Παρακολούθηση
Cédric Lopez
Cédric Lopez
Emvista, director of research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα emvista.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TIER competency-based training course for the first receivers of CBRN casualties: a European perspective
A Djalali, F Della Corte, F Segond, MH Metzger, L Gabilly, F Grieger, ...
European journal of emergency medicine 24 (5), 371-376, 2017
352017
Sud4science, de l'acquisition d'un grand corpus de SMS en français à l'analyse de l'écriture SMS
R Panckhurst, C Détrie, C Lopez, C Moïse, M Roche, B Verine
Episteme 9 (9), 107-138, 2013
312013
88milSMS. A corpus of authentic text messages in French
R Panckhurst, C Détrie, C Lopez, C Moïse, M Roche, B Verine
Banque de corpus CoMeRe. Chanier T.(éd)-Ortolang: Nancy, 2016
292016
Hospital preparedness and response in CBRN emergencies: TIER assessment tool
C Olivieri, PL Ingrassia, F Della Corte, L Carenzo, JM Sapori, L Gabilly, ...
European Journal of Emergency Medicine 24 (5), 366-370, 2017
262017
Automatic titling of articles using position and statistical information
C Lopez, V Prince, M Roche
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2011
182011
Learning to Search for Recognizing Named Entities in Twitter.
I Partalas, C Lopez, N Derbas, R Kalitvianski
NUT@ COLING, 171-177, 2016
162016
Approaches of anonymisation of an SMS corpus
N Patel, P Accorsi, D Inkpen, C Lopez, M Roche
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2013
152013
Automatic titling of electronic documents with noun phrase extraction
C Lopez, V Prince, M Roche
2010 International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition, 168-171, 2010
152010
How can catchy titles be generated without loss of informativeness?
C Lopez, V Prince, M Roche
Expert systems with applications 41 (4), 1051-1062, 2014
132014
Adapting semantic spreading activation to entity linking in text
F Nooralahzadeh, C Lopez, E Cabrio, F Gandon, F Segond
International Conference on Applications of Natural Language to Information …, 2016
122016
Cap 2017 challenge: Twitter named entity recognition
C Lopez, I Partalas, G Balikas, N Derbas, A Martin, C Reutenauer, ...
arXiv preprint arXiv:1707.07568, 2017
112017
Generating a Resource for Products and Brandnames Recognition. Application to the Cosmetic Domain.
C Lopez, F Segond, O Hondermarck, P Curtoni, L Dini
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
112014
Towards electronic sms dictionary construction: An alignment-based approach
C Lopez, R Bestandji, M Roche, R Panckhurst
LREC: Language Resources and Evaluation Conference, 2833-2838, 2014
102014
88milSMS
R Panckhurst, C Détrie, C Lopez, C Moïse, M Roche, B Verine
A corpus of authentic text messages in French, 2014
92014
ProVoc: une ontologie pour décrire des produits sur le Web
C Lopez, F Nooralahzadeh, E Cabrio, F Segond, F Gandon
IC2016: 27es Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, 2016
82016
Seek&Hide: Anonymising a French SMS corpus using natural language processing techniques
P Accorsi, N Patel, C Lopez, R Panckhurst, M Roche
Lingvisticæ Investigationes 35 (2), 163-180, 2012
82012
Anonymising a French SMS corpus using natural language processing techniques
P Accorsi, N Patel, C Lopez, R Panckhurst, M Roche
SMS Communication: A linguistic approach 61, 11, 2014
72014
La néographie dans un grand corpus de SMS français: 88milSMS
M Roche, B Verine, C Lopez, R Panckhurst
Peter Lang, 2016
62016
Classification des items inconnus de 88milSMS: aide à l'identification automatique de la créativité scripturale
C Lopez, M Roche, R Panckhurst
Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique) 63, 71-86, 2015
62015
Automatic Generation Approach of Short Titles
C Lopez, V Prince, M Roche
LTC'11: The 5th Language and Technology Conference, 461-465, 2011
62011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20