Παρακολούθηση
Warren Gross
Warren Gross
Professor of Electrical and Computer Engineering, McGill University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mcgill.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning methods for improved decoding of linear codes
E Nachmani, E Marciano, L Lugosch, WJ Gross, D Burshtein, Y Be’ery
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 12 (1), 119-131, 2018
4562018
Fast polar decoders: Algorithm and implementation
G Sarkis, P Giard, A Vardy, C Thibeault, WJ Gross
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (5), 946-957, 2014
4092014
A semi-parallel successive-cancellation decoder for polar codes
C Leroux, AJ Raymond, G Sarkis, WJ Gross
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (2), 289-299, 2012
4052012
Hardware architectures for successive cancellation decoding of polar codes
C Leroux, I Tal, A Vardy, WJ Gross
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
2952011
VLSI implementation of deep neural network using integral stochastic computing
A Ardakani, F Leduc-Primeau, N Onizawa, T Hanyu, WJ Gross
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 25 (10 …, 2017
2442017
Fully parallel stochastic LDPC decoders
SS Tehrani, S Mannor, WJ Gross
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (11), 5692-5703, 2008
2282008
Simplified MAP algorithm suitable for implementation of turbo decoders
WJ Gross, PG Gulak
Electronics Letters 34 (16), 1577-1577, 1998
1861998
Stochastic decoding of LDPC codes
SS Tehrani, WJ Gross, S Mannor
IEEE Communications Letters 10 (10), 716-718, 2006
1802006
Fast list decoders for polar codes
G Sarkis, P Giard, A Vardy, C Thibeault, WJ Gross
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (2), 318-328, 2015
1752015
Fast and flexible successive-cancellation list decoders for polar codes
SA Hashemi, C Condo, WJ Gross
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (21), 5756-5769, 2017
1562017
VLSI architectures for the MAP algorithm
E Boutillon, WJ Gross, PG Gulak
IEEE Transactions on Communications 51 (2), 175-185, 2003
1552003
Delayed stochastic decoding of LDPC codes
A Naderi, S Mannor, M Sawan, WJ Gross
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (11), 5617-5626, 2011
1522011
Majority-based tracking forecast memories for stochastic LDPC decoding
SS Tehrani, A Naderi, GA Kamendje, S Hemati, S Mannor, WJ Gross
IEEE Transactions on Signal Processing 58 (9), 4883-4896, 2010
1502010
Hardware architecture for list successive cancellation decoding of polar codes
A Balatsoukas-Stimming, AJ Raymond, WJ Gross, A Burg
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 61 (8), 609-613, 2014
1462014
Neural offset min-sum decoding
L Lugosch, WJ Gross
2017 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 1361-1365, 2017
1372017
Increasing the throughput of polar decoders
G Sarkis, WJ Gross
IEEE Communications Letters 17 (4), 725-728, 2013
1332013
Flexible and low-complexity encoding and decoding of systematic polar codes
G Sarkis, I Tal, P Giard, A Vardy, C Thibeault, WJ Gross
IEEE Transactions on Communications 64 (7), 2732-2745, 2016
1182016
Flexible polar encoders and decoders
W Gross, G Sarkis, P Giard, C Leroux
US Patent 10,193,578, 2019
1162019
An architecture to accelerate convolution in deep neural networks
A Ardakani, C Condo, M Ahmadi, WJ Gross
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 65 (4), 1349-1362, 2017
1092017
Methods and systems for decoding polar codes
W Gross, G Sarkis, A Raymond, C Leroux, I Tal, A Vardy
US Patent 9,176,927, 2015
1072015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20