Παρακολούθηση
Gianluca Cantoro
Gianluca Cantoro
Institute for Heritage Science @ Italian National Research Council / ISPC-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Shallow off-shore archaeological prospection with 3-D electrical resistivity tomography: The case of Olous (modern Elounda), Greece
K Simyrdanis, N Papadopoulos, G Cantoro
Remote Sensing 8 (11), 897, 2016
212016
Assessment of PV plant monitoring system by means of unmanned aerial vehicles
F Grimaccia, S Leva, A Niccolai, G Cantoro
2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2018
162018
New approaches to the study of village sites in the territory of Venosa in the Classical and Hellenistic periods
J Pelgrom, ML Marchi, G Cantoro, A Casarotto, A Hamel
New approaches to the study of village sites in the territory of Venosa in …, 2014
152014
Reading a difficult landscape from the air. A methodological case-study from a WWII airfield in South Italy
G Cantoro, J Pelgrom, TD Stek
Journal of Cultural Heritage 23, 12-19, 2017
102017
Opening a New Frontier in the Study of Neolithic Settlement Patterns of Eastern Thessaly, Greece
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, M Manataki, G Cantoro, I Moffat, ...
OSF Preprints, 2021
9*2021
New investigations at Zagora (Andros): the Zagora Archaeological Project 2012
ASAW Lesley A. Beaumont, Margaret C. Miller, Stavros A. Paspalas, Y ...
Mediterranean Archaeology 25, 43-66, 2012
82012
Ground and aerial digital documentation of cultural heritage: Providing tools for 3D exploitation of archaeological data
G Cantoro
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci 42 (2), W3, 2017
62017
Aerial photogrammetry: when archaeology meets SIFT
G Cantoro
Recovering lost landscapes (ed. Ivanišević, V; Veljanovski, T; Cowley, D …, 2015
62015
Visviki Magoula Revisited: Comparing Past Excavations’ Data to Recent Geophysical Research Eva Alram-Stern, Apostolos Sarris, Konstantinos Vouzaxakis, Kalliopi Almatzi …
CCG Stamelou, T Kalayci, FX Simon, G Cantoro, J Donati, M Manataki
Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece 20, 137, 2018
5*2018
Aerial Reconnaissance in Archaeology-from Archives to Digital Photogrammetry
G Cantoro
Best practices of geoInformatic technologies for the mapping of …, 2015
52015
Endangered Cretan landscapes: Using digital applications and geospatial information for the recording and monitoring of recent landscape transformation in Southeast Crete
K Chalikias, G Cantoro
Archaeological Research in the Digital Age. Proceedings of the 1st …, 2015
52015
Speeding up Georeferencing with Subpixel Accuracy
G Cantoro
CAA 2012 - Archaeology in the Digital Era, Southampton, 26-30 March 2012 2 …, 2014
52014
Archaeological prospection in ultra‐shallow aquatic environments: the case of the prehistoric submerged site of Lambayanna, Greece
N Papadopoulos, D Oikonomou, G Cantoro, K Simyrdanis, J Beck
Near Surface Geophysics 19 (6), 677-697, 2021
42021
Searching for Neolithic sites in the Bay of Kiladha, Greece
J Beck, D Koutsoumba, D Sakellariou, M Surdez, F Anselmetti, ...
Quaternary international 584, 129-140, 2021
42021
Multi-component geophysical survey at the Classical Greek cities of Mantinea and Elis
I Moffat, N Papadopoulos, J Donati, A Sarris, T Kalayci, C Cuenca-García, ...
42015
Fundamental Tools for Photo-Interpretation in Mountainous Rocky Areas: Photogrammetry and Ground-Truthing
G Cantoro, A Sarris
42012
Processing strategies for 3‐D marine dynamic electrical resistivity tomography data
D Oikonomou, N Papadopoulos, K Simyrdanis, G Cantoro, MH Loke
New Global Perspectives on Archaeological Prospection. Oxford, UK …, 2019
32019
Amalgamation of Satellite Remote Sensing and Geophysical Prospection for the Investigation of Ancient Cities: Two Case Studies from Demetrias and Pherai at the Region of …
A Sarris, J Donati, T Kalayci, F Simon, M Manataki, C Garcia, G Cantoro
8th Congress of the Balkan Geophysical Society 2015 (1), 1-5, 2015
32015
Cultural variations of the Neolithic landscape of Thessaly
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, CC García, M Manataki, ...
Archaeologia Polona 53, 355-359, 2015
32015
A free set of tools for automated imagery rectification
G Cantoro
International Society of Archaeological Prospection (isap) 30, 9-11, 2012
32012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20