Παρακολούθηση
George Vlahakis
George Vlahakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Race, racism, and science: Social impact and interaction
JP Jackson, NM Weidman
Rutgers University Press, 2006
3552006
Sea level in the Mediterranean: a first step towards separating crustal movements and absolute sea-level variations
S Zerbini, HP Plag, T Baker, M Becker, H Billiris, B Bürki, HG Kahle, ...
Global and Planetary Change 14 (1-2), 1-48, 1996
1161996
Women and science: Social impact and interaction
SLM Sheffield
Rutgers University Press, 2006
812006
Literature and science: Social impact and interaction
JH Cartwright, B Baker
Bloomsbury Publishing USA, 2005
742005
Tides and sea-level variability at the Strait of Euripus
MN Tsimplis
Estuarine, Coastal and Shelf Science 44 (1), 91-101, 1997
501997
Meteorological forcing and sea level variability in the Aegean Sea
MN Tsimplis, GN Vlahakis
Journal of Geophysical Research: Oceans 99 (C5), 9879-9890, 1994
441994
Imperialism and science: Social impact and interaction
GN Vlahakis, IMC de Oliveira Malaquias, NM Brooks, MF Regourd, ...
Bloomsbury Publishing USA, 2006
372006
The ability of a barotropic model to simulate sea level extremes of meteorological origin in the M editerranean S ea, including those caused by explosive cyclones
FM Calafat, E Avgoustoglou, G Jordá, H Flocas, G Zodiatis, MN Tsimplis, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 119 (11), 7840-7853, 2014
252014
The Euripus tidal stream at Halkida/Greece: a practical, inexpensive approach in assessing the hydrokinetic renewable energy from field measurements in a tidal channel
H Kontoyiannis, M Panagiotopoulos, T Soukissian
Journal of Ocean Engineering and Marine Energy 1 (3), 325-335, 2015
222015
Science and orthodox Christianity: An overview
E Nicolaidis, E Delli, N Livanos, K Tampakis, G Vlahakis
Isis 107 (3), 542-566, 2016
172016
Temporal variability and spatial distribution of Sea Surface Temperatures in the Aegean Sea
GN Vlahakis, RS Pollatou
Theoretical and applied climatology 47, 15-23, 1993
171993
Introduction: Science and literature special isssue
GN Vlahakis, K Skordoulis, K Tampakis
Science & Education 23, 521-526, 2014
152014
From liberal nationalism to cosmopolitan patriotism: Simon Deutsch and 1848 ers in exile
ML Miller
Cosmopolitanism, Nationalism and the Jews of East Central Europe, 43-57, 2016
112016
The Greek Enlightenment in Science: Hermes the Scholar and its Contribution to Science in Early Nineteenth-Century Greece
GN Vlahakis
History of science 37 (3), 319-345, 1999
111999
The Introduction of Classical Physics in Greece: The Role of the Italian Universities and Publications
GN Vlahakis
HISTORY OF UNIVERSITIES-OXFORD- 14, 157-180, 1998
111998
A note on the penetration of newtonian physics in Greece
GN Vlahakis
Nuncius 8 (2), 645-656, 1993
111993
Physik im Kalten Krieg: Beiträge zur Physikgeschichte während des Ost-West-Konflikts
C Forstner, D Hoffmann
Springer-Verlag, 2013
102013
Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiek
G Szwat-Gyłybowa, D Gil, L Miodyński
Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2018
82018
Hellenic studies in history, philosophy of science and science teaching: new perspectives
CD Skordoulis
Science & Education 18 (9), 1193-1197, 2009
52009
Gender, Politics, and Radioactivity Research in Vienna, 1910-1938
M Rentetzi
Virginia Tech, 2003
52003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20