Παρακολούθηση
George P. Kontoudis
George P. Kontoudis
Άλλα ονόματαΓεώργιος Κοντούδης
Assistant Professor, Colorado School of Mines
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mines.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Open-source, anthropomorphic, underactuated robot hands with a selectively lockable differential mechanism: Towards affordable prostheses
GP Kontoudis, MV Liarokapis, AG Zisimatos, CI Mavrogiannis, ...
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS …, 2015
1302015
Kinodynamic motion planning with continuous-time Q-learning: An online, model-free, and safe navigation framework
GP Kontoudis, KG Vamvoudakis
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 30 (12), 3803-3817, 2019
772019
An Adaptive Actuation Mechanism for Anthropomorphic Robot Hands
GP Kontoudis, M Liarokapis, KG Vamvoudakis, T Furukawa
Frontiers in Robotics and AI 6, 16, 2019
322019
An Adaptive, Humanlike Robot Hand with Selective Interdigitation: Towards Robust Grasping and Dexterous, In-Hand Manipulation
GP Kontoudis, M Liarokapis, KG Vamvoudakis
IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 251-258, 2019
182019
Decentralized Nested Gaussian Processes for Multi-Robot Systems
GP Kontoudis, DJ Stilwell
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8881-8887, 2021
162021
Fully decentralized, scalable Gaussian processes for multi-agent federated learning
GP Kontoudis, DJ Stilwell
arXiv preprint arXiv:2203.02865, 2022
122022
Bounded Rational RRT-QX: Multi-Agent Motion Planning in Dynamic Human-Like Environments Using Cognitive Hierarchy and Q-Learning
J Netter, GP Kontoudis, KG Vamvoudakis
IEEE International Conference on Decision and Control (CDC), 3597-3602, 2021
102021
Model-based learning of underwater acoustic communication performance for marine robots
GP Kontoudis, S Krauss, DJ Stilwell
Robotics and Autonomous Systems 142, 103811, 2021
102021
A Comparison of Kriging and Cokriging for Estimation of Underwater Acoustic Communication Performance
GP Kontoudis, DJ Stilwell
International Conference on Underwater Networks & Systems (WuWNet), 1-8, 2019
92019
Robust Kinodynamic Motion Planning using Model-Free Game-Theoretic Learning
GP Kontoudis, KG Vamvoudakis
American Control Conference (ACC), 273-278, 2019
92019
Sparse Gaussian Process Regression using Progressively Growing Learning Representations
CN Mavridis, GP Kontoudis, JS Baras
IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 1454-1459, 2022
82022
On Differential Mechanisms for Underactuated, Lightweight, Adaptive Prosthetic Hands
G Gao, M Shahmohammadi, L Gerez, G Kontoudis, M Liarokapis
Frontiers in Neurorobotics 15, 2021
82021
Online, Model-Free Motion Planning in Dynamic Environments: An Intermittent, Finite Horizon Approach with Continuous-Time Q-Learning
GP Kontoudis, Z Xu, KG Vamvoudakis
American Control Conference (ACC), 3873-3878, 2020
82020
A Compliant, Underactuated Finger for Anthropomorphic Hands
GP Kontoudis, M Liarokapis, KG Vamvoudakis
IEEE/RAS-EMBS International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR …, 2019
82019
Prediction of acoustic communication performance in marine robots using model-based kriging
GP Kontoudis, DJ Stilwell
American Control Conference (ACC), 3779-3786, 2021
62021
Combining Programming by Demonstration with Path Optimization and Local Replanning to Facilitate the Execution of Assembly Tasks
G Gorjup, GP Kontoudis, A Dwivedi, G Gao, S Matsunaga, T Mariyama, ...
IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 1885-1892, 2020
62020
Active-Bayesian learning for cooperation connectivity in dynamic cyber-physical-human systems
KD Tsoukalas, GP Kontoudis, KG Vamvoudakis
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-7, 2017
52017
Online and robust intermittent motion planning in dynamic and changing environments
Z Xu, GP Kontoudis, KG Vamvoudakis
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023
32023
RRT-QX real-time kinodynamic motion planning in dynamic environments with continuous-time reinforcement learning
GP Kontoudis, KG Vamvoudakis, Z Xu
Brain and Cognitive Intelligence, 1-19, 2022
32022
Distributed Multi-Robot Information Gathering using Path-Based Sensors in Entropy-Weighted Voronoi Regions
AK Srivastava, GP Kontoudis, D Sofge, M Otte
International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems (DARS), 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20