Παρακολούθηση
Oana Jurchescu
Oana Jurchescu
Baker Professor of Physics, Wake Forest University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wfu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of impurities on the mobility of single crystal pentacene
OD Jurchescu, J Baas, TTM Palstra
Applied Physics Letters 84 (16), 3061-3063, 2004
11922004
Contact-induced crystallinity for high-performance soluble acene-based transistors and circuits
DJ Gundlach, JE Royer, SK Park, S Subramanian, OD Jurchescu, ...
Nature materials 7 (3), 216-221, 2008
5452008
Mobility overestimation due to gated contacts in organic field-effect transistors
EG Bittle, JI Basham, TN Jackson, OD Jurchescu, DJ Gundlach
Nature communications 7 (1), 1-7, 2016
5022016
Interface-controlled, high-mobility organic transistors
OD Jurchescu, M Popinciuc, BJ Van Wees, TTM Palstra
Advanced Materials 19, 688-692, 2007
4802007
Charge carrier traps in organic semiconductors: a review on the underlying physics and impact on electronic devices
HF Haneef, AM Zeidell, OD Jurchescu
Journal of Materials Chemistry C 8 (3), 759-787, 2020
4582020
Charge-transfer complexes: new perspectives on an old class of compounds
KP Goetz, D Vermeulen, ME Payne, C Kloc, LE McNeil, OD Jurchescu
Journal of Materials Chemistry C 2 (17), 3065-3076, 2014
4412014
Low-temperature structure of rubrene single crystals grown by vapor transport
OD Jurchescu, A Meetsma, TTM Palstra
Acta Crystallographica Section B: Structural Science 62 (2), 330-334, 2006
3662006
Contact resistance in organic field‐effect transistors: conquering the barrier
M Waldrip, OD Jurchescu, DJ Gundlach, EG Bittle
Advanced functional materials 30 (20), 1904576, 2020
2362020
Electronic transport properties of pentacene single crystals upon exposure to air
OD Jurchescu, J Baas, T Palstra
Applied Physics Letters 87 (5), 2005
1922005
Tutorial: Organic field-effect transistors: Materials, structure and operation
ZA Lamport, HF Haneef, S Anand, M Waldrip, OD Jurchescu
Journal of Applied Physics 124 (7), 2018
1882018
Fabrication of organic thin-film transistors by spray-deposition for low-cost, large-area electronics
NA Azarova, JW Owen, CA McLellan, MA Grimminger, EK Chapman, ...
Organic Electronics 11 (12), 1960-1965, 2010
1732010
Electrostatic gating of hybrid halide perovskite field-effect transistors: balanced ambipolar transport at room-temperature
Y Mei, C Zhang, ZV Vardeny, OD Jurchescu
MRS Communications 5 (2), 297-301, 2015
1682015
Effects of polymorphism on charge transport in organic semiconductors
OD Jurchescu, DA Mourey, S Subramanian, SR Parkin, BM Vogel, ...
Physical Review B 80 (8), 085201, 2009
1672009
Ultrafast carrier dynamics in pentacene, functionalized pentacene, tetracene, and rubrene single crystals
O Ostroverkhova, DG Cooke, FA Hegmann, JE Anthony, V Podzorov, ...
Applied physics letters 88 (16), 2006
1592006
High mobility field-effect transistors with versatile processing from a small-molecule organic semiconductor.
Y Mei, MA Loth, M Payne, W Zhang, J Smith, CS Day, SR Parkin, ...
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.) 25 (31), 4352-4357, 2013
1572013
The effect of oxygen exposure on pentacene electronic structure
A Vollmer, OD Jurchescu, I Arfaoui, I Salzmann, TTM Palstra, P Rudolf, ...
The European Physical Journal E 17, 339-343, 2005
1422005
Charge transport properties of Perylene–TCNQ crystals: The Effect of stoichiometry
D Vermeulen, LY Zhu, KP Goetz, P Hu, H Jiang, CS Day, OD Jurchescu, ...
The Journal of Physical Chemistry C 118 (42), 24688-24696, 2014
1282014
Orbital-Order-Induced Metal-Insulator Transition in L a 1− x C a x M n O 3
BB Van Aken, OD Jurchescu, A Meetsma, Y Tomioka, Y Tokura, ...
Physical review letters 90 (6), 066403, 2003
1222003
A simple and robust approach to reducing contact resistance in organic transistors
ZA Lamport, KJ Barth, H Lee, E Gann, S Engmann, H Chen, M Guthold, ...
Nature communications 9 (1), 5130, 2018
1142018
Correlation between microstructure, electronic properties and flicker noise in organic thin film transistors
OD Jurchescu, BH Hamadani, HD Xiong, SK Park, S Subramanian, ...
Applied Physics Letters 92 (13), 2008
1062008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20