Παρακολούθηση
Nattapol Ma
Nattapol Ma
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nims.go.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metal–organic network-forming glasses
N Ma, S Horike
Chemical Reviews 122 (3), 4163-4203, 2022
1272022
Proton-conductive coordination polymer glass for solid-state anhydrous proton batteries
N Ma, S Kosasang, A Yoshida, S Horike
Chemical science 12 (16), 5818-5824, 2021
512021
Confining Li2S6 catholyte in 3D graphene sponge with ultrahigh total pore volume and oxygen-containing groups for lithium-sulfur batteries
P Chiochan, S Kosasang, N Ma, S Duangdangchote, P Suktha, ...
Carbon 158, 244-255, 2020
452020
High-performance hybrid supercapacitor of mixed-valence manganese oxide/N-doped graphene aerogel nanoflower using an ionic liquid with a redox additive as the electrolyte: In …
N Ma, N Phattharasupakun, J Wutthiprom, C Tanggarnjanavalukul, ...
Electrochimica Acta 271, 110-119, 2018
452018
Hypercrosslinked polymer gels as a synthetic hybridization platform for designing versatile molecular separators
Y Su, Z Wang, A Legrand, T Aoyama, N Ma, W Wang, K Otake, ...
Journal of the American Chemical Society 144 (15), 6861-6870, 2022
442022
Mechanics, Ionics, and optics of metal–organic framework and coordination polymer glasses
S Horike, N Ma, Z Fan, S Kosasang, MM Smedskjaer
Nano Letters 21 (15), 6382-6390, 2021
412021
Insight into the effect of intercalated alkaline cations of layered manganese oxides on the oxygen reduction reaction and oxygen evolution reaction
S Kosasang, N Ma, P Wuamprakhon, N Phattharasupakun, T Maihom, ...
Chemical communications 54 (62), 8575-8578, 2018
392018
Effect of intercalated alkali ions in layered manganese oxide nanosheets as neutral electrochemical capacitors
N Ma, S Kosasang, A Krittayavathananon, N Phattharasupakun, ...
Chemical communications 55 (9), 1213-1216, 2019
372019
Enhancing the charge storage capacity of lithium-ion capacitors using nitrogen-doped reduced graphene oxide aerogel as a negative electrode: A hydrodynamic rotating disk …
N Phattharasupakun, J Wutthiprom, P Suktha, N Ma, M Sawangphruk
Journal of The Electrochemical Society 165 (3), A609, 2018
302018
Exploration of glassy state in Prussian blue analogues
N Ma, R Ohtani, HM Le, SS Sørensen, R Ishikawa, S Kawata, ...
Nature Communications 13, 4023, 2022
272022
High-performance supercapacitors of N-doped graphene aerogel and its nanocomposites with manganese oxide and polyaniline
N Phattharasupakun, J Wutthiprom, N Ma, P Suktha, M Sawangphruk
Journal of the Electrochemical Society 165 (7), A1430, 2018
252018
Layered manganese oxide nanosheets coated on N-doped graphene aerogel for hydrazine detection: Reaction mechanism investigated by in situ electrochemical X-ray absorption …
P Wuamprakhon, A Krittayavathananon, N Ma, N Phattharasupakun, ...
Journal of Electroanalytical Chemistry 808, 124-132, 2018
202018
Strong cooperative interaction of lithium and hydrogen bonds between 4-aminobenzoic acid modified interlayer and polysulfides for lithium-sulfur batteries
S Kosasang, N Ma, S Duangdangchote, P Chiochan, N Chanlek, ...
Carbon 155, 553-561, 2019
192019
Sodium-ion diffusion and charge transfer kinetics of sodium-ion hybrid capacitors using bio-derived hierarchical porous carbon
N Phattharasupakun, J Wutthiprom, N Ma, N Chanlek, M Sawangphruk
Electrochimica Acta 286, 55-64, 2018
192018
Eutectic CsHSO4-Coordination Polymer Glasses with Superprotonic Conductivity
N Ma, N Horike, L Lombardo, S Kosasang, K Kageyama, ...
Journal of the American Chemical Society 144 (40), 18619-18628, 2022
172022
Recent progress of amorphous and glassy coordination polymers
Z Yu, L Tang, N Ma, S Horike, W Chen
Coordination Chemistry Reviews 469, 214646, 2022
142022
Lithium intercalated-layered manganese oxide and reduced graphene oxide composite as a bifunctional electrocatalyst for ORR and OER
S Kosasang, N Ma, N Phattharasupakun, M Sawangphruk
Journal of The Electrochemical Society 166 (8), A1543, 2019
142019
Trimetallic Spinel‐Type Cobalt Nickel‐Doped Manganese Oxides as Bifunctional Electrocatalysts for Zn‐Air Batteries
S Kosasang, H Gatemala, N Ma, P Chomkhuntod, M Sawangphruk
Batteries & Supercaps 3 (7), 631-637, 2020
122020
Addition of redox additive to ionic liquid electrolyte for high-performance electrochemical capacitors of N-doped graphene aerogel
N Ma, S Kosasang, N Phattharasupakun, M Sawangphruk
Journal of The Electrochemical Society 166 (4), A695, 2019
112019
Modulation of proton conductivity in coordination polymer mixed glasses
C Thanaphatkosol, N Ma, K Kageyama, T Watcharatpong, T Tiyawarakul, ...
Chemical Communications 58 (41), 6064-6067, 2022
92022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20