Παρακολούθηση
Dario Malchiodi
Dario Malchiodi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Explainable machine learning for early assessment of COVID-19 risk prediction in emergency departments
E Casiraghi, D Malchiodi, G Trucco, M Frasca, L Cappelletti, T Fontana, ...
Ieee Access 8, 196299-196325, 2020
772020
Algorithmic inference in machine learning
B Apolloni, D Malchiodi, S Gaito
Advanced Knowledge International, 2006
672006
The puzzle of granular computing
B Apolloni, S Bassis, D Malchiodi, W Pedrycz
Springer Berlin Heidelberg, 2008
582008
Fostering computational thinking in primary school through a LEGO®-based music notation
A Baratè, LA Ludovico, D Malchiodi
Procedia computer science 112, 1334-1344, 2017
532017
Deep neural networks compression: A comparative survey and choice recommendations
GC Marinó, A Petrini, D Malchiodi, M Frasca
Neurocomputing 520, 152-170, 2023
402023
A general framework for learning rules from data
B Apolloni, A Esposito, D Malchiodi, C Orovas, G Palmas, JG Taylor
IEEE Transactions on Neural Networks 15 (6), 1333-1349, 2004
372004
Informatics education in Italian secondary schools
C Bellettini, V Lonati, D Malchiodi, M Monga, A Morpurgo, M Torelli, ...
ACM Transactions on Computing Education (TOCE) 14 (2), 1-6, 2014
362014
From synapses to rules
B Apolloni, D Malchiodi, C Orovas, G Palmas
Cognitive Systems Research 3 (2), 167-201, 2002
312002
How challenging are Bebras tasks? An IRT analysis based on the performance of Italian students
C Bellettini, V Lonati, D Malchiodi, M Monga, A Morpurgo, M Torelli
Proceedings of the 2015 ACM conference on innovation and technology in …, 2015
302015
Is coding the way to go?
V Lonati, D Malchiodi, M Monga, A Morpurgo
Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions: 8th …, 2015
282015
Extracurricular activities for improving the perception of informatics in secondary schools
C Bellettini, V Lonati, D Malchiodi, M Monga, A Morpurgo, M Torelli, ...
Informatics in Schools. Teaching and Learning Perspectives: 7th …, 2014
282014
Promoting computational thinking skills: would you use this Bebras task?
A Calcagni, V Lonati, D Malchiodi, M Monga, A Morpurgo
Informatics in Schools: Focus on Learning Programming: 10th International …, 2017
252017
Gaining degrees of freedom in subsymbolic learning
B Apolloni, D Malchiodi
Theoretical Computer Science 255 (1-2), 295-321, 2001
212001
Fostering computational thinking in secondary school through music: An educational experience based on Google Blockly
A Baratè, A Formica, LA Ludovico, D Malchiodi
Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported …, 2017
202017
Learning rule representations from data
B Apolloni, A Brega, D Malchiodi, G Palmas, AM Zanaboni
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2006
202006
Constructionist attempts at supporting the learning of computer programming: A survey
M Lodi, D Malchiodi, M Monga, A Morpurgo, B Spieler
Olympiads in Informatics: An International Journal 13, 99-121, 2019
172019
Exploring the processing of formatted texts by a kynesthetic approach
C Bellettini, M Monga, V Lonati, A Morpurgo, D Malchiodi, M Torelli
Proceedings of the 7th workshop in primary and secondary computing education …, 2012
172012
Bootstrapping complex functions
B Apolloni, S Bassis, S Gaito, D Malchiodi
Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 2 (2), 648-664, 2008
172008
Interpolating support information granules
B Apolloni, S Bassis, D Malchiodi, W Pedrycz
Neurocomputing 71 (13-15), 2433-2445, 2008
162008
What you see is what you have in mind: constructing mental models for formatted text processing
A Morpurgo, M Torelli
Informatics in Schools: Local Proceedings of the 6th International …, 2013
152013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20