Παρακολούθηση
Sheila JJ Heymans
Sheila JJ Heymans
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sams.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hundred‐year decline of North Atlantic predatory fishes
V Christensen, S Guenette, JJ Heymans, CJ Walters, R Watson, D Zeller, ...
Fish and fisheries 4 (1), 1-24, 2003
6602003
Best practice in Ecopath with Ecosim food-web models for ecosystem-based management
JJ Heymans, M Coll, JS Link, S Mackinson, J Steenbeek, C Walters, ...
Ecological modelling 331, 173-184, 2016
4362016
Global patterns in ecological indicators of marine food webs: a modelling approach
JJ Heymans, M Coll, S Libralato, L Morissette, V Christensen
PloS one 9 (4), e95845, 2014
2252014
A roadmap for using the UN decade of ocean science for sustainable development in support of science, policy, and action
J Claudet, L Bopp, WWL Cheung, R Devillers, E Escobar-Briones, ...
One Earth 2 (1), 34-42, 2020
2162020
Using indicators for evaluating, comparing, and communicating the ecological status of exploited marine ecosystems. 2. Setting the scene
YJ Shin, LJ Shannon, A Bundy, M Coll, K Aydin, N Bez, JL Blanchard, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 692-716, 2010
2022010
Changes in the northern Benguela ecosystem over three decades: 1970s, 1980s, and 1990s
JJ Heymans, LJ Shannon, A Jarre
Ecological modelling 172 (2-4), 175-195, 2004
2012004
A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management
V Stelzenmüller, M Coll, AD Mazaris, S Giakoumi, S Katsanevakis, ...
Science of the Total Environment 612, 1132-1140, 2018
1632018
Trophic level-based indicators to track fishing impacts across marine ecosystems
L Shannon, M Coll, A Bundy, D Gascuel, JJ Heymans, K Kleisner, ...
Marine Ecology Progress Series 512, 115-140, 2014
1622014
Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine ecosystems
M Coll, LJ Shannon, KM Kleisner, MJ Juan-Jordá, A Bundy, AG Akoglu, ...
Ecological Indicators 60, 947-962, 2016
1492016
Can simple be useful and reliable? Using ecological indicators to represent and compare the states of marine ecosystems
YJ Shin, A Bundy, LJ Shannon, M Simier, M Coll, EA Fulton, JS Link, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 717-731, 2010
1492010
Overlooked impacts and challenges of the new E uropean discard ban
F Sardà, M Coll, JJ Heymans, KI Stergiou
Fish and Fisheries 16 (1), 175-180, 2015
1392015
Seals, cod and forage fish: a comparative exploration of variations in the theme of stock collapse and ecosystem change in four Northwest Atlantic ecosystems
A Bundy, JJ Heymans, L Morissette, C Savenkoff
Progress in Oceanography 81 (1-4), 188-206, 2009
1322009
Which forcing factors fit? Using ecosystem models to investigate the relative influence of fishing and changes in primary productivity on the dynamics of marine ecosystems
S Mackinson, G Daskalov, JJ Heymans, S Neira, H Arancibia, ...
ecological modelling 220 (21), 2972-2987, 2009
1252009
Ecosystem models show combined effects of fishing, predation, competition, and ocean productivity on Steller sea lions (Eumetopias jubatus) in Alaska
S Guénette, SJJ Heymans, V Christensen, AW Trites
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 63 (11), 2495-2517, 2006
1232006
Network analysis of the South Florida Everglades graminoid marshes and comparison with nearby cypress ecosystems
JJ Heymans, RE Ulanowicz, C Bondavalli
Ecological Modelling 149 (1-2), 5-23, 2002
1232002
Impact of ocean warming on sustainable fisheries management informs the Ecosystem Approach to Fisheries
N Serpetti, AR Baudron, MT Burrows, BL Payne, P Helaouet, ...
Scientific reports 7 (1), 13438, 2017
1202017
A carbon flow model and network analysis of the northern Benguela upwelling system, Namibia
JJ Heymans, D Baird
Ecological Modelling 126 (1), 9-32, 2000
1142000
Understanding the structure and functioning of polar pelagic ecosystems to predict the impacts of change
EJ Murphy, RD Cavanagh, KF Drinkwater, SM Grant, JJ Heymans, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283 (1844), 20161646, 2016
1082016
Future scenarios of marine resources and ecosystem conditions in the Eastern Mediterranean under the impacts of fishing, alien species and sea warming
X Corrales, M Coll, E Ofir, JJ Heymans, J Steenbeek, M Goren, D Edelist, ...
Scientific reports 8 (1), 14284, 2018
1032018
Network analysis of the northern Benguela ecosystem by means of NETWRK and ECOPATH
JJ Heymans, D Baird
Ecological Modelling 131 (2-3), 97-119, 2000
982000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20