Παρακολούθηση
Thanasis Loukopoulos
Thanasis Loukopoulos
Associate Prof., Computer Science and Biomedical Informatics Dept., Univ. of Thessaly, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dib.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Static and adaptive distributed data replication using genetic algorithms
T Loukopoulos, I Ahmad
Journal of Parallel and Distributed Computing 64 (11), 1270-1285, 2004
1612004
Survey on grid resource allocation mechanisms
MB Qureshi, MM Dehnavi, N Min-Allah, MS Qureshi, H Hussain, I Rentifis, ...
Journal of Grid Computing 12, 399-441, 2014
1272014
Static and adaptive data replication algorithms for fast information access in large distributed systems
T Loukopoulos, I Ahmad
Proceedings 20th IEEE International Conference on Distributed Computing …, 2000
992000
An overview of data replication on the Internet
T Loukopoulos, I Ahmad, D Papadias
Proceedings International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms …, 2002
802002
Application-aware workload consolidation to minimize both energy consumption and network load in cloud environments
N Tziritas, CZ Xu, T Loukopoulos, SU Khan, Z Yu
2013 42nd international conference on parallel processing, 449-457, 2013
752013
Combining replica placement and caching techniques in content distribution networks
S Bakiras, T Loukopoulos
Computer Communications 28 (9), 1062-1073, 2005
562005
Continuous replica placement schemes in distributed systems
T Loukopoulos, P Lampsas, I Ahmad
Proceedings of the 19th annual international conference on Supercomputing …, 2005
532005
On minimizing the resource consumption of cloud applications using process migrations
N Tziritas, SU Khan, CZ Xu, T Loukopoulos, S Lalis
Journal of Parallel and Distributed Computing 73 (12), 1690-1704, 2013
452013
Data replication and virtual machine migrations to mitigate network overhead in edge computing systems
N Tziritas, M Koziri, A Bachtsevani, T Loukopoulos, G Stamoulis, SU Khan, ...
IEEE Transactions on Sustainable Computing 2 (4), 320-332, 2017
402017
A demand-driven, proactive tasks management model at the edge
A Karanika, P Oikonomou, K Kolomvatsos, T Loukopoulos
2020 IEEE international conference on fuzzy systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2020
332020
Slice-based parallelization in HEVC encoding: realizing the potential through efficient load balancing
M Koziri, P Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2016 IEEE 18th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2016
242016
Active caching of on-line-analytical-processing queries in www proxies
T Loukopoulos, P Kalnis, I Ahmad, D Papadias
International Conference on Parallel Processing, 2001., 419-426, 2001
242001
Implementing replica placements: Feasibility and cost minimization
T Loukopoulos, N Tziritas, P Lampsas, S Lalis
2007 IEEE international parallel and distributed processing symposium, 1-10, 2007
222007
The xBR-tree: an efficient access method for points
G Roumelis, M Vassilakopoulos, T Loukopoulos, A Corral, ...
International Conference on Data Management in Cloud, Grid and P2P Systems …, 2015
212015
Middleware mechanisms for agent mobility in wireless sensor and actuator networks
N Tziritas, G Georgakoudis, S Lalis, T Paczesny, J Domaszewicz, ...
Sensor Systems and Software: Third International ICST Conference, S-Cube …, 2012
202012
Agent placement in wireless embedded systems: memory space and energy optimizations
N Tziritas, T Loukopoulos, S Lalis, P Lampsas
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
202010
Increasing the performance of CDNs using replication and caching: A hybrid approach
S Bakiras, T Loukopoulos
19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, 10 pp., 2005
202005
Proactive & time-optimized data synopsis management at the edge
K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos, M Koziri, T Loukopoulos
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 34 (7), 3478-3490, 2020
192020
Efficient cloud provisioning for video transcoding: Review, open challenges and future opportunities
MG Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, T Loukopoulos, SU Khan, ...
IEEE Internet Computing 22 (5), 46-55, 2018
192018
Adaptive tile parallelization for fast video encoding in HEVC
M Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2016
192016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20