Παρακολούθηση
brigitte senut 20112013
brigitte senut 20112013
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mnhn.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First hominid from the Miocene (Lukeino formation, Kenya)
B Senut, M Pickford, D Gommery, P Mein, K Cheboi, Y Coppens
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary …, 2001
8582001
Bipedalism in Orrorin tugenensis revealed by its femora
M Pickford, B Senut, D Gommery, J Treil
Comptes Rendus Palevol 1 (4), 191-203, 2002
2322002
External and internal morphology of the BAR 1002'00 Orrorin tugenensis femur
K Galik, B Senut, M Pickford, D Gommery, J Treil, AJ Kuperavage, ...
Science 305 (5689), 1450-1453, 2004
2132004
The geological and faunal context of Late Miocene hominid remains from Lukeino, Kenya
M Pickford, B Senut
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary …, 2001
2102001
Functional aspects of Plio-Pleistocene hominid limb bones: implications for taxonomy and phylogeny
B Senut
Ancestors: The Hard Evidence., 193-201, 1985
2051985
Sahelanthropus or ‘Sahelpithecus’?
Y Liu, PH Daum
175*2002
Sahelanthropus or 'Sahelpithecus'?
M Wolpoff, B Senut, M Pickford, J Hawks
Nature 419, 581-582, 2002
1752002
Geology and palaeobiology of the Albertine Rift valley, Uganda-Zaire. Volume I: geology
M Pickford, B Senut, D Hadoto
Publication occasionnelle-Centre international pour la formation et les …, 1993
1581993
L'humérus et ses articulations chez les Hominidés plio-pléistocènes
B Senut
FeniXX, 1981
145*1981
Neogene desertification of Africa
B Senut, M Pickford, L Ségalen
Comptes Rendus Geoscience 341 (8-9), 591-602, 2009
1372009
Geology and Palaeobiology of the Central and Southern Namib Desert, Southwestern Africa: Geology and History of Study
M Pickford, B Senut
Geological survey of Namibia, 1999
1221999
Otavipithecus namibiensis, first Miocene hominoid from southern Africa
GC Conroy, M Pickford, B Senut, JV Couvering, P Mein
Nature 356 (6365), 144-148, 1992
1141992
Eocene (Lutetian) frehswater deposits and fossils from Namibia (Southern Africa)
M Pickford, B Senut, J Morales, P Mein, JC Rage, IM Sanchez
Memoir of the Geological Survey of Namibia 20, 465-514, 2008
97*2008
The geology, palaeontology and evolution of the Etosha Pan, Namibia: Implications for terminal Kalahari deposition
RMG Miller, M Pickford, B Senut
South African Journal of Geology 113 (3), 307-334, 2010
872010
An ape or the ape: Is the Toumaï cranium TM 266 a hominid?
MH Wolpoff, J Hawks, B Senut, M Pickford, J Ahern
PaleoAnthropology 2006, 36-50, 2006
852006
The age of Orrorin tugenensis, an early hominid from the Tugen Hills, Kenya
Y Sawada, M Pickford, B Senut, T Itaya, M Hyodo, T Miura, C Kashine, ...
Comptes Rendus Palevol 1 (5), 293-303, 2002
852002
Humeral outlines in some hominoid primates and in Plio‐Pleistocene hominids
B Senut
American Journal of Physical Anthropology 56 (3), 275-283, 1981
751981
Hominoid teeth with chimpanzee-and gorilla-like features from the Miocene of Kenya: implications for the chronology of ape-human divergence and biogeography of Miocene hominoids
M Pickford, B Senut
Anthropological Science 113 (1), 95-102, 2005
742005
Sexual dimorphism in Proconsul
M Pickford
Human evolution 1, 111-148, 1986
681986
Origine (s) de la bipédie chez les Hominidés
Y Coppens, B Senut
FeniXX, 1992
651992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20