Παρακολούθηση
Emmanouil Manutsoglu (Manoutsoglou)
Emmanouil Manutsoglu (Manoutsoglou)
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pre-Andean and Andean-age deformation in the Eastern Cordillera of southern Bolivia
J Kley, J Müller, S Tawackoli, V Jacobshagen, E Manutsoglu
Journal of South American Earth Sciences 10 (1), 1-19, 1997
1331997
Permian–Triassic palaeogeography of the external Hellenides
UF Dornsiepen, E Manutsoglu, D Mertmann
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 172 (3-4), 327-338, 2001
502001
Hercynian deformation and metamorphism in the Cordillera Oriental of southern Bolivia, central Andes
V Jacobshagen, J Müller, K Wemmer, H Ahrendt, E Manutsoglu
Tectonophysics 345 (1-4), 119-130, 2002
472002
Messinian salinity crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate, and deep environments: The case of the North Aegean
V Karakitsios, JJ Cornée, T Tsourou, P Moissette, G Kontakiotis, K Agiadi, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 485, 316-335, 2017
362017
Saltwater intrusion in an irrigated agricultural area: combining density-dependent modeling and geophysical methods
NN Kourgialas, Z Dokou, GP Karatzas, G Panagopoulos, P Soupios, ...
Environmental earth sciences 75, 1-13, 2016
322016
Zur gliederung der phyllit-decke kretas und des peloponnes
UF Dornsiepen, E Manutsoglu
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 286-304, 1994
281994
Preliminary results based on geochemical sedimentary constraints on the hydrocarbon potential and depositional environment of a Messinian sub-salt mixed siliciclastic-carbonate …
G Kontakiotis, V Karakitsios, JJ Cornée, P Moissette, SD Zarkogiannis, ...
Mediterranean Geoscience Reviews 2, 247-265, 2020
272020
Connectivity controls on the late Miocene eastern Mediterranean fish fauna
K Agiadi, A Antonarakou, G Kontakiotis, N Kafousia, P Moissette, ...
International Journal of Earth Sciences 106, 1147-1159, 2017
272017
Tectonic structure and fabric development of the Plattenkalk unit around the Samaria gorge, Western Crete, Greece
E Manutsoglu, A Soujon, V Jacobshagen
Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 154 (1), 85-100, 2003
242003
Integrated geophysical methods for imaging saline karst aquifers: a case study of Stylos, Chania, Greece
H Hamdan, G Kritikakis, N Andronikidis, N Economou, E Manoutsoglou, ...
Journal of the Balkan Geophysical Society 13 (1), 1-8, 2010
232010
2D and 3D imaging of the metamorphic carbonates at Omalos plateau/polje, Crete, Greece by employing independent and joint inversion on resistivity and seismic data
HA Hamdan Dr, N Economou, G Kritikakis, N Andronikidis, ...
International Journal of Speleology 41 (2), 7, 2012
222012
Tektonik und Metamorphose der Plattenkalk-Serie im Taygetos (Peloponnes, Griechenland)
E Manutsoglu
Selbstverlag Fachbereich Geowissenschaften, FU Berlin, 1990
211990
Pre-messinian (sub-salt) source-rock potential on back-stop basins of the hellenic trench system (Messara Basin, Central Crete, Greece)
A Maravelis, G Panagopoulos, I Piliotis, N Pasadakis, E Manoutsoglou, ...
Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles 71 (1), 6, 2016
172016
Seawater intrusion imaging at Tybaki, Crete, using geophysical data and joint inversion of electrical and seismic data
A Vafidis, P Soupios, N Economou, H Hamdan, N Andronikidis, ...
first break 32 (8), 2014
162014
Geologische 3D-Modellierung der Plattenkalk-Gruppe West-Kretas (Erste Ergebnisse)
E Manutsoglu, V Jacobshagen, E Spyridonos, W Skala
Mathematische Geologie 4, 73-79, 1999
131999
The geomorphological and geological structure of the Samaria Gorge, Crete, Greece—Geological models comprehensive review and the link with the geomorphological evolution
E Manoutsoglou, I Lazos, E Steiakakis, A Vafeidis
Applied Sciences 12 (20), 10670, 2022
122022
Deformation patterns in the southwestern part of the Mediterranean Ridge (South Matapan Trench, western Greece)
N Andronikidis, E Kokinou, A Vafidis, E Kamberis, E Manoutsoglou
Marine Geophysical Research 39, 475-490, 2018
122018
Chemical and physical characteristics in uncultivated soils with different lithology in semiarid Mediterranean clima
D Moraetis, N Lydakis-Simantiris, D Pentari, E Manoutsoglou, ...
Applied and Environmental Soil Science 2016 (1), 3590548, 2016
122016
Revision of the geological map and 3D modelling of the geological structure of the Samaria gorge region, W. Crete
Α SOUJON, V JACOBSHAGEN
Bulletin of the geological Society of Greece 34 (1), 29-36, 2001
122001
Die Vulkanite der Tyros-Schichten Kretas und des Peloponnes--orogene Andesite oder anorogene Trapp-Basalte?
UF Dornsiepen, E Manutsoglu
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 101-123, 1996
111996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20