Παρακολούθηση
Alexander Yaresko
Alexander Yaresko
MPI FKF, Stuttgart
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fkf.mpg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Superconductivity without nesting in LiFeAs
SV Borisenko, VB Zabolotnyy, DV Evtushinsky, TK Kim, IV Morozov, ...
Physical review letters 105 (6), 067002, 2010
4102010
Charge and Orbital Order in
I Leonov, AN Yaresko, VN Antonov, MA Korotin, VI Anisimov
Physical review letters 93 (14), 146404, 2004
2532004
Electronic structure and magneto-optical properties of solids
V Antonov, B Harmon, A Yaresko
Springer Science & Business Media, 2004
2512004
Two Energy Gaps and Fermi-Surface “Arcs” in
SV Borisenko, AA Kordyuk, VB Zabolotnyy, DS Inosov, D Evtushinsky, ...
Physical review letters 102 (16), 166402, 2009
2422009
(π, π) electronic order in iron arsenide superconductors
VB Zabolotnyy, DS Inosov, DV Evtushinsky, A Koitzsch, AA Kordyuk, ...
Nature 457 (7229), 569-572, 2009
2332009
Direct observation of spin–orbit coupling in iron-based superconductors
SV Borisenko, DV Evtushinsky, ZH Liu, I Morozov, R Kappenberger, ...
Nature Physics 12 (4), 311-317, 2016
2062016
Pseudogap and charge density waves in two dimensions
SV Borisenko, AA Kordyuk, AN Yaresko, VB Zabolotnyy, DS Inosov, ...
Physical review letters 100 (19), 196402, 2008
2062008
Unusual band renormalization in the simplest iron-based superconductor
J Maletz, VB Zabolotnyy, DV Evtushinsky, S Thirupathaiah, AUB Wolter, ...
Physical Review B 89 (22), 220506, 2014
1942014
Time-reversal symmetry breaking type-II Weyl state in YbMnBi2
S Borisenko, D Evtushinsky, Q Gibson, A Yaresko, K Koepernik, T Kim, ...
Nature communications 10 (1), 1-10, 2019
1792019
Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in and Mn-, or Ni-substituted
VN Antonov, BN Harmon, AN Yaresko
Physical Review B 67 (2), 024417, 2003
1702003
Symmetry of spin excitation spectra in the tetragonal paramagnetic and superconducting phases of 122-ferropnictides
JT Park, DS Inosov, A Yaresko, S Graser, DL Sun, P Bourges, Y Sidis, Y Li, ...
Physical Review B 82 (13), 134503, 2010
1532010
Electronic band structure and exchange coupling constants in spinels (, Cd, Hg; , S, Se)
AN Yaresko
Physical Review B 77 (11), 115106, 2008
1292008
Microscopic description of origin of heavy quasiparticles in
G Zwicknagl, AN Yaresko, P Fulde
Physical Review B 65 (8), 081103, 2002
1292002
Interplay between magnetic properties and Fermi surface nesting in iron pnictides
AN Yaresko, GQ Liu, VN Antonov, OK Andersen
Physical Review B 79 (14), 144421, 2009
1122009
Electronic structure of mixed-valence semiconductors in the approximation. II.  and
VN Antonov, BN Harmon, AN Yaresko
Physical Review B 66 (16), 165209, 2002
1112002
Electronic structure and magneto-optical Kerr effect of and - or -substituted
VN Antonov, BN Harmon, VP Antropov, AY Perlov, AN Yaresko
Physical Review B 64 (13), 134410, 2001
1092001
Localized U electrons in from calculations
AN Yaresko, VN Antonov, P Fulde
Physical Review B 67 (15), 155103, 2003
1042003
Magnetocrystalline anisotropy energy in cubic Fe, Co, and Ni: Applicability of local-spin-density theory reexamined
SV Halilov, AY Perlov, PM Oppeneer, AN Yaresko, VN Antonov
Physical Review B 57 (16), 9557, 1998
1031998
Fermi surface and heavy masses for
G Zwicknagl, A Yaresko, P Fulde
Physical Review B 68 (5), 052508, 2003
982003
Dirac surface states and nature of superconductivity in noncentrosymmetric BiPd
Z Sun, M Enayat, A Maldonado, C Lithgow, E Yelland, DC Peets, ...
Nature Communications 6 (1), 1-6, 2015
942015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20