Παρακολούθηση
Thomas Neumann
Thomas Neumann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα in.tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HyPer: A hybrid OLTP&OLAP main memory database system based on virtual memory snapshots
A Kemper, T Neumann
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 195-206, 2011
8672011
RDF-3X: a RISC-style engine for RDF
T Neumann, G Weikum
Proceedings of the VLDB Endowment 1 (1), 647-659, 2008
8272008
The RDF-3X engine for scalable management of RDF data
T Neumann, G Weikum
The VLDB Journal 19, 91-113, 2010
7682010
Efficiently compiling efficient query plans for modern hardware
T Neumann
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (9), 539-550, 2011
7222011
How good are query optimizers, really?
V Leis, A Gubichev, A Mirchev, P Boncz, A Kemper, T Neumann
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (3), 204-215, 2015
6552015
The adaptive radix tree: ARTful indexing for main-memory databases
V Leis, A Kemper, T Neumann
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), 38-49, 2013
5142013
Morsel-driven parallelism: a NUMA-aware query evaluation framework for the many-core age
V Leis, P Boncz, A Kemper, T Neumann
Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2014
3372014
Characteristic sets: Accurate cardinality estimation for RDF queries with multiple joins
T Neumann, G Moerkotte
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 984-994, 2011
3232011
Scalable join processing on very large RDF graphs
T Neumann, G Weikum
Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2009
3102009
Massively parallel sort-merge joins in main memory multi-core database systems
MC Albutiu, A Kemper, T Neumann
arXiv preprint arXiv:1207.0145, 2012
3032012
Fast serializable multi-version concurrency control for main-memory database systems
T Neumann, T Mühlbauer, A Kemper
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
2542015
Efficient top-k querying over social-tagging networks
R Schenkel, T Crecelius, M Kacimi, S Michel, T Neumann, JX Parreira, ...
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
2102008
TPC-H analyzed: Hidden messages and lessons learned from an influential benchmark
P Boncz, T Neumann, O Erling
Technology Conference on Performance Evaluation and Benchmarking, 61-76, 2013
1952013
x-RDF-3X: Fast querying, high update rates, and consistency for RDF databases
T Neumann, G Weikum
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 256-263, 2010
1932010
Preventing bad plans by bounding the impact of cardinality estimation errors
G Moerkotte, T Neumann, G Steidl
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 982-993, 2009
1862009
Data blocks: Hybrid OLTP and OLAP on compressed storage using both vectorization and compilation
H Lang, T Mühlbauer, F Funke, PA Boncz, T Neumann, A Kemper
Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data, 311-326, 2016
1832016
The mixed workload CH-benCHmark
R Cole, F Funke, L Giakoumakis, W Guy, A Kemper, S Krompass, H Kuno, ...
Proceedings of the Fourth International Workshop on Testing Database Systems …, 2011
1652011
Umbra: A Disk-Based System with In-Memory Performance.
T Neumann, MJ Freitag
CIDR 20, 29, 2020
1562020
Query optimization through the looking glass, and what we found running the join order benchmark
V Leis, B Radke, A Gubichev, A Mirchev, P Boncz, A Kemper, T Neumann
The VLDB Journal 27, 643-668, 2018
1512018
RadixSpline: a single-pass learned index
A Kipf, R Marcus, A van Renen, M Stoian, A Kemper, T Kraska, ...
Proceedings of the third international workshop on exploiting artificial …, 2020
1502020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20