Παρακολούθηση
Gianluca Cantoro
Gianluca Cantoro
Institute for Heritage Science @ Italian National Research Council / ISPC-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Shallow off-shore archaeological prospection with 3-D electrical resistivity tomography: The case of Olous (modern Elounda), Greece
K Simyrdanis, N Papadopoulos, G Cantoro
Remote Sensing 8 (11), 897, 2016
182016
New approaches to the study of village sites in the territory of Venosa in the Classical and Hellenistic periods
J Pelgrom, ML Marchi, G Cantoro, A Casarotto, A Hamel
New approaches to the study of village sites in the territory of Venosa in …, 2014
152014
Assessment of PV plant monitoring system by means of unmanned aerial vehicles
F Grimaccia, S Leva, A Niccolai, G Cantoro
2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2018
132018
Reading a difficult landscape from the air. A methodological case-study from a WWII airfield in South Italy
G Cantoro, J Pelgrom, TD Stek
Journal of Cultural Heritage 23, 12-19, 2017
92017
Opening a New Frontier in the Study of Neolithic Settlement Patterns of Eastern Thessaly, Greece
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, C Cuenca-García, M Manataki, ...
Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece: proceedings of …, 2017
8*2017
New investigations at Zagora (Andros): the Zagora Archaeological Project 2012
ASAW Lesley A. Beaumont, Margaret C. Miller, Stavros A. Paspalas, Y ...
Mediterranean Archaeology 25, 43-66, 2012
72012
Aerial Reconnaissance in Archaeology-from Archives to Digital Photogrammetry
G Cantoro
Best practices of geoInformatic technologies for the mapping of …, 2015
52015
Aerial photogrammetry: when archaeology meets SIFT
G Cantoro
Recovering lost landscapes (ed. Ivanišević, V; Veljanovski, T; Cowley, D …, 2015
52015
Searching for Neolithic sites in the Bay of Kiladha, Greece
J Beck, D Koutsoumba, D Sakellariou, M Surdez, F Anselmetti, ...
Quaternary international 584, 129-140, 2021
42021
Ground and aerial digital documentation of cultural heritage: Providing tools for 3D exploitation of archaeological data
G Cantoro
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
42017
Multi-component geophysical survey at the Classical Greek cities of Mantinea and Elis
I Moffat, N Papadopoulos, J Donati, A Sarris, T Kalayci, C Cuenca-García, ...
42015
Speeding up Georeferencing with Subpixel Accuracy
G Cantoro
CAA 2012 - Archaeology in the Digital Era, Southampton, 26-30 March 2012 2 …, 2014
42014
A free set of tools for automated imagery rectification
G Cantoro
International Society of Archaeological Prospection (isap) 30, 9-11, 2012
42012
Processing strategies for 3‐D marine dynamic electrical resistivity tomography data
D Oikonomou, N Papadopoulos, K Simyrdanis, G Cantoro, J Beck, ...
New Global Perspectives on Archaeological Prospection, 317, 2019
32019
Amalgamation of Satellite Remote Sensing and Geophysical Prospection for the Investigation of Ancient Cities: Two Case Studies from Demetrias and Pherai at the Region of …
A Sarris, J Donati, T Kalayci, F Simon, M Manataki, C Garcia, G Cantoro
8th Congress of the Balkan Geophysical Society 2015 (1), 1-5, 2015
32015
Cultural variations of the Neolithic landscape of Thessaly
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, CC García, M Manataki, ...
Archaeologia Polona 53, 355-359, 2015
32015
Fundamental Tools for Photo-Interpretation in Mountainous Rocky Areas: Photogrammetry and Ground-Truthing
G Cantoro, A Sarris
32012
Archaeological prospection in ultra‐shallow aquatic environments: the case of the prehistoric submerged site of Lambayanna, Greece
N Papadopoulos, D Oikonomou, G Cantoro, K Simyrdanis, J Beck
Near Surface Geophysics 19 (6), 677-697, 2021
22021
Resolving Dimensions: A Comparison Between ERT Imaging and 3D Modelling of the Barge Crowie, South Australia
K Simyrdanis, M Bailey, I Moffat, A Roberts, W Duivenvoorde, A Savvidis, ...
3D Recording and Interpretation for Maritime Archaeology, 175-186, 2019
22019
Integrating Low Altitude with Satellite and Airborne Aerial Images: Photogrammetric Documentation of Early Byzantine Settlements in Crete
G Cantoro, C Tsigonaki, K Armstrong, A ostolos Sarris
CAA2015, 963, 2016
22016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20