Παρακολούθηση
Nick Feamster
Nick Feamster
Neubauer Professor of Computer Science, University of Chicago
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uchicago.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving network management with software defined networking
H Kim, N Feamster
IEEE Communications Magazine 51 (2), 114-119, 2013
18042013
The Road to SDN
N Feamster, J Rexford, E Zegura
Queue 11 (12), 20, 2013
1638*2013
In VINI veritas: realistic and controlled network experimentation
A Bavier, N Feamster, M Huang, L Peterson, J Rexford
Proceedings of the 2006 conference on Applications, technologies …, 2006
8522006
Understanding the network-level behavior of spammers
A Ramachandran, N Feamster
Proceedings of the 2006 conference on Applications, technologies …, 2006
8482006
Machine Learning DDoS Detection for Consumer Internet of Things Devices
R Doshi, N Apthorpe, N Feamster
2018 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), 29-35, 2018
8442018
Design and implementation of a routing control platform
M Caesar, D Caldwell, N Feamster, J Rexford, A Shaikh, ...
Proceedings of the 2nd conference on Symposium on Networked Systems Design …, 2005
8112005
How to lease the Internet in your spare time
N Feamster, L Gao, J Rexford
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 37 (1), 61-64, 2007
7782007
Building a dynamic reputation system for DNS
M Antonakakis, R Perdisci, D Dagon, W Lee, N Feamster
USENIX security symposium, 273-290, 2010
6832010
Behavioral Clustering of HTTP-based Malware and Signature Generation using Malicious Network Traces.
R Perdisci, W Lee, N Feamster
NSDI 10, 14, 2010
5342010
Method and system for detecting and responding to attacking networks
US Patent 20,080,028,463, 2008
507*2008
Accountable internet protocol (AIP)
DG Andersen, H Balakrishnan, N Feamster, T Koponen, D Moon, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 38 (4), 339-350, 2008
5052008
User perceptions of smart home IoT privacy
S Zheng, N Apthorpe, M Chetty, N Feamster
Proceedings of the ACM on human-computer interaction 2 (CSCW), 1-20, 2018
4962018
The case for separating routing from routers
N Feamster, H Balakrishnan, J Rexford, A Shaikh, J Van Der Merwe
Proceedings of the ACM SIGCOMM workshop on Future directions in network …, 2004
4842004
SDX: A Software Defined Internet Exchange
A Gupta, M Shahbaz, L Vanbever, H Kim, R Clark, N Feamster, J Rexford, ...
ACM SIGCOMM, 2014
4812014
Detecting BGP configuration faults with static analysis
N Feamster, H Balakrishnan
Proceedings of the 2nd conference on Symposium on Networked Systems Design …, 2005
4742005
Broadband internet performance: a view from the gateway
S Sundaresan, W De Donato, N Feamster, R Teixeira, S Crawford, ...
ACM SIGCOMM computer communication review 41 (4), 134-145, 2011
4552011
A Smart Home is No Castle: Privacy Vulnerabilities of Encrypted IoT Traffic
N Apthorpe, D Reisman, N Feamster
Data and Algorithmic Transparency (DAT), 2017
4252017
Filtering spam with behavioral blacklisting
A Ramachandran, N Feamster, S Vempala
Proceedings of the 14th ACM conference on computer and communications …, 2007
3862007
Procera: A language for high-level reactive network control
A Voellmy, H Kim, N Feamster
Proceedings of the first workshop on Hot topics in software defined networks …, 2012
3792012
Sonata: Query-driven streaming network telemetry
A Gupta, R Harrison, M Canini, N Feamster, J Rexford, W Willinger
Proceedings of the 2018 conference of the ACM special interest group on data …, 2018
3562018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20