Παρακολούθηση
Ioannis Papadimopoulos
Ioannis Papadimopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of Greek labour market regulation on temporary employment–evidence from a survey in Thessaly, Greece
AD Anagnostopoulos, WS Siebert
The International Journal of Human Resource Management 26 (18), 2366-2393, 2015
322015
Yellow Tourism: Crime and corruption in the holiday sector
A Papathanassis, S Katsios, NR Dinu
Springer, 2019
112019
The law of close corporations
H Fleischer
General Reports of the XIXth Congress of the International Academy of …, 2017
72017
The effect of the school internal environment of secondary education on daily work of teaching staff: A systemic approach
S Stavroula, S Labros, A Georgios, P Ioannis
Mediterranean Journal os Social Sciences 5, 2014
72014
BGB
H Grziwotz
Aschendorff, 2004
62004
Reputation management in the tourism industry
M Chondrogiannis, S Katsios, D Belias, E Velissariou, I Papadimopoulos, ...
Yellow Tourism: Crime and Corruption in the Holiday Sector, 235-245, 2019
42019
Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts
A Wudarski
Duncker & Humblot, 2016
42016
Aktionärsrechte im deutschen und griechischen Aktienrecht: eine rechtsvergleichende Untersuchung und zugleich ein Plädoyer für eine Aktienreform in Griechenland
I Papadimopoulos
31994
Geographical and Socioeconomic Determinants in the Topology of Spatial Networks: Evidence from the Interregional Road Network in Greece
D Tsiotas, L Sdrolias, G Aspridis, I Papadimopoulos
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 15 (3), 5-28, 2020
22020
Ausländisches Privat-und Privatverfahrensrecht in deutscher Sprache: Systematische Nachweise aus Schrifttum, Rechtsprechung und Gutachten 1990-2013
C Bar
De Gruyter, 2013
22013
Das Austritts-und Auflösungsrecht als Minderheitsbehelfe de lege ferenda im deutschen und griechischen Aktienrecht
I Papadimopoulos
21994
Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Προτάσεις Αντιμετώπισης του Trafficking στην Ελλάδα
Κόφφας Σ., Πάττα Ε., Ασπρίδης Γ., Παπαδημόπουλος Ι., Σδρόλιας Λ.
Κοινωνική Πολιτική, 2016
12016
Trafficking as a major social issue: Rethinking the management policy and practices to face this phenomenon, with the implementation of projects oriented organizational …
E Patta, S Koffas, L Sdrolias, I Papadimopoulos, L Rolinek, G Aspridis, ...
International Conference on Advances in Education and Social Sciences 12, 14, 2015
12015
Labour market regulation in Greece--assessing impacts of human resources management practices and outcomes using a workplace survey
A Anagnostopoulos
University of Birmingham, 2011
12011
Λειτουργία και νομική φύση των αποκεντρωμένων αυτόνομων οργανισμών (Decentralized Autonomous Organizations)
Ι Παπαδημόπουλος
ISSN 1108-2720 1 (1), 26-34, 2023
2023
XVII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/BULGARIA
M IVANOVA, D NIKOLOSKI, R YILMAZ
2022
XV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/BULGARIA
M IVANOVA, D NIKOLOSKI, R YILMAZ
2021
Η λειτουργία της αποϋλοποιημένης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας μετά την πανδημία του κορωνοϊού
Π Ι.
Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, 2021
2021
GEOGRAPHICAL AND SOCIOECONOMIC DETERMINANTS IN THE TOPOLOGY OF SPATIAL NETWORKS
D TSIOTAS, L SDROLIAS, G ASPRIDIS, I PAPADIMOPOULOS
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 15 (3), 5-28, 2020
2020
Ο αποκλεισμός εταίρου και λύση διμελούς Ομόρρυθμης Εταιρίας
Π Ι.
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20