Παρακολούθηση
Henry Stopfel
Henry Stopfel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα angstrom.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interaction modifiers in artificial spin ices
E Östman, H Stopfel, IA Chioar, UB Arnalds, A Stein, V Kapaklis, ...
Nature Physics 14 (4), 375-379, 2018
1092018
A new look on the two-dimensional Ising model: thermal artificial spins
UB Arnalds, J Chico, H Stopfel, V Kapaklis, O Bärenbold, ...
New Journal of Physics 18 (2), 023008, 2016
552016
Spin transfer torque ferromagnetic resonance induced spin pumping in the Fe/Pd bilayer system
A Kumar, S Akansel, H Stopfel, M Fazlali, J Åkerman, R Brucas, ...
Physical Review B 95 (6), 064406, 2017
522017
In situ magnetic force microscope studies of magnetization reversal of interaction domains in hot deformed Nd-Fe-B magnets
J Thielsch, H Stopfel, U Wolff, V Neu, TG Woodcock, K Güth, L Schultz, ...
Journal of Applied Physics 111 (10), 2012
482012
Thermally induced magnetic relaxation in square artificial spin ice
MS Andersson, SD Pappas, H Stopfel, E Östman, A Stein, P Nordblad, ...
Scientific Reports 6 (1), 37097, 2016
252016
Magnetic order and energy-scale hierarchy in artificial spin-ice structures
H Stopfel, E Östman, IA Chioar, D Greving, UB Arnalds, TPA Hase, ...
Physical Review B 98 (1), 014435, 2018
232018
Quantitative assessment of pinning forces and magnetic penetration depth in NbN thin films from complementary magnetic force microscopy and transport measurements
T Shapoval, H Stopfel, S Haindl, J Engelmann, DS Inosov, B Holzapfel, ...
Physical Review B 83 (21), 214517, 2011
232011
Collective magnetic dynamics in artificial spin ice probed by ac susceptibility
M Pohlit, G Muscas, IA Chioar, H Stopfel, A Ciuciulkaite, E Östman, ...
Physical Review B 101 (13), 134404, 2020
182020
Magnetic properties of amorphous Fe93Zr7 films: Effect of light ion implantation
A Zamani, R Moubah, M Ahlberg, H Stopfel, UB Arnalds, A Hallén, ...
Journal of Applied Physics 117 (14), 2015
142015
Temperature-induced collapse of spin dimensionality in magnetic metamaterials
BE Skovdal, N Strandqvist, H Stopfel, M Pohlit, T Warnatz, SD Slöetjes, ...
Physical Review B 104 (1), 014434, 2021
122021
Copper–zinc oxide heterojunction catalysts exhibiting enhanced photocatalytic activity prepared by a hybrid deposition method
J Montero, T Welearegay, J Thyr, H Stopfel, T Dedova, IO Acik, ...
RSC advances 11 (17), 10224-10234, 2021
102021
Insights into the formation of DNA–magnetic nanoparticle hybrid structures: Correlations between morphological characterization and output from magnetic biosensor measurements
R Oropesa-Nuñez, T Zardán Gómez de la Torre, H Stopfel, P Svedlindh, ...
ACS sensors 5 (11), 3510-3519, 2020
102020
Magnetic properties and thermal stability of B2 and bcc phases in AlCoCrFeMnxNi
SR Larsen, D Hedlund, H Stopfel, D Karlsson, CK Christensen, ...
Journal of Alloys and Compounds 861, 158450, 2021
82021
Multiple energy scales in mesospin systems: the vertex-frustrated Saint George lattice
H Stopfel, UB Arnalds, A Stein, TPA Hase, B Hjörvarsson, V Kapaklis
Physical Review Materials 5 (11), 114410, 2021
72021
Rigid exchange coupling in rare‐earth‐lean amorphous hard/soft nanocomposites
P Rani, G Muscas, H Stopfel, G Andersson, PE Jönsson
Advanced Electronic Materials 6 (11), 2000573, 2020
72020
Influence of nano-VC on the structural and magnetic properties of MnAlC-alloy
V Shtender, H Stopfel, D Hedlund, D Karlsson, R Pothala, B Skårman, ...
Scientific Reports 11 (1), 14453, 2021
62021
Impact of the crystal orientation on spin-orbit torques in fe/pd bilayers
A Kumar, N Behera, R Gupta, S Husain, H Stopfel, V Kapaklis, R Brucas, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 53 (35), 355003, 2020
42020
The influence of diameter on the magnetic saturation in Fe84Cu16/MgO [0 0 1] multilayered islands
T Warnatz, BE Skovdal, F Magnus, H Stopfel, D Primetzhofer, A Stein, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 496, 165864, 2020
42020
Flux-invading behaviors and temperature changes in Dy123 bulk magnet in iterative pulse field magnetization process
T Oka, D Ishiduka, J Ogawa, S Fukui, T Sato, K Yokoyama, A Murakami, ...
Physica C: Superconductivity 494, 46-49, 2013
42013
Emergent anisotropy and textures in two dimensional magnetic arrays
N Strandqvist, BE Skovdal, M Pohlit, H Stopfel, L van Dijk, V Kapaklis, ...
Physical Review Materials 6 (10), 105201, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20