Παρακολούθηση
Yiannis Deligiannakis, Proffessor
Yiannis Deligiannakis, Proffessor
Lab of Physical Chemistry of Materials & Environment, Dept of Physics, Univ. of Ioannina, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Removal of phosphate from natural waters using innovative modified bentonites
M Zamparas, A Gianni, P Stathi, Y Deligiannakis, I Zacharias
Applied Clay Science 62, 101-106, 2012
2002012
Electron spin echo envelope modulation (ESEEM) spectroscopy as a tool to investigate the coordination environment of metal centers
Y Deligiannakis, M Louloudi, N Hadjiliadis
Coordination Chemistry Reviews 204 (1), 1-112, 2000
1912000
Physicochemical study of novel organoclays as heavy metal ion adsorbents for environmental remediation
P Stathi, K Litina, D Gournis, TS Giannopoulos, Y Deligiannakis
Journal of colloid and interface science 316 (2), 298-309, 2007
1532007
Antioxidant and Antiradical SiO2 Nanoparticles Covalently Functionalized with Gallic Acid
Y Deligiannakis, GA Sotiriou, SE Pratsinis
ACS applied materials & interfaces 4 (12), 6609-6617, 2012
1132012
Synthetic Analogues for Oxovanadium(IV)–Glutathione Interaction: An EPR, Synthetic and Structural Study of Oxovanadium(IV) Compounds with Sulfhydryl …
AJ Tasiopoulos, AN Troganis, A Evangelou, CP Raptopoulou, A Terzis, ...
Chemistry–A European Journal 5 (3), 910-921, 1999
1071999
Photocatalytic activity of N-doped and N–F co-doped TiO2 and reduction of chromium (VI) in aqueous solution: An EPR study
AE Giannakas, E Seristatidou, Y Deligiannakis, I Konstantinou
Applied Catalysis B: Environmental 132, 460-468, 2013
1052013
Solar photocatalytic degradation of bisphenol A with CuOx/BiVO4: insights into the unexpectedly favorable effect of bicarbonates
Y Kanigaridou, A Petala, Z Frontistis, M Antonopoulou, M Solakidou, ...
Chemical Engineering Journal 318, 39-49, 2017
982017
Synthesis and characterization of robust zero valent iron/mesoporous carbon composites and their applications in arsenic removal
M Baikousi, Y Georgiou, C Daikopoulos, AB Bourlinos, J Filip, R Zbořil, ...
Carbon 93, 636-647, 2015
872015
Adsorption of phenol and methylene blue from aqueous solutions by pyrolytic tire char: Equilibrium and kinetic studies
V Makrigianni, A Giannakas, Y Deligiannakis, I Konstantinou
Journal of environmental chemical engineering 3 (1), 574-582, 2015
862015
Influence of Pb (II) on the radical properties of humic substances and model compounds
E Giannakopoulos, KC Christoforidis, A Tsipis, M Jerzykiewicz, ...
The Journal of Physical Chemistry A 109 (10), 2223-2232, 2005
842005
Metal ion–drug interactions. Preparation and properties of manganese (II), cobalt (II) and nickel (II) complexes of diclofenac with potentially interesting anti-inflammatory …
D Kovala-Demertzi, SK Hadjikakou, MA Demertzis, Y Deligiannakis
Journal of inorganic biochemistry 69 (4), 223-229, 1998
831998
A novel bentonite-humic acid composite material Bephos™ for removal of phosphate and ammonium from eutrophic waters
M Zamparas, M Drosos, Y Georgiou, Y Deligiannakis, I Zacharias
Chemical Engineering Journal 225, 43-51, 2013
772013
Adsorption and Radical Stabilization of Humic-Acid Analogues and Pb2+ on Restricted Phyllomorphous Clay
E Giannakopoulos, P Stathi, K Dimos, D Gournis, Y Sanakis, ...
Langmuir 22 (16), 6863-6873, 2006
762006
Interaction of Cu2+ with His–Val–His and of Zn2+ with His–Val–Gly–Asp, two peptides surrounding metal ions in Cu, Zn-superoxide dismutase enzyme
A Myari, G Malandrinos, Y Deligiannakis, JC Plakatouras, N Hadjiliadis, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 85 (4), 253-261, 2001
762001
Characterization and catalytic performance of B-doped, B–N co-doped and B–N–F tri-doped TiO2 towards simultaneous Cr (VI) reduction and benzoic acid oxidation
AE Giannakas, M Antonopoulou, C Daikopoulos, Y Deligiannakis, ...
Applied Catalysis B: Environmental 184, 44-54, 2016
742016
Structure-catalytic function relationship of SiO2-immobilized mononuclear Cu complexes: an EPR study
G Grigoropoulou, KC Christoforidis, M Louloudi, Y Deligiannakis
Langmuir 23 (20), 10407-10418, 2007
742007
Efficient photocatalytic water-splitting performance by ternary CdS/Pt-N-TiO2 and CdS/Pt-N, F-TiO2: Interplay between CdS photo corrosion and TiO2-dopping
M Solakidou, A Giannakas, Y Georgiou, N Boukos, M Louloudi, ...
Applied Catalysis B: Environmental 254, 194-205, 2019
712019
Synthesis and characterization of hybrid MCM-41 materials for heavy metal adsorption
K Dimos, P Stathi, MA Karakassides, Y Deligiannakis
Microporous and mesoporous materials 126 (1-2), 65-71, 2009
652009
ESEEM Study of the Phyllosemiquinone Radical A1- in 14N- and 15N-Labeled Photosystem I
J Hanley, Y Deligiannakis, F MacMillan, H Bottin, AW Rutherford
Biochemistry 36 (39), 11543-11549, 1997
651997
Active catalytic centers in silica-supported Cu (II) and Mn (II) biomimetic complexes: Correlation between catalytic and EPR data
D Zois, C Vartzouma, Y Deligiannakis, N Hadjiliadis, L Casella, ...
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 261 (2), 306-317, 2007
632007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20