Παρακολούθηση
Georgios Androutsopoulos
Georgios Androutsopoulos
Assoc. Professor & Consultant, Department of Obstetrics & Gynaecology, University of Patras, Rion
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mid-trimester maternal serum HCG and alpha fetal protein levels: clinical significance and prediction of adverse pregnancy outcome
G Androutsopoulos, P Gkogkos, G Decavalas
Int J Endocrinol Metab 11 (2), 102-106, 2013
752013
Inheritance and perinatal consequences of inherited thrombophilia in Greece
M Karakantza, G Androutsopoulos, A Mougiou, G Sakellaropoulos, ...
Int J Gynaecol Obstet 100 (2), 124-129, 2008
382008
Vaginal primary malignant melanoma: a rare and aggressive tumor
G Androutsopoulos, E Terzakis, G Ioannidou, A Tsamandas, G Decavalas
Case Rep Obstet Gynecol 2013, 137908, 2013
362013
Management of endometrial cancer
G Androutsopoulos, G Decavalas
Int J Translation Community Dis 1 (1), 1-3, 2013
302013
Current treatment options in patients with endometrial cancer
G Androutsopoulos
J Community Med Health Educ 2 (2), e113, 2012
302012
Expression and potential role of ErbB receptors in type II endometrial cancer
G Androutsopoulos, G Adonakis, A Liava, P Ravazoula, G Decavalas
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 168 (2), 204-208, 2013
242013
Fallopian tube malignant mixed müllerian tumor (carcinosarcoma): a case report with immunohistochemical profiling.
HP Kourea, G Adonakis, G Androutsopoulos, P Zyli, G Kourounis, ...
Eur J Gynaecol Oncol 29 (5), 538-542, 2008
232008
Expression of the epidermal growth factor system in endometrial cancer after adjuvant tamoxifen treatment
G Androutsopoulos, G Adonakis, M Gkermpesi, P Gkogkos, P Ravazoula, ...
Eur J Gynaecol Oncol 27 (5), 490-494, 2006
232006
Transvaginal ultrasound-guided aspiration of benign ovarian cysts
M Nikolaou, G Adonakis, P Zyli, G Androutsopoulos, A Saltamavros, ...
J Obstet Gynaecol 34 (4), 332-335, 2014
212014
Primary malignant melanoma of the vagina: a case report
G Androutsopoulos, G Adonakis, P Ravazoula, G Kourounis
Eur J Gynaecol Oncol 26 (6), 661-662, 2005
212005
Loop electrosurgical excision procedure in Greek patients with vaginal intraepithelial neoplasia
E Terzakis, G Androutsopoulos, D Zygouris, C Grigoriadis, G Derdelis, ...
Eur J Gynaecol Oncol 31 (4), 392-394, 2010
192010
Expression of the epidermal growth factor system in endometrial cancer
G Adonakis, G Androutsopoulos, D Koumoundourou, A Liava, ...
Eur J Gynaecol Oncol 29 (5), 450-454, 2008
192008
Endometrial cancer: current treatment strategies
G Androutsopoulos, G Decavalas
World J Oncol Res 1 (2), 1-4, 2014
182014
Primary ovarian leiomyosarcoma.
D Zygouris, G Androutsopoulos, C Grigoriadis, N Arnogiannaki, ...
Eur J Gynaecol Oncol 33 (3), 331-333, 2012
182012
Mid-trimester maternal serum markers in predicting adverse pregnancy outcome
G Androutsopoulos, P Gkogkos, V Papadopoulos, G Adonakis, ...
Clin Exp Obstet Gynecol 36 (4), 237-240, 2009
182009
The role of ErbB receptors in endometrial cancer
G Adonakis, G Androutsopoulos
Cancer of the uterine endometrium - advances and controversies, 23-38, 2012
172012
Current treatment approach of endometrial cancer
G Androutsopoulos, G Michail, G Adonakis, G Decavalas
Int J Clin Ther Diagn (S) 1 (3), 8-11, 2015
162015
Vaginal primary malignant melanoma: report of four cases and review of the literature
E Terzakis, G Androutsopoulos, G Adonakis, D Zygouris, C Grigoriadis, ...
Eur J Gynaecol Oncol 32 (1), 122-124, 2011
162011
Mid-trimester maternal serum AFP levels in predicting adverse pregnancy outcome
P Gkogkos, G Androutsopoulos, P Vassilakos, G Panayiotakis, ...
Clin Exp Obstet Gynecol 35 (3), 208-210, 2008
162008
Systemic sclerosis and multiple cancers of the female genital tract: prolonged survival following current treatment strategies
G Androutsopoulos, G Adonakis, A Tsamandas, A Andonopoulos, ...
Case Rep Rheumatol 2011, 392068, 2012
152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20