Παρακολούθηση
Leon Eisemann
Leon Eisemann
Porsche Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα porsche-engineering.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic odometry-less opendrive generation from sparse point clouds
L Eisemann, J Maucher
2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation …, 2023
12023
An approach to systematic data acquisition and data-driven simulation for the safety testing of automated driving functions
L Eisemann, M Fehling–Kaschek, H Gommel, D Hermann, M Klemp, ...
2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation …, 2023
12023
Expanding dynamic range in a single-shot image through a sparse grid of low exposure pixels
L Eisemann, J Froehlich, A Hartz, J Maucher
Electronic Imaging 32, 1-7, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3