Παρακολούθηση
Zhaoyang Zhang
Zhaoyang Zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Channel estimation for RIS-empowered multi-user MISO wireless communications
L Wei, C Huang, GC Alexandropoulos, C Yuen, Z Zhang, M Debbah
IEEE Transactions on Communications 69 (6), 4144-4157, 2021
5172021
Wireless information and power transfer with full duplex relaying
C Zhong, HA Suraweera, G Zheng, I Krikidis, Z Zhang
IEEE Transactions on Communications 62 (10), 3447-3461, 2014
4602014
Non-orthogonal multiple access with cooperative full-duplex relaying
C Zhong, Z Zhang
IEEE Communications Letters 20 (12), 2478-2481, 2016
3782016
On cognitive radio networks with opportunistic power control strategies in fading channels
Y Chen, G Yu, Z Zhang, HH Chen, P Qiu
IEEE Transactions on wireless communications 7 (7), 2752-2761, 2008
2942008
Multi-hop RIS-empowered terahertz communications: A DRL-based hybrid beamforming design
C Huang, Z Yang, GC Alexandropoulos, K Xiong, L Wei, C Yuen, Z Zhang, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (6), 1663-1677, 2021
2882021
Joint spectrum and power allocation for D2D communications underlaying cellular networks
R Yin, C Zhong, G Yu, Z Zhang, KK Wong, X Chen
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (4), 2182-2195, 2015
2382015
Enhancing wireless information and power transfer by exploiting multi-antenna techniques
X Chen, Z Zhang, HH Chen, H Zhang
IEEE Communications Magazine 53 (4), 133-141, 2015
2342015
Wireless energy and information transfer tradeoff for limited-feedback multiantenna systems with energy beamforming
X Chen, C Yuen, Z Zhang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 63 (1), 407-412, 2013
2202013
A cooperation strategy based on Nash bargaining solution in cooperative relay networks
Z Zhang, J Shi, HH Chen, M Guizani, P Qiu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 57 (4), 2570-2577, 2008
2032008
Wireless information and power transfer in relay systems with multiple antennas and interference
G Zhu, C Zhong, HA Suraweera, GK Karagiannidis, Z Zhang, TA Tsiftsis
IEEE Transactions on Communications 63 (4), 1400-1418, 2015
1642015
Unsupervised learning for passive beamforming
J Gao, C Zhong, X Chen, H Lin, Z Zhang
ieee communications letters 24 (5), 1052-1056, 2020
1622020
Diffusion sparse least-mean squares over networks
Y Liu, C Li, Z Zhang
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (8), 4480-4485, 2012
1592012
Pricing-based interference coordination for D2D communications in cellular networks
R Yin, G Yu, H Zhang, Z Zhang, GY Li
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (3), 1519-1532, 2014
1522014
Deep learning for spectrum sensing
J Gao, X Yi, C Zhong, X Chen, Z Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 8 (6), 1727-1730, 2019
1492019
An edge-computing based architecture for mobile augmented reality
J Ren, Y He, G Huang, G Yu, Y Cai, Z Zhang
IEEE Network 33 (4), 162-169, 2019
1492019
Location information aided multiple intelligent reflecting surface systems
X Hu, C Zhong, Y Zhang, X Chen, Z Zhang
IEEE Transactions on Communications 68 (12), 7948-7962, 2020
1482020
Delay-constrained hybrid computation offloading with cloud and fog computing
X Meng, W Wang, Z Zhang
IEEE Access 5, 21355-21367, 2017
1472017
Wireless-powered communications: Performance analysis and optimization
C Zhong, X Chen, Z Zhang, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 63 (12), 5178-5190, 2015
1472015
Sum-rate and power scaling of massive MIMO systems with channel aging
C Kong, C Zhong, AK Papazafeiropoulos, M Matthaiou, Z Zhang
IEEE transactions on communications 63 (12), 4879-4893, 2015
1322015
Distributed spectrum-aware clustering in cognitive radio sensor networks
H Zhang, Z Zhang, H Dai, R Yin, X Chen
2011 IEEE global telecommunications conference-GLOBECOM 2011, 1-6, 2011
1312011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20