Παρακολούθηση
Tatsushi Matsubayashi
Tatsushi Matsubayashi
ALBERT Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα albert2005.co.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Topigraphy: visualization for large-scale tag clouds
K Fujimura, S Fujimura, T Matsubayashi, T Yamada, H Okuda
Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, 1087-1088, 2008
842008
Orbital evolution of an IMBH in the galactic nucleus with a massive central black hole
T Matsubayashi, J Makino, T Ebisuzaki
The Astrophysical Journal 656 (2), 879, 2007
842007
Eccentric evolution of supermassive black hole binaries
M Iwasawa, S An, T Matsubayashi, Y Funato, J Makino
The Astrophysical Journal Letters 731 (1), L9, 2011
472011
Gravitational waves from merging intermediate-mass black holes
T Matsubayashi, H Shinkai, T Ebisuzaki
The Astrophysical Journal 614 (2), 864, 2004
352004
Absolute rate, evolving luminosity function, and evolving jet opening angle distribution for long gamma-ray bursts
T Matsubayashi, R Yamazaki, D Yonetoku, T Murakami, T Ebisuzaki
Progress of theoretical physics 114 (5), 983-993, 2005
212005
The reionization history and early metal enrichment inferred from the gamma-ray burst rate
T Murakami, D Yonetoku, M Umemura, T Matsubayashi, R Yamazaki
The Astrophysical Journal 625 (1), L13, 2005
202005
Initial positioning method for online and real-time dynamic graph drawing of time varying data
A Hayashi, T Matsubayashi, T Hoshide, T Uchiyama
2013 17th International Conference on Information Visualisation, 435-444, 2013
132013
The world of mushrooms: human-computer interaction prototype systems for ambient intelligence
Y Minami, M Sawaki, K Dohsaka, R Higashinaka, K Ishizuka, H Isozaki, ...
Proceedings of the 9th international conference on Multimodal interfaces …, 2007
132007
Probabilistic non-negative inconsistent-resolution matrices factorization
M Kohjima, T Matsubayashi, H Sawada
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
122015
A force-directed graph drawing based on the hierarchical individual timestep method
T Matsubayashi, T Yamada
International Journal of Electrical and Computer Engineering 1 (3), 435-440, 2007
122007
非負値テンソル因子分解を用いた購買行動におけるブランド選択分析
松林達史, 幸島匡宏, 林亜紀, 澤田宏
人工知能学会論文誌 30 (6), 713-720, 2015
92015
属性情報を考慮した消費者行動パターン抽出のための非負値多重行列因子分解法
幸島匡宏, 松林達史, 澤田宏
人工知能学会論文誌 30 (6), 745-754, 2015
82015
Regularity measure and influence weight for analysis and visualization of consumer's attitude
A Hayashi, M Kohjima, T Matsubayashi, H Sawada
2015 19th International Conference on Information Visualisation, 290-299, 2015
82015
混雑飽和状態の遊園地における待ち時間削減手法のシミュレーション評価
清水仁, 松林達史, 納谷太
人工知能学会論文誌 32 (5), AG16-F_1-8, 2017
72017
Brand-choice analysis using non-negative tensor factorization
T Matsubayashi, M Kohjima, A Hayashi, H Sawada
Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 30 (6), 2015
72015
Non-negative periodic component analysis for music source separation
A Hayashi, H Kameoka, T Matsubayashi, H Sawada
2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual …, 2016
62016
複合データ分析技術と NTF (1) 複合データ分析技術とその発展
幸島匡宏, 松林達史, 澤田宏
電子情報通信学会誌= The journal of the Institute of Electronics, Information …, 2016
62016
Regular behavior measure for location based services
A Hayashi, T Matsubayashi, H Sawada
Proceedings of the 2014 ACM conference on Web science, 299-300, 2014
62014
Non-negative multiple matrix factorization for consumer behavior pattern extraction by considering attribution information
M Kohjima, T Matsubayashi, H Sawada
Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 30 (6), 2015
52015
Multi agent flow estimation based on Bayesian optimization with time delay and low dimensional parameter conversion
H Kiyotake, M Kohjima, T Matsubayashi, H Toda
International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems …, 2018
42018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20