Παρακολούθηση
Florin Tudorache
Florin Tudorache
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Institute of Interdisciplinary Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microstructure, electrical and humidity sensor properties of electrospun NiO–SnO2 nanofibers
P Pascariu, A Airinei, N Olaru, I Petrila, V Nica, L Sacarescu, F Tudorache
Sensors and Actuators B: Chemical 222, 1024-1031, 2016
1242016
Ni ferrite highly organized as humidity sensors
AM Dumitrescu, G Lisa, AR Iordan, F Tudorache, I Petrila, AI Borhan, ...
Materials Chemistry and Physics 156, 170-179, 2015
1112015
Reduced graphene oxide decorated with Fe doped SnO2 nanoparticles for humidity sensor
D Toloman, A Popa, M Stan, C Socaci, AR Biris, G Katona, F Tudorache, ...
Applied Surface Science 402, 410-417, 2017
1072017
Gas sensing properties of porous Cu-, Cd-and Zn-ferrites
N Rezlescu, E Rezlescu, F Tudorache, PD Popa
Romanian Reports in Physics 61 (2), 223-234, 2009
912009
Studies on the structure and gas sensing properties of nickel–cobalt ferrite thin films prepared by spin coating
F Tudorache, PD Popa, M Dobromir, F Iacomi
Materials Science and Engineering: B 178 (19), 1334-1338, 2013
882013
Preparation and characterization of barium titanate stannate solid solutions
N Horchidan, AC Ianculescu, LP Curecheriu, F Tudorache, V Musteata, ...
Journal of Alloys and Compounds 509 (14), 4731-4737, 2011
772011
Humidity sensor applicative material based on copper-zinc-tungsten spinel ferrite
I Petrila, F Tudorache
Materials letters 108, 129-133, 2013
592013
Investigation of the functional properties of Mg x Ni1−x Fe2O4 ceramics
ZV Mocanu, M Airimioaei, CE Ciomaga, L Curecheriu, F Tudorache, ...
Journal of materials science 49, 3276-3286, 2014
452014
Influence of partial substitution of Fe3+ with W3+ on the microstructure, humidity sensitivity, magnetic and electrical properties of barium hexaferrite
I Petrila, F Tudorache
Superlattices and Microstructures 70, 46-53, 2014
422014
On the effects of Ga3+ and La3+ ions in MgCu ferrite: Humidity‐sensitive electrical conduction
N Rezlescu, E Rezlescu, CL Sava, F Tudorache, PD Popa
Crystal Research and Technology: Journal of Experimental and Industrial …, 2004
412004
MgCu nanocrystalline ceramic with La3+ and Y3+ ionic substitutions used as humidity sensor
N Rezlescu, E Rezlescu, F Tudorache, PD Popa
J. Optoelectron. Adv. Mater 6, 695, 2004
402004
Temperature dependence of tunability of Ba (SnxTi1− x) O3 ceramics
LP Curecheriu, AC Ianculescu, N Horchidan, S Stoleriu, F Tudorache, ...
Journal of Applied Physics 109 (8), 2011
362011
Electrical properties and humidity sensor characteristics of lead hydroxyapatite material
F Tudorache, I Petrila, K Popa, AM Catargiu
Applied surface science 303, 175-179, 2014
342014
Humidity sensors applicative characteristics of granularized and porous Bi2O3 thin films prepared by oxygen plasma-assisted pulsed laser deposition
F Tudorache, I Petrila, S Condurache-Bota, C Constantinescu, M Praisler
Superlattices and Microstructures 77, 276-285, 2015
332015
Effects of partial replacement of Iron with Tungsten on microstructure, electrical, magnetic and humidity properties of Copper-Zinc ferrite material
F Tudorache, I Petrila
Journal of electronic materials 43, 3522-3526, 2014
332014
Investigations on microstructure, electrical and magnetic properties of copper spinel ferrite with WO3 addition for applications in the humidity sensors
F Tudorache
Superlattices and Microstructures 116, 131-140, 2018
322018
Effects of some ionic substitutions on sintering, structure and humidity sensitivity of MgCu ferrite
N Rezlescu, E Rezlescu, CL Sava, F Tudorache, PD Popa
physica status solidi (a) 201 (1), 17-25, 2004
322004
Tertiary NiCuZn ferrites for improved humidity sensors: a systematic study
C Virlan, F Tudorache, A Pui
Arabian Journal of Chemistry 13 (1), 2066-2075, 2020
302020
Study of some simple ferrites as reducing gas sensors
F Tudorache, E Rezlescu, PD Popa, N Rezlescu
J. Optoelectron. Adv. Mater 10, 1889-1893, 2008
292008
Fabrication and characterization of Ru-doped LiCuFe2O4 nanoparticles and their capacitive and resistive humidity sensor applications
V Manikandan, F Tudorache, I Petrila, RS Mane, V Kuncser, B Vasile, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 474, 563-569, 2019
282019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20