Παρακολούθηση
Alexander Föhlisch
Alexander Föhlisch
Professor of Physics, Potsdam University and Helmholtz-Zentrum Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-potsdam.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Direct observation of electron dynamics in the attosecond domain
A Föhlisch, P Feulner, F Hennies, A Fink, D Menzel, D Sánchez-Portal, ...
nature 436 (7049), 373-376, 2005
3742005
Ultrafast spin transport as key to femtosecond demagnetization
A Eschenlohr, M Battiato, P Maldonado, N Pontius, T Kachel, K Holldack, ...
Nature materials 12 (4), 332-336, 2013
3532013
Orbital-specific mapping of the ligand exchange dynamics of Fe(CO)5 in solution
P Wernet, K Kunnus, I Josefsson, I Rajkovic, W Quevedo, M Beye, ...
Nature 520 (7545), 78-81, 2015
2982015
Probing the transition state region in catalytic CO oxidation on Ru
H Öström, H Öberg, H Xin, J LaRue, M Beye, M Dell’Angela, J Gladh, ...
Science 347 (6225), 978-982, 2015
2402015
Real-time observation of surface bond breaking with an x-ray laser
M Dell'Angela, T Anniyev, M Beye, R Coffee, A Föhlisch, J Gladh, ...
Science 339 (6125), 1302-1305, 2013
2152013
Ultrafast Melting of a Charge-Density Wave in the Mott Insulator
S Hellmann, M Beye, C Sohrt, T Rohwer, F Sorgenfrei, H Redlin, ...
Physical Review Letters 105 (18), 187401, 2010
2102010
Size-dependent magnetism of deposited small iron clusters studied by X-ray magnetic circular dichroism
JT Lau, A Föhlisch, R Nietubyc, M Reif, W Wurth
Physical review letters 89 (5), 057201, 2002
2072002
The bonding of CO to metal surfaces
A Föhlisch, M Nyberg, P Bennich, L Triguero, J Hasselström, O Karis, ...
The Journal of Chemical Physics 112 (4), 1946-1958, 2000
2072000
Ab initio calculations of x-ray spectra: Atomic multiplet and molecular orbital effects in a multiconfigurational scf approach to the l-edge spectra of transition metal complexes
I Josefsson, K Kunnus, S Schreck, A Föhlisch, F de Groot, P Wernet, ...
The journal of physical chemistry letters 3 (23), 3565-3570, 2012
1992012
The liquid-liquid phase transition in silicon revealed by snapshots of valence electrons
M Beye, F Sorgenfrei, WF Schlotter, W Wurth, A Föhlisch
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (39), 16772-16776, 2010
1902010
How carbon monoxide adsorbs in different sites
A Föhlisch, M Nyberg, J Hasselström, O Karis, LGM Pettersson, A Nilsson
Physical review letters 85 (15), 3309, 2000
1822000
A femtosecond X-ray/optical cross-correlator
C Gahl, A Azima, M Beye, M Deppe, K Döbrich, U Hasslinger, F Hennies, ...
Nature Photonics 2 (3), 165-169, 2008
1752008
Speed limit of the insulator–metal transition in magnetite
S De Jong, R Kukreja, C Trabant, N Pontius, CF Chang, T Kachel, M Beye, ...
Nature materials 12 (10), 882-886, 2013
1552013
Resonant inelastic scattering spectra of free molecules with vibrational resolution
F Hennies, A Pietzsch, M Berglund, A Föhlisch, T Schmitt, V Strocov, ...
Physical review letters 104 (19), 193002, 2010
1442010
Stimulated X-ray emission for materials science
M Beye, S Schreck, F Sorgenfrei, C Trabant, N Pontius, ...
Nature 501 (7466), 191-194, 2013
1412013
Resonant Photoemission at the Edges of Ni: Resonant Raman and Interference Effects
M Weinelt, A Nilsson, M Magnuson, T Wiell, N Wassdahl, O Karis, ...
Physical review letters 78 (5), 967, 1997
1381997
X-ray pulse preserving single-shot optical cross-correlation method for improved experimental temporal resolution
M Beye, O Krupin, G Hays, AH Reid, D Rupp, S Jong, S Lee, WS Lee, ...
Applied Physics Letters 100 (12), 2012
1372012
Towards time resolved core level photoelectron spectroscopy with femtosecond x-ray free-electron lasers
A Pietzsch, A Föhlisch, M Beye, M Deppe, F Hennies, M Nagasono, ...
New Journal of Physics 10 (3), 033004, 2008
1302008
Unveiling the complex electronic structure of amorphous metal oxides
C Århammar, A Pietzsch, N Bock, E Holmström, CM Araujo, J Gråsjö, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (16), 6355-6360, 2011
1162011
Single-shot timing measurement of extreme-ultraviolet free-electron laser pulses
T Maltezopoulos, S Cunovic, M Wieland, M Beye, A Azima, H Redlin, ...
New Journal of Physics 10 (3), 033026, 2008
1092008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20