Παρακολούθηση
Daniele Nardi
Daniele Nardi
Sapienza Univ. Roma, Dept. Computer, Control and Management Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dis.uniroma1.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The description logic handbook: Theory, implementation and applications
F Baader, D Calvanese, D McGuinness, P Patel-Schneider, D Nardi
Cambridge university press, 2003
124042003
Reasoning in description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Principles of knowledge representation 1, 191-236, 1996
5791996
The complexity of concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt
Information and Computation 134 (1), 1-58, 1997
5491997
Multirobot systems: a classification focused on coordination
A Farinelli, L Iocchi, D Nardi
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 34 …, 2004
5282004
An introduction to description logics.
D Nardi, RJ Brachman
Description logic handbook 1, 40, 2003
5112003
Search and rescue robotics
RR Murphy
Springer handbook of robotics, 1151-1173, 2007
4212007
Search and rescue robotics
RR Murphy
Springer handbook of robotics, 1151-1173, 2007
4212007
AL-log: Integrating Datalog and Description Logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Journal of Intelligent Information Systems 10, 227-252, 1998
4021998
Description Logics for Conceptual Data Modeling.
D Calvanese, M Lenzerini, D Nardi
Logics for databases and information systems 436, 229-263, 1998
3671998
Meta-level architectures and reflection
P Maes, D Nardi
Elsevier Science Pub. Co. Inc., New York, NY, 1988
3651988
Meta-level architectures and reflection
P Maes, D Nardi
Elsevier Science Pub. Co. Inc., New York, NY, 1988
3651988
Description logic framework for information integration
D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini, D Nardi, R Rosati
KR, 2-13, 1998
3631998
Description logics of minimal knowledge and negation as failure
FM Donini, D Nardi, R Rosati
ACM Transactions on Computational Logic (ToCL) 3 (2), 177-225, 2002
2942002
Unifying class-based representation formalisms
D Calvanese, M Lenzerini, D Nardi
Journal of Artificial Intelligence Research 11, 199-240, 1999
2681999
Fast and accurate SLAM with Rao–Blackwellized particle filters
G Grisetti, GD Tipaldi, C Stachniss, W Burgard, D Nardi
Robotics and Autonomous Systems 55 (1), 30-38, 2007
2482007
Reactivity and deliberation: a survey on multi-robot systems
M Hannebauer, J Wendler, E Pagello, L Iocchi, D Nardi, M Salerno
Balancing Reactivity and Social Deliberation in Multi-Agent Systems: From …, 2001
2322001
Information integration: Conceptual modeling and reasoning support
D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini, D Nardi, R Rosati
Proceedings. 3rd IFCIS International Conference on Cooperative Information …, 1998
2321998
Data integration in data warehousing
D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini, D Nardi, R Rosati
International Journal of Cooperative Information Systems 10 (03), 237-271, 2001
2092001
An epistemic operator for description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt, A Schaerf
Artificial Intelligence 100 (1-2), 225-274, 1998
1951998
Tractable Concept Languages.
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt
IJCAI 91, 458-463, 1991
1931991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20