Παρακολούθηση
Fritz Körmann
Fritz Körmann
Delft University of Technology, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpie.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ab initio thermodynamics of the CoCrFeMnNi high entropy alloy: Importance of entropy contributions beyond the configurational one
D Ma, B Grabowski, F Körmann, J Neugebauer, D Raabe
Acta Materialia 100, 90-97, 2015
3512015
Ultrastrong Medium‐Entropy Single‐Phase Alloys Designed via Severe Lattice Distortion
SS Sohn, A Kwiatkowski da Silva, Y Ikeda, F Körmann, W Lu, WS Choi, ...
Advanced Materials 31, 1807142, 2019
2402019
Ab initio assisted design of quinary dual-phase high-entropy alloys with transformation-induced plasticity
Z Li, F Körmann, B Grabowski, J Neugebauer, D Raabe
Acta Materialia 136, 262, 2017
2402017
Ab initio phase stabilities and mechanical properties of multicomponent alloys: A comprehensive review for high entropy alloys and compositionally complex alloys
Y Ikeda, B Grabowski, F Körmann
Materials Characterization 147, 464-511, 2019
1912019
Free energy of bcc iron: Integrated ab initio derivation of vibrational, electronic, and magnetic contributions
F Körmann, A Dick, B Grabowski, B Hallstedt, T Hickel, J Neugebauer
Physical Review B 78 (3), 033102, 2008
1872008
Engineering atomic-level complexity in high-entropy and complex concentrated alloys
HS Oh, SJ Kim, K Odbadrakh, WH Ryu, KN Yoon, S Mu, F Körmann, ...
Nature communications 10 (1), 1-8, 2019
1442019
Lattice distortions in the FeCoNiCrMn high entropy alloy studied by theory and experiment
HS Oh, D Ma, GP Leyson, B Grabowski, ES Park, F Körmann, D Raabe
Entropy 18 (9), 321, 2016
1402016
Atomic forces at finite magnetic temperatures: Phonons in paramagnetic iron
F Körmann, A Dick, B Grabowski, T Hickel, J Neugebauer
Physical Review B 85 (12), 125104, 2012
1352012
Advancing density functional theory to finite temperatures: methods and applications in steel design
T Hickel, B Grabowski, F Körmann, J Neugebauer
Journal of Physics: condensed matter 24 (5), 053202, 2011
1222011
Structural stability and thermodynamics of CrN magnetic phases from ab initio calculations and experiment
L Zhou, F Körmann, D Holec, M Bartosik, B Grabowski, J Neugebauer, ...
Physical Review B 90 (18), 184102, 2014
1062014
Temperature dependent magnon-phonon coupling in bcc Fe from theory and experiment
F Körmann, B Grabowski, B Dutta, T Hickel, L Mauger, B Fultz, ...
Physical review letters 113 (16), 165503, 2014
1012014
Long-ranged interactions in bcc NbMoTaW high-entropy alloys
F Körmann, AV Ruban, MHF Sluiter
Materials Research Letters 5 (1), 35-40, 2017
902017
Phonon broadening in high entropy alloys
F Körmann, Y Ikeda, B Grabowski, MHF Sluiter
npj Computational materials 3 (1), 1-9, 2017
872017
Thermodynamic properties of cementite (Fe3C)
B Hallstedt, D Djurovic, J von Appen, R Dronskowski, A Dick, F Körmann, ...
Calphad 34 (1), 129-133, 2010
872010
Impact of lattice relaxations on phase transitions in a high-entropy alloy studied by machine-learning potentials
T Kostiuchenko, F Körmann, J Neugebauer, A Shapeev
npj Computational Materials 5 (1), 1-7, 2019
852019
Lambda transitions in materials science: Recent advances in CALPHAD and first‐principles modelling
F Körmann, AAH Breidi, SL Dudarev, N Dupin, G Ghosh, T Hickel, ...
physica status solidi (b) 251 (1), 53-80, 2014
812014
“Treasure maps” for magnetic high-entropy-alloys from theory and experiment
F Körmann, D Ma, DD Belyea, MS Lucas, CW Miller, B Grabowski, ...
Applied Physics Letters 107 (14), 142404, 2015
802015
Rescaled Monte Carlo approach for magnetic systems: Ab initio thermodynamics of bcc iron
F Körmann, A Dick, T Hickel, J Neugebauer
Physical Review B 81 (13), 134425, 2010
742010
Ab initio based determination of thermodynamic properties of cementite including vibronic, magnetic, and electronic excitations
A Dick, F Körmann, T Hickel, J Neugebauer
Physical Review B 84 (12), 125101, 2011
732011
Accurate electronic free energies of the , and transition metals at high temperatures
X Zhang, B Grabowski, F Körmann, C Freysoldt, J Neugebauer
Physical Review B 95 (16), 165126, 2017
642017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20