Παρακολούθηση
Marlos C. Machado
Marlos C. Machado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ualberta.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Revisiting the Arcade Learning Environment: Evaluation Protocols and Open Problems for General Agents
MC Machado, MG Bellemare, E Talvitie, J Veness, M Hausknecht, ...
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) 61, 523-562, 2018
6082018
Autonomous Navigation of Stratospheric Balloons using Reinforcement Learning
[Alphabetical], MG Bellemare, S Candido, PS Castro, J Gong, ...
Nature 588 (7836), 77-82, 2020
342*2020
A Laplacian Framework for Option Discovery in Reinforcement Learning
MC Machado, MG Bellemare, M Bowling
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
3082017
Generalization and Regularization in DQN
J Farebrother, MC Machado, M Bowling
NeurIPS Workshop on Deep Reinforcement Learning, 2018
1922018
Count-based Exploration with the Successor Representation
MC Machado, MG Bellemare, M Bowling
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
1902020
Contrastive Behavioral Similarity Embeddings for Generalization in Reinforcement Learning
R Agarwal, MC Machado, PS Castro, MG Bellemare
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
1872021
Eigenoption Discovery through the Deep Successor Representation
MC Machado, C Rosenbaum, X Guo, M Liu, G Tesauro, M Campbell
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
1672018
State of the Art Control of Atari Games using Shallow Reinforcement Learning
Y Liang, MC Machado, E Talvitie, M Bowling
International Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems (AAMAS), 2016
1402016
True Online Temporal-Difference Learning
H Van Seijen, AR Mahmood, PM Pilarski, MC Machado, RS Sutton
Journal of Machine Learning Research (JMLR) 17 (1), 5057-5096, 2016
1112016
On Bonus Based Exploration Methods In The Arcade Learning Environment
AA Taiga, W Fedus, MC Machado, A Courville, MG Bellemare
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
752020
Player modeling: Towards a Common Taxonomy
MC Machado, EPC Fantini, L Chaimowicz
International Conference on Computer Games (CGAMES), 2011
582011
Exploration in Reinforcement Learning with Deep Covering Options
Y Jinnai, JW Park, MC Machado, G Konidaris
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
512020
Benchmarking Bonus-based Exploration Methods on the Arcade Learning Environment
AA Taiga, W Fedus, MC Machado, A Courville, MG Bellemare
ICML Workshop on Exploration in Reinforcement Learning, 2019
402019
Temporal Abstraction in Reinforcement Learning with the Successor Representation
MC Machado, A Barreto, D Precup, M Bowling
Journal of Machine Learning Research (JMLR) 24 (80), 1-69, 2023
372023
Loss of Plasticity in Continual Deep Reinforcement Learning
Z Abbas, R Zhao, J Modayil, A White, MC Machado
Conference on Lifelong Learning Agents (CoLLAs), 2023
362023
Domain-Independent Optimistic Initialization for Reinforcement Learning
MC Machado, S Srinivasan, M Bowling
AAAI Workshop on Learning for General Competency in Video Games, 2015
322015
Beyond Variance Reduction: Understanding the True Impact of Baselines on Policy Optimization
W Chung*, V Thomas*, MC Machado, N Le Roux
International Conference on Machine Learning (ICML), 2021
292021
Learning Purposeful Behaviour in the Absence of Rewards
MC Machado, M Bowling
ICML Workshop on Abstraction in Reinforcement Learning, 2016
282016
An Operator View of Policy Gradient Methods
D Ghosh, M C Machado, N Le Roux
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
272020
The Eigenoption-Critic Framework
M Liu, MC Machado, G Tesauro, M Campbell
NeurIPS Workshop on Hierarchical Reinforcement Learning, 2017
212017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20