Παρακολούθηση
Aiko Pras
Aiko Pras
Professor of Computer Science, University of Twente
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of IP flow-based intrusion detection
A Sperotto, G Schaffrath, R Sadre, C Morariu, A Pras, B Stiller
IEEE communications surveys & tutorials 12 (3), 343-356, 2010
6532010
Flow monitoring explained: From packet capture to data analysis with netflow and ipfix
R Hofstede, P Čeleda, B Trammell, I Drago, R Sadre, A Sperotto, A Pras
IEEE Communications Surveys & Tutorials 16 (4), 2037-2064, 2014
5992014
Inside dropbox: understanding personal cloud storage services
I Drago, M Mellia, M M. Munafo, A Sperotto, R Sadre, A Pras
Proceedings of the 2012 internet measurement conference, 481-494, 2012
5802012
Booters - An analysis of DDoS-as-a-Service Attacks
JJ Santanna, R van Rijswijk-Deij, A Sperotto, R Hofstede, M Wierbosch, ...
14th IFIP/IEEE Symposium on Integrated Network and Service Management, 2015
2332015
A labeled data set for flow-based intrusion detection
A Sperotto, R Sadre, F Van Vliet, A Pras
IP Operations and Management: 9th IEEE International Workshop, IPOM 2009 …, 2009
2242009
On the future of Internet management technologies
J Schönwälder, A Pras, JP Martin-Flatin
Communications Magazine, IEEE 41 (10), 90-97, 2003
1942003
Benchmarking personal cloud storage
I Drago, E Bocchi, M Mellia, H Slatman, A Pras
Proceedings of the 2013 conference on Internet measurement conference, 205-212, 2013
1822013
DNSSEC and its potential for DDoS attacks: a comprehensive measurement study
R van Rijswijk-Deij, A Sperotto, A Pras
Proceedings of the 2014 Conference on Internet Measurement Conference, 449-460, 2014
1772014
Exploring security vulnerabilities of unmanned aerial vehicles
NM Rodday, RO Schmidt, A Pras
NOMS 2016-2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 993-994, 2016
1752016
On the difference between information models and data models
A Pras, J Schönwälder
163*2003
Key research challenges in network management
A Pras, J Schonwalder, M Burgess, O Festor, GM Perez, R Stadler, ...
IEEE communications magazine 45 (10), 104-110, 2007
1462007
Comparing the performance of SNMP and web services-based management
A Pras, T Drevers, R van de Meent, D Quartel
IEEE Transactions on Network and Service Management 1 (2), 72-82, 2004
1412004
A High-Performance, Scalable Infrastructure for Large-Scale Active DNS Measurements
R van Rijswijk-Deij, M Jonker, A Sperotto, A Pras
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (6), 1877 - 1888, 2016
1372016
Flow Whitelisting in SCADA Networks
RRR Barbosa, A Pras, R Sadre
Seventh Annual IFIP Working Group 11.10 International Conference on Critical …, 2013
1282013
SSHCure: a flow-based SSH intrusion detection system
L Hellemons, L Hendriks, R Hofstede, A Sperotto, R Sadre, A Pras
Dependable Networks and Services: 6th IFIP WG 6.6 International Conference …, 2012
1112012
A first look into SCADA network traffic
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras
2012 IEEE Network Operations and Management Symposium, 518-521, 2012
932012
Towards periodicity based anomaly detection in SCADA networks
RRR Barbosa, R Sadre, A Pras
Proceedings of 2012 IEEE 17th International Conference on Emerging …, 2012
922012
Gaussian traffic everywhere?
R Van De Meent, M Mandjes, A Pras
2006 IEEE International Conference on Communications 2, 573-578, 2006
922006
Measuring the Adoption of DDoS Protection Services
M Jonker, A Sperotto, RM van Rijswijk-Deij, R Sadre, A Pras
ACM Internet Measurement Conference 2016 (IMC), 2016
852016
Hidden Markov Model modeling of SSH brute-force attacks
A Sperotto, R Sadre, PT de Boer, A Pras
Integrated Management of Systems, Services, Processes and People in IT: 20th …, 2009
842009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20