Παρακολούθηση
Boris Chichkov
Boris Chichkov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iqo.uni-hannover.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Femtosecond, picosecond and nanosecond laser ablation of solids
BN Chichkov, C Momma, S Nolte, F Von Alvensleben, A Tünnermann
Applied physics A 63 (2), 109-115, 1996
34501996
Ablation of metals by ultrashort laser pulses
S Nolte, C Momma, H Jacobs, A Tünnermann, BN Chichkov, ...
JOSA B 14 (10), 2716-2722, 1997
14431997
Demonstration of magnetic dipole resonances of dielectric nanospheres in the visible region
AB Evlyukhin, SM Novikov, U Zywietz, RL Eriksen, C Reinhardt, ...
Nano letters 12 (7), 3749-3755, 2012
9452012
Optical response features of Si-nanoparticle arrays
AB Evlyukhin, C Reinhardt, A Seidel, BS Luk’yanchuk, BN Chichkov
Physical Review B 82 (4), 045404, 2010
7852010
Femtosecond laser-induced two-photon polymerization of inorganic–organic hybrid materials for applications in photonics
J Serbin, A Egbert, A Ostendorf, BN Chichkov, R Houbertz, G Domann, ...
Optics letters 28 (5), 301-303, 2003
7672003
Short-pulse laser ablation of solid targets
C Momma, BN Chichkov, S Nolte, F von Alvensleben, A Tünnermann, ...
Optics communications 129 (1-2), 134-142, 1996
7121996
Nonradiating anapole modes in dielectric nanoparticles
AE Miroshnichenko, AB Evlyukhin, YF Yu, RM Bakker, A Chipouline, ...
Nature communications 6 (1), 1-8, 2015
6562015
Skin tissue generation by laser cell printing
L Koch, A Deiwick, S Schlie, S Michael, M Gruene, V Coger, D Zychlinski, ...
Biotechnology and bioengineering 109 (7), 1855-1863, 2012
5342012
Tissue engineered skin substitutes created by laser-assisted bioprinting form skin-like structures in the dorsal skin fold chamber in mice
S Michael, H Sorg, CT Peck, L Koch, A Deiwick, B Chichkov, PM Vogt, ...
PloS one 8 (3), e57741, 2013
5202013
Ultra-low shrinkage hybrid photosensitive material for two-photon polymerization microfabrication
A Ovsianikov, J Viertl, B Chichkov, M Oubaha, B MacCraith, I Sakellari, ...
ACS nano 2 (11), 2257-2262, 2008
4822008
Laser printing of silicon nanoparticles with resonant optical electric and magnetic responses
U Zywietz, AB Evlyukhin, C Reinhardt, BN Chichkov
Nature communications 5 (1), 1-7, 2014
4642014
Laser printing of skin cells and human stem cells
L Koch, S Kuhn, H Sorg, M Gruene, S Schlie, R Gaebel, B Polchow, ...
Tissue Engineering Part C: Methods 16 (5), 847-854, 2010
4352010
Two-photon fabrication
M Farsari, BN Chichkov
Nature photonics 3 (8), 450-452, 2009
4302009
Precise laser ablation with ultrashort pulses
C Momma, S Nolte, BN Chichkov, F Alvensleben, A Tünnermann
Applied surface science 109, 15-19, 1997
4291997
Bacterial retention on superhydrophobic titanium surfaces fabricated by femtosecond laser ablation
E Fadeeva, VK Truong, M Stiesch, BN Chichkov, RJ Crawford, J Wang, ...
Langmuir 27 (6), 3012-3019, 2011
4132011
Fabrication of woodpile structures by two-photon polymerization and investigation of their optical properties
J Serbin, A Ovsianikov, B Chichkov
Optics express 12 (21), 5221-5228, 2004
3682004
Towards nanostructuring with femtosecond laser pulses
F Korte, J Serbin, J Koch, A Egbert, C Fallnich, A Ostendorf, BN Chichkov
Applied Physics A 77 (2), 229-235, 2003
3572003
Multipole light scattering by nonspherical nanoparticles in the discrete dipole approximation
AB Evlyukhin, C Reinhardt, BN Chichkov
Physical Review B 84 (23), 235429, 2011
3492011
All-dielectric nanophotonics: the quest for better materials and fabrication techniques
DG Baranov, DA Zuev, SI Lepeshov, OV Kotov, AE Krasnok, AB Evlyukhin, ...
Optica 4 (7), 814-825, 2017
3292017
Optical properties of waveguides fabricated in fused silica by femtosecond laser pulses
M Will, S Nolte, BN Chichkov, A Tünnermann
Applied Optics 41 (21), 4360-4364, 2002
3162002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20