Παρακολούθηση
Jacopo Aguzzi
Jacopo Aguzzi
Instituto de Ciencias del Mar (ICM); Associated Researcher Zoological Station of Naples Anton Dohrn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icm.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats
M Coll, C Piroddi, J Steenbeek, K Kaschner, F Ben Rais Lasram, J Aguzzi, ...
PloS one 5 (8), e11842, 2010
22472010
A review on agri-food supply chain traceability by means of RFID technology
C Costa, F Antonucci, F Pallottino, J Aguzzi, D Sarriá, P Menesatti
Food and bioprocess technology 6, 353-366, 2013
4222013
Shape analysis of agricultural products: a review of recent research advances and potential application to computer vision
C Costa, F Antonucci, F Pallottino, J Aguzzi, DW Sun, P Menesatti
Food and Bioprocess Technology 4 (5), 673-692, 2011
3492011
Ecological role of submarine canyons and need for canyon conservation: a review
U Fernandez-Arcaya, E Ramirez-Llodra, J Aguzzi, AL Allcock, JS Davies, ...
Frontiers in Marine Science 4, 5, 2017
2102017
Chronobiology of deep-water decapod crustaceans on continental margins
J Aguzzi, JB Company
Advances in marine biology 58, 155-225, 2010
190*2010
Ecological variables for developing a global deep-ocean monitoring and conservation strategy
R Danovaro, E Fanelli, J Aguzzi, D Billett, L Carugati, C Corinaldesi, ...
Nature Ecology & Evolution 4 (2), 181-192, 2020
1792020
An ecosystem-based deep-ocean strategy
R Danovaro, J Aguzzi, E Fanelli, D Billett, K Gjerde, A Jamieson, ...
Science 355 (6324), 452-454, 2017
1672017
Tracking fish abundance by underwater image recognition
S Marini, E Fanelli, V Sbragaglia, E Azzurro, J Del Rio Fernandez, ...
Scientific reports 8 (1), 13748, 2018
1652018
Ecological segregation in space, time and trophic niche of sympatric planktivorous petrels
J Navarro, SC Votier, J Aguzzi, JJ Chiesa, MG Forero, RA Phillips
PloS one 8 (4), e62897, 2013
1582013
Challenges to the assessment of benthic populations and biodiversity as a result of rhythmic behaviour: Video solutions from cabled observatories
J Aguzzi, JB Company, C Costa, M Matabos, E Azzurro, A Manuel, ...
Oceanography and Marine Biology-An Annual Review 50, 235, 2012
1492012
Ontogenetic and environmental effects on otolith shape variability in three Mediterranean European eel (Anguilla anguilla, L.) local stocks
F Capoccioni, C Costa, J Aguzzi, P Menesatti, A Lombarte, E Ciccotti
Journal of experimental marine biology and ecology 397 (1), 1-7, 2011
1302011
The new seafloor observatory (OBSEA) for remote and long-term coastal ecosystem monitoring
J Aguzzi, A Mànuel, F Condal, J Guillén, M Nogueras, J Del Rio, C Costa, ...
Sensors 11 (6), 5850-5872, 2011
1272011
RGB color calibration for quantitative image analysis: The “3D Thin-Plate Spline” warping approach
P Menesatti, C Angelini, F Pallottino, F Antonucci, J Aguzzi, C Costa
Sensors 12 (6), 7063-7079, 2012
1192012
New high-tech flexible networks for the monitoring of deep-sea ecosystems
J Aguzzi, D Chatzievangelou, S Marini, E Fanelli, R Danovaro, S Flögel, ...
Environmental science & technology 53 (12), 6616-6631, 2019
1182019
A history of recent advancements on Nephrops norvegicus behavioral and physiological rhythms
J Aguzzi, F Sardà
Reviews in Fish Biology and Fisheries 18, 235-248, 2008
1172008
Evidence for an overlapping role of CLOCK and NPAS2 transcription factors in liver circadian oscillators
C Bertolucci, N Cavallari, I Colognesi, J Aguzzi, Z Chen, P Caruso, A Foá, ...
Molecular and cellular biology, 2008
1022008
Diel and seasonal patterns of Nephrops norvegicus (Decapoda: Nephropidae) catchability in the western Mediterranean
J Aguzzi, F Sardà, P Abelló, G Rotllant
Marine Ecology Progress Series 258, 201-211, 2003
952003
Shape analysis of different populations of clams in relation to their geographical structure
C Costa, J Aguzzi, P Menesatti, F Antonucci, V Rimatori, M Mattoccia
Journal of Zoology 276 (1), 71-80, 2008
872008
Feeding ecology and trophic position of three sympatric demersal chondrichthyans in the northwestern Mediterranean
M Albo-Puigserver, J Navarro, M Coll, J Aguzzi, L Cardona, ...
Marine Ecology Progress Series 524, 255-268, 2015
832015
Coastal observatories for monitoring of fish behaviour and their responses to environmental changes
J Aguzzi, C Doya, S Tecchio, FC De Leo, E Azzurro, C Costa, ...
Reviews in fish biology and fisheries 25, 463-483, 2015
812015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20