Παρακολούθηση
Evangelos Grigoroudis
Evangelos Grigoroudis
Άλλα ονόματαΕυάγγελος Γρηγορούδης
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ergasya.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Customer satisfaction evaluation: Methods for measuring and implementing service quality
E Grigoroudis, Y Siskos
Springer Science & Business Media, 2009
6132009
The ecosystem as helix: an exploratory theory‐building study of regional co‐opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models
EG Carayannis, E Grigoroudis, DFJ Campbell, D Meissner, D Stamati
R&d Management 48 (1), 148-162, 2018
5402018
Strategic performance measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard
E Grigoroudis, E Orfanoudaki, C Zopounidis
Omega 40 (1), 104-119, 2012
5402012
Customer satisfaction measurement in the private bank sector
G Mihelis, E Grigoroudis, Y Siskos, Y Politis, Y Malandrakis
European Journal of Operational Research 130 (2), 347-360, 2001
4862001
Towards a multi-objective optimization approach for improving energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, D Kolokotsa
Energy and buildings 40 (9), 1747-1754, 2008
4552008
Quadruple innovation helix and smart specialization: Knowledge production and national competitiveness
E Carayannis, E Grigoroudis
Форсайт 10 (1 (eng)), 31-42, 2016
4112016
Preference disaggregation for measuring and analysing customer satisfaction: The MUSA method
E Grigoroudis, Y Siskos
European Journal of Operational Research 143 (1), 148-170, 2002
3862002
UTA methods
Y Siskos, E Grigoroudis, NF Matsatsinis
Multiple criteria decision analysis: State of the art surveys, 315-362, 2016
3402016
A survey of customer satisfaction barometers: Some results from the transportation-communications sector
E Grigoroudis, Y Siskos
European Journal of Operational Research 152 (2), 334-353, 2004
3272004
A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, N Kabelis, D Kolokotsa, K Kalaitzakis, ...
Energy 35 (12), 5483-5496, 2010
3092010
Visitors' satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia–Lefkimi–Souflion National Park
G Arabatzis, E Grigoroudis
Forest policy and economics 12 (3), 163-172, 2010
2532010
The assessment of user-perceived web quality: Application of a satisfaction benchmarking approach
E Grigoroudis, C Litos, VA Moustakis, Y Politis, L Tsironis
European Journal of Operational Research 187 (3), 1346-1357, 2008
2312008
Linking innovation, productivity, and competitiveness: implications for policy and practice
E Carayannis, E Grigoroudis
The Journal of Technology Transfer 39, 199-218, 2014
2072014
Decision support methodologies on the energy efficiency and energy management in buildings
D Kolokotsa, C Diakaki, E Grigoroudis, G Stavrakakis, K Kalaitzakis
Advances in building energy research 3 (1), 121-146, 2009
1982009
A multilevel and multistage efficiency evaluation of innovation systems: A multiobjective DEA approach
EG Carayannis, E Grigoroudis, Y Goletsis
Expert Systems with Applications 62, 63-80, 2016
1872016
Measuring customer satisfaction using a collective preference disaggregation model
Y Siskos, E Grigoroudis, C Zopounidis, O Saurais
Journal of Global Optimization 12, 175-195, 1998
1871998
An exploration of contemporary organizational artifacts and routines in a sustainable excellence context
EG Carayannis, E Grigoroudis, M Del Giudice, MR Della Peruta, ...
Journal of Knowledge Management 21 (1), 35-56, 2017
1702017
Business model innovation as antecedent of sustainable enterprise excellence and resilience
EG Carayannis, E Grigoroudis, S Sindakis, C Walter
Journal of the Knowledge Economy 5, 440-463, 2014
1642014
Linking customer satisfaction, employee appraisal, and business performance: an evaluation methodology in the banking sector
E Grigoroudis, E Tsitsiridi, C Zopounidis
Annals of operations research 205, 5-27, 2013
1282013
Sustainability ranking and improvement of countries
YA Phillis, E Grigoroudis, VS Kouikoglou
Ecological Economics 70 (3), 542-553, 2011
1282011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20