Παρακολούθηση
Daren Wang
Daren Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Univariate mean change point detection: Penalization, cusum and optimality
D Wang, Y Yu, A Rinaldo
872020
Optimal change point detection and localization in sparse dynamic networks
D Wang, Y Yu, A Rinaldo
782021
Optimal covariance change point localization in high dimensions
D Wang, Y Yu, A Rinaldo
75*2021
Statistical analysis of persistence intensity functions
YC Chen, D Wang, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1510.02502, 2015
502015
Optimal nonparametric change point analysis
OH Madrid Padilla, Y Yu, D Wang, A Rinaldo
37*2021
Optimal nonparametric multivariate change point detection and localization
OHM Padilla, Y Yu, D Wang, A Rinaldo
IEEE Transactions on Information Theory 68 (3), 1922-1944, 2021
342021
Statistically and computationally efficient change point localization in regression settings
D Wang, Z Zhao, KZ Lin, R Willett
The Journal of Machine Learning Research 22 (1), 11255-11300, 2021
332021
Dbscan: Optimal rates for density-based cluster estimation
D Wang, X Lu, A Rinaldo
Journal of machine learning research, 2019
31*2019
Localizing changes in high-dimensional vector autoregressive processes
D Wang, Y Yu, A Rinaldo, R Willett
arXiv preprint arXiv:1909.06359, 2019
292019
Localizing changes in high-dimensional regression models
A Rinaldo, D Wang, Q Wen, R Willett, Y Yu
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 2089-2097, 2021
27*2021
A note on online change point detection
Y Yu, OH Madrid Padilla, D Wang, A Rinaldo
Sequential Analysis, 1-34, 2023
172023
Optimal network online change point localisation
Y Yu, OHM Padilla, D Wang, A Rinaldo
arXiv preprint arXiv:2101.05477, 2021
122021
Nonparametric clustering of functional data using pseudo-densities
M Ciollaro, CR Genovese, D Wang
112016
Change point inference in high-dimensional regression models under temporal dependence
H Xu, D Wang, Z Zhao, Y Yu
arXiv preprint arXiv:2207.12453, 2022
82022
Functional linear regression with mixed predictors
D Wang, Z Zhao, Y Yu, R Willett
The Journal of Machine Learning Research 23 (1), 12181-12274, 2022
72022
Optimal change-point testing for high-dimensional linear models with temporal dependence
D Wang, Z Zhao
arXiv preprint arXiv:2205.03880, 2022
62022
Detecting abrupt changes in high-dimensional self-exciting poisson processes
D Wang, Y Yu, R Willett
arXiv preprint arXiv:2006.03572, 2020
62020
Functional autoregressive processes in reproducing kernel hilbert spaces
D Wang, Z Zhao, R Willett, CY Yau
arXiv preprint arXiv:2011.13993, 2020
52020
Numerical approximation of viscoelastic fluids
L Perrotti, NJ Walkington, D Wang
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 51 (3), 1119-1144, 2017
5*2017
Detecting abrupt changes in sequential pairwise comparison data
W Li, A Rinaldo, D Wang
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 37851-37864, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20