Παρακολούθηση
Karina Valdivia Delgado
Karina Valdivia Delgado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usp.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient Solutions to Factored MDPs with Imprecise Transition Probabilities
KV Delgado, S Sanner, LN de Barros, FG Cozman
19th International Conference on Automated Planning and Schedulling - ICAPS …, 2009
1042009
Symbolic dynamic programming for discrete and continuous state mdps
S Sanner, KV Delgado, LN de Barros
27th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, 643-652, 2012
792012
Minerando e caracterizando dados de currículos Lattes
LA Digiampietri, JP Mena-Chalco, JJ Pérez-Alcázar, EF Tuesta, ...
Anais do I Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, 2012
752012
A tool for programming learning with pedagogical patterns
LN de Barros, AP dos Santos Mota, KV Delgado, PM Matsumoto
Proceedings of the 2005 OOPSLA workshop on Eclipse technology eXchange, 125-129, 2005
422005
Real-time dynamic programming for Markov decision processes with imprecise probabilities
KV Delgado, LN De Barros, DB Dias, S Sanner
Artificial Intelligence 230, 192-223, 2016
372016
Analysis of an advisor–advisee relationship: An exploratory study of the area of exact and earth sciences in Brazil
EF Tuesta, KV Delgado, R Mugnaini, LA Digiampietri, JP Mena-Chalco, ...
PloS one 10 (5), e0129065, 2015
312015
Análise da participação das mulheres na ciência: um estudo de caso da área de Ciências Exatas e da Terra no Brasil
EF Tuesta, LA Digiampietri, KV Delgado, NFA Martins
Em Questão 25 (1), 37-62, 2019
302019
Approximate dynamic programming with affine ADDs.
S Sanner, WTB Uther, KV Delgado
AAMAS, 1349-1356, 2010
182010
Representing and solving factored Markov decision processes with imprecise probabilities
KV Delgado, LN De Barros, FG Cozman, R Shirota
Proceedings ISIPTA, Durham, United Kingdom 18, 61, 2009
172009
Classifying ontologies
F Kepler, C Paz-Trillo, J Riani, MM Ribeiro, K Valdivia-Delgado, ...
Proceedings of WONTO, 2006
172006
GUBS: a utility-based semantic for goal-directed Markov decision processes
V Freire, KV Delgado
Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent …, 2017
162017
Pirá: A bilingual portuguese-english dataset for question-answering about the ocean
AFA Paschoal, P Pirozelli, V Freire, KV Delgado, SM Peres, MM José, ...
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information …, 2021
152021
Using mathematical programming to solve factored Markov decision processes with imprecise probabilities
KV Delgado, LN De Barros, FG Cozman, S Sanner
International journal of approximate reasoning 52 (7), 1000-1017, 2011
152011
Diagnóstico baseado em modelos num sistema tutor inteligente para programação com padrões pedagógicos
KV Delgado
São Paulo. Dezembro de, 2005
152005
Análise da evolução, impacto e formação de redes nos cinco anos do brasnam
LA Digiampietri, R Mugnaini, JJ Pérez-Alcázar, KV Delgado, EF Tuesta, ...
Anais do VI Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, 2017
132017
Análise temporal da relação orientador-orientado: um estudo de caso sobre a produtividade dos pesquisadores doutores da área de Ciência da Computação
EF Tuesta, KV Delgado, LA Digiampietri, JJP Alcázar, R Mugnaini, ...
Proceedings of BraSNAM, 2012
122012
An ITS for programming to explore practical reasoning
LN de Barros, KV Delgado, ACG Machion
Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de …, 2004
112004
Scale-free evolutionary level generation
AS Ruela, KV Delgado
2018 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG), 1-8, 2018
92018
Learning to program using hierarchical model-based debugging
LN de Barros, WR Pinheiro, KV Delgado
Applied Intelligence 43, 544-563, 2015
92015
Análise macro das últimas atualizações dos Currículos Lattes
LA Digiampietri, R Mugnaini, JPM Chalco, KV Delgado, JJP Alcázar
Em questão 20 (3), 88-113, 2014
92014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20