Παρακολούθηση
James R Larus
James R Larus
Professor, EPFL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα larusstone.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A reconfigurable fabric for accelerating large-scale datacenter services
A Putnam, AM Caulfield, ES Chung, D Chiou, K Constantinides, J Demme, ...
ACM SIGARCH Computer Architecture News 42 (3), 13-24, 2014
14572014
Efficient path profiling
T Ball, JR Larus
Proceedings of the 29th Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 1996
9831996
Mining specifications
G Ammons, R Bodik, JR Larus
ACM Sigplan Notices 37 (1), 4-16, 2002
9612002
Optimally profiling and tracing programs
T Ball, JR Larus
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 16 (4), 1319-1360, 1994
8021994
Software and the Concurrency Revolution: Leveraging the full power of multicore processors demands new tools and new thinking from the software industry.
H Sutter, J Larus
Queue 3 (7), 54-62, 2005
7902005
Exploiting hardware performance counters with flow and context sensitive profiling
G Ammons, T Ball, JR Larus
ACM Sigplan Notices 32 (5), 85-96, 1997
6921997
Transactional memory
T Harris, J Larus, R Rajwar
Springer Nature, 2022
6682022
Personal data mining
RE Ozzie, WH Gates III, GW Flake, TF Bergstraesser, AN Blinn, ...
US Patent 7,930,197, 2011
6262011
EEL: Machine-independent executable editing
JR Larus, E Schnarr
Proceedings of the ACM SIGPLAN 1995 conference on Programming language …, 1995
6211995
Transactional memory
JR Larus, R Rajwar
Springer Nature, 2022
6002022
Tempest and Typhoon: User-level shared memory
SK Reinhardt, JR Larus, DA Wood
Proceedings of the 21st annual international symposium on Computer …, 1994
5501994
The wisconsin wind tunnel: Virtual prototyping of parallel computers
SK Reinhardt, MD Hill, JR Larus, AR Lebeck, JC Lewis, DA Wood
Proceedings of the 1993 ACM SIGMETRICS conference on Measurement and …, 1993
5181993
Cache-conscious structure layout
TM Chilimbi, MD Hill, JR Larus
Proceedings of the ACM SIGPLAN 1999 conference on Programming language …, 1999
4971999
Branch prediction for free
T Ball, JR Larus
ACM SIGPLAN Notices 28 (6), 300-313, 1993
4611993
Whole program paths
JR Larus
ACM SIGPLAN Notices 34 (5), 259-269, 1999
4551999
Singularity: rethinking the software stack
GC Hunt, JR Larus
ACM SIGOPS Operating Systems Review 41 (2), 37-49, 2007
4372007
Join-Idle-Queue: A novel load balancing algorithm for dynamically scalable web services
Y Lu, Q Xie, G Kliot, A Geller, JR Larus, A Greenberg
Performance Evaluation 68 (11), 1056-1071, 2011
4342011
Virtual entertainment
WH Gates III, GW Flake, AG Gounares, TF Bergstraesser, AN Blinn, ...
US Patent 8,012,023, 2011
4302011
Hardware architecture for cloud services
WH Gates III, GW Flake, WJ Bolosky, NV Dani, DS Glasser, AG Gounares, ...
US Patent 8,014,308, 2011
4212011
The use of program profiling for software maintenance with applications to the year 2000 problem
T Reps, T Ball, M Das, J Larus
Proceedings of the 6th European SOFTWARE ENGINEERING conference held jointly …, 1997
4141997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20