Παρακολούθηση
Dale Schuurmans
Dale Schuurmans
Research Scientist, Google Brain / Professor, University of Alberta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ualberta.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Maximum margin clustering
L Xu, J Neufeld, B Larson, D Schuurmans
Advances in neural information processing systems 17, 2004
5992004
Advances in large margin classifiers
AJ Smola, PJ Bartlett, D Schuurmans, B Schölkopf
MIT press, 2000
4132000
Bridging the gap between value and policy based reinforcement learning
O Nachum, M Norouzi, K Xu, D Schuurmans
Advances in neural information processing systems 30, 2017
3872017
Boosting in the limit: Maximizing the margin of learned ensembles
AJ Grove, D Schuurmans
AAAI/IAAI, 692-699, 1998
3731998
Learning with a Strong Adversary
R Huang, B Xu, D Schuurmans, C Szepesvari
https://arxiv.org/abs/1511.03034, 2015
3712015
Augmenting naive bayes classifiers with statistical language models
F Peng, D Schuurmans, S Wang
Information Retrieval 7, 317-345, 2004
3712004
Automatic Gait Optimization With Gaussian Process Regression.
DJ Lizotte, T Wang, MH Bowling, D Schuurmans
IJCAI 7, 944-949, 2007
3582007
Discriminative batch mode active learning
Y Guo, D Schuurmans
Advances in neural information processing systems 20, 2007
3572007
An optimistic perspective on offline reinforcement learning
R Agarwal, D Schuurmans, M Norouzi
International Conference on Machine Learning, 104-114, 2020
3422020
Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models
J Wei, X Wang, D Schuurmans, M Bosma, E Chi, Q Le, D Zhou
arXiv preprint arXiv:2201.11903, 2022
2992022
Combining naive Bayes and n-gram language models for text classification
F Peng, D Schuurmans
ECIR 2633, 335-350, 2003
2572003
Language independent authorship attribution with character level n-grams
F Peng, D Schuurmans, V Keselj, S Wang
10th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2003
2182003
Unsupervised and semi-supervised multi-class support vector machines
L Xu, D Schuurmans
AAAI 40, 50, 2005
2152005
Reward augmented maximum likelihood for neural structured prediction
M Norouzi, S Bengio, N Jaitly, M Schuster, Y Wu, D Schuurmans
Advances In Neural Information Processing Systems 29, 2016
2082016
Robust support vector machine training via convex outlier ablation
L Xu, K Crammer, D Schuurmans
AAAI 6, 536-542, 2006
1992006
Constraint-based optimization and utility elicitation using the minimax decision criterion
C Boutilier, R Patrascu, P Poupart, D Schuurmans
Artificial Intelligence 170 (8-9), 686-713, 2006
1942006
Convex multi-view subspace learning
M White, X Zhang, D Schuurmans, Y Yu
Advances in neural information processing systems 25, 2012
1772012
On the global convergence rates of softmax policy gradient methods
J Mei, C Xiao, C Szepesvari, D Schuurmans
International Conference on Machine Learning, 6820-6829, 2020
1732020
Understanding the impact of entropy on policy optimization
Z Ahmed, N Le Roux, M Norouzi, D Schuurmans
International conference on machine learning, 151-160, 2019
1692019
Graphical models and point pattern matching
TS Caetano, T Caelli, D Schuurmans, DAC Barone
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 28 (10), 1646 …, 2006
1672006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20