Παρακολούθηση
Miklos Telek
Miklos Telek
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hit.bme.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel approach for phase-type fitting with the EM algorithm
A Thummler, P Buchholz, M Telek
IEEE Transactions on dependable and secure computing 3 (3), 245-258, 2006
334*2006
Analysis of software rejuvenation using Markov regenerative stochastic Petri net
S Garg, A Puliafito, M Telek, KS Trivedi
Proceedings of Sixth International Symposium on Software Reliability …, 1995
3081995
Analysis of preventive maintenance in transactions based software systems
S Garg, A Puliafito, M Telek, K Trivedi
IEEE transactions on Computers 47 (1), 96-107, 1998
2991998
Phfit: A general phase-type fitting tool
A Horváth, M Telek
Computer Performance Evaluation: Modelling Techniques and Tools: 12th …, 2002
2222002
Matching three moments with minimal acyclic phase type distributions
A Bobbio, A Horváth, M Telek
Stochastic models 21 (2-3), 303-326, 2005
1962005
A minimal representation of Markov arrival processes and a moments matching method
M Telek, G Horváth
Performance Evaluation 64 (9-12), 1153-1168, 2007
1792007
Acyclic discrete phase type distributions: Properties and a parameter estimation algorithm
A Bobbio, A Horváth, M Scarpa, M Telek
Performance evaluation 54 (1), 1-32, 2003
1642003
Introduction to queueing systems with telecommunication applications
L Lakatos, L Szeidl, M Telek
Springer, 2013
1392013
A benchmark for PH estimation algorithms: results for Acyclic-PH
A Bobbio, M Telek
Stochastic models 10 (3), 661-677, 1994
1361994
Optimal software rejuvenation for tolerating soft failures
A Pfening, S Garg, A Puliafito, M Telek, KS Trivedi
Performance Evaluation 27, 491-506, 1996
1321996
Matching moments for acyclic discrete and continous phase-type distributions of second order
M Telek
International Journal of Simulation Systems, Science & Technology 3 (3), 47-57, 2002
1212002
Recent developments in non-Markovian stochastic Petri nets
A Bobbio, A Puliafito, M Telek, KS Trivedi
Journal of Circuits, Systems, and Computers 8 (01), 119-158, 1998
1111998
Approximating heavy tailed behaviour with phase type distributions
A Horvath, M Telek
Advances in Algorithmic Methods for Stochastic Models, 191-214, 2000
1062000
Network awareness of P2P live streaming applications: a measurement study
D Ciullo, MA Garcia, A Horvath, E Leonardi, M Mellia, D Rossi, M Telek, ...
IEEE Transactions on Multimedia 12 (1), 54-63, 2009
1052009
A MAP fitting approach with independent approximation of the inter-arrival time distribution and the lag correlation
G Horváth, P Buchholz, M Telek
Second International Conference on the Quantitative Evaluation of Systems …, 2005
1052005
Analysis of large scale interacting systems by mean field method
A Bobbio, M Gribaudo, M Telek
2008 Fifth International Conference on Quantitative Evaluation of Systems …, 2008
942008
Markov regenerative SPN with non-overlapping activity cycles
A Bobbio, N Telek
Proceedings of 1995 IEEE International Computer Performance and …, 1995
901995
A novel approach for fitting probability distributions to real trace data with the EM algorithm
A Thummler, P Buchholz, M Telek
2005 International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN'05 …, 2005
752005
A novel approach for fitting probability distributions to real trace data with the EM algorithm
A Thummler, P Buchholz, M Telek
2005 International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN'05 …, 2005
752005
A Markovian canonical form of second-order matrix-exponential processes
L Bodrog, A Heindl, G Horváth, M Telek
European Journal of Operational Research 190 (2), 459-477, 2008
742008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20