region
MM Bech, TS Frederiksen, P Sandholdt
Fourtieth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2005 Industry …, 2005
432005
An integral space-vector PWM technique for DSP-controlled voltage-source inverters
AM Trzynadlowski, MM Bech, F Blaabjerg, JK Pedersen
IEEE Transactions on Industry Applications 35 (5), 1091-1097, 1999
351999
Analysis of random pulse-width modulation techniques for power electronic converters
MM Bech
Aalborg Universitetsforlag, 2000
312000
A new approach in teaching power electronics control of electrical drives using real-time systems
R Teodorescu, MM Bech, F Blaabjerg, JK Pedersen
COMPEL 2000. 7th Workshop on Computers in Power Electronics. Proceedings …, 2000
302000
Model predictive control of a wave energy converter with discrete fluid power power take-off system
A Hedegaard Hansen, M F. Asmussen, MM Bech
Energies 11 (3), 635, 2018
252018
Design of full scale wave simulator for testing Power Take Off systems for wave energy converters
HC Pedersen, RH Hansen, AH Hansen, TO Andersen, MM Bech
International Journal of Marine Energy 13, 130-156, 2016
252016
Random pulse-width modulation techniques for power electronic converters
MM Bech
Ph. D. dissertation, 2000
242000
A new hybrid random pulse width modulator for industrial drives
V Blasko, MM Bech, F Blaabjerg, JK Pedersen
APEC 2000. Fifteenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and …, 2000
232000
Random Modulation Techniques in Power Conversion: an Update
MM Bech, JK Pedersen, F Blaabjerg
Random Modulation Techniques in Power Conversion, 357-365, 1996
231996
Experimental evaluation of control strategies for hydraulic servo robot
MM Bech, TO Andersen, HC Pedersen, L Schmidt
2013 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 342-347, 2013
222013
Pulse width modulation techniques for three-phase voltage source
MP Kazmierkowski, M Malinowski
Control in power electronics, 1st edn. Academic Press 84, 89-160, 2002
212002
Three examples of DSP applications in advanced induction motor drives
AM Trzynadlowski, MP Kazmierkowski, PZ Grabowski, MM Bech
Proceedings of the 1999 American Control Conference (Cat. No. 99CH36251) 3 …, 1999
201999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20