Evangelos Grigoroudis
Evangelos Grigoroudis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ergasya.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Customer satisfaction evaluation: Methods for measuring and implementing service quality
E Grigoroudis, Y Siskos
Springer Science & Business Media, 2009
4652009
Customer satisfaction measurement in the private bank sector
G Mihelis, E Grigoroudis, Y Siskos, Y Politis, Y Malandrakis
European Journal of Operational Research 130 (2), 347-360, 2001
4192001
Strategic performance measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard
E Grigoroudis, E Orfanoudaki, C Zopounidis
Omega 40 (1), 104-119, 2012
4032012
Towards a multi-objective optimization approach for improving energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, D Kolokotsa
Energy and buildings 40 (9), 1747-1754, 2008
3622008
Preference disaggregation for measuring and analysing customer satisfaction: The MUSA method
E Grigoroudis, Y Siskos
European Journal of Operational Research 143 (1), 148-170, 2002
3122002
Quadruple innovation helix and smart specialization: Knowledge production and national competitiveness
E Carayannis, E Grigoroudis
Форсайт 10 (1 (eng)), 2016
2782016
A survey of customer satisfaction barometers: Some results from the transportation-communications sector
E Grigoroudis, Y Siskos
European Journal of Operational Research 152 (2), 334-353, 2004
2742004
UTA methods
Y Siskos, E Grigoroudis, NF Matsatsinis
Multiple criteria decision analysis, 315-362, 2016
2702016
A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, N Kabelis, D Kolokotsa, K Kalaitzakis, ...
Energy 35 (12), 5483-5496, 2010
2392010
Visitors' satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia–Lefkimi–Souflion National Park
G Arabatzis, E Grigoroudis
Forest policy and economics 12 (3), 163-172, 2010
1962010
The assessment of user-perceived web quality: Application of a satisfaction benchmarking approach
E Grigoroudis, C Litos, VA Moustakis, Y Politis, L Tsironis
European Journal of Operational Research 187 (3), 1346-1357, 2008
1922008
The ecosystem as helix: an exploratory theory‐building study of regional co‐opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models
EG Carayannis, E Grigoroudis, DFJ Campbell, D Meissner, D Stamati
R&d Management 48 (1), 148-162, 2018
1902018
Measuring customer satisfaction using a collective preference disaggregation model
Y Siskos, E Grigoroudis, C Zopounidis, O Saurais
Journal of Global Optimization 12 (2), 175-195, 1998
1551998
Linking innovation, productivity, and competitiveness: implications for policy and practice
E Carayannis, E Grigoroudis
The Journal of Technology Transfer 39 (2), 199-218, 2014
1542014
Decision support methodologies on the energy efficiency and energy management in buildings
D Kolokotsa, C Diakaki, E Grigoroudis, G Stavrakakis, K Kalaitzakis
Advances in building energy research 3 (1), 121-146, 2009
1492009
Business model innovation as antecedent of sustainable enterprise excellence and resilience
EG Carayannis, E Grigoroudis, S Sindakis, C Walter
Journal of the Knowledge Economy 5 (3), 440-463, 2014
1082014
Linking customer satisfaction, employee appraisal, and business performance: an evaluation methodology in the banking sector
E Grigoroudis, E Tsitsiridi, C Zopounidis
Annals of Operations Research 205 (1), 5-27, 2013
1002013
Sustainability ranking and improvement of countries
YA Phillis, E Grigoroudis, VS Kouikoglou
Ecological Economics 70 (3), 542-553, 2011
1002011
An exploration of contemporary organizational artifacts and routines in a sustainable excellence context
EG Carayannis, E Grigoroudis, M Del Giudice, MR Della Peruta, ...
Journal of Knowledge Management, 2017
952017
Multicriteria decision aid and artificial intelligence: links, theory and applications
M Doumpos, E Grigoroudis
John Wiley & Sons, 2013
892013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20